Dvarai Ignalinos rajone

jur 0383Antaprūdės dvaro sodyba. Linkmenų seniūnijoje, apie 0,5 km nuo kelio Linkmenys-Kaltanėnai. XIX a. pirmoje pusėje priklausė poniai Ruščytienei.
Dabar šioje dvaro sodyboje gyvena šeima.
Lit.: Ignalinos krašto paveldo objektai. 2013, p. 39
Ažvinčių dvaras 1783 m. Breslaujos dekanato vizitacijų knygoje įrašyta, kad Salako parapijoje Ažvinčių dvaras priklausė Tiškevičienei (iki 1830 m.). Yra išlikęs 1798 m. Ažvinčių dvaro inventorius. 1830 m. dvaras tapo valstybinis.
Lit.: Klimas R. Ažvinčių krašto praeitis// Kukuoja gegiute. Vilnius, 1999, p. 7-22
Beržininkų buvusio dvaro sodyba.
Bėčiūnų dvaras. Buvo Bėčiūnų kaime. Valdė dvarininkas Kvinta ir jo sūnus Vincentas. Paskutinieji kaimo dvarininkai buvo Marijona, Jadvyga ir Jonas Černiauskai, nusipirkę dvarą iš pono Silvanavičiaus. Dvaro pastatai: gyvenamasis namas, tvartas, klojimas. Buvo sodas. Yra išlikę tik kai kurie buvusio dvaro pastatai.
Bėčiūnų dvaras // Nauja vaga. 1993, birž. 2, 5
Daugėliškio dvaras. 1511 m. ant Virėkštos ežero kranto didikai Goštautai pastatė dvarą-tvirtovę. Ją saugojo ir gynė totoriai, dar Vytauto atkeldinti iš Krymo. 1542 m. mirus Goštautų giminės palikuoniui Stanislovui Goštautui, dvaras atiteko jo žmonai Barborai Radvilaitei, kuri dvarą užrašė antrajam savo vyrui Didžiajam Lietuvos kunigaikščiui ir Lenkijos Karaliui Žygimantui Augustui. Vėliau už nuopelnus valstybei dvaras buvo padovanotas Kazimierui Konstantinui Pliateriui. Dvarą sudarė mediniai rūmai su fligeliais ( pamatai akmeniniai, stogas dengtas lentelėmis). Juose buvo 40 kambarių, kelios virtuvės. 7 namai buvo skirti tarnams. Dvaro rūmus supo parkas, kuriame augo reti augalai.
Dysnos dvaras. Priklausė didikams Pacams. 1690 m. Feliksas Jonas Pacas dvarą įkeitė Vilniaus benediktinių vienuolynui, kuris dvarą valdė iki 1841 m. Vėliau, konfiskavus bažnyčių valdas, dvaras buvo suvalstybintas.
Dobramislė išnykęs dvarelis, vėliau vienkiemis Rimšės seniūnijoje, netoli Kalninės kalno, į v. nuo Rimšės. Dvarelį valdė seserys Zinkevičiūtės. Jo vietoje auga senas ąžuolas.