Naujos knygos ir kiti dokumentai Ignalinos rajono savivaldybės viešojoje bibliotekoje ir jos filialuose 2019 m. gegužės mėn.

Įvairių mokslo sričių literatūra

1. Antanas Beinaravičius : tapyba : [albumas] / [sudarytojai Nijolė Kalinauskaitė-Beinaravičienė, Antanas Beinaravičius]. - Vilnius : [A. Beinaravičius], 2018. - 264 p
2. Dabar tau skaudės : slapti jaunesniojo gydytojo dienoraščiai / Adam Kay ; iš anglų kalbos vertė Paulė Budraitė. - Kaunas : Jotema, [2019] (Kaunas : Spindulio sp.). - 271, [1] p.
3. Ignalina dangaus takais : [fotoalbumas] / [sudarė Valentinas Juraitis, Lina Kovalevskienė]. - Vilnius : Vyzdys, 2019. - 76 p.
4. Ir saugok mus nuo piktojo... : [šešėlinis elito gyvenimas, papasakotas Henriko Daktaro ir Vlado Belecko] / [Rūta Janutienė]. - Vilnius : Nataiva, 2019 (Vilnius : BALTO print). - 390, [1] p.
5. Istoriko Jono Aničo Vileišiada / Juozas Vytautas Uzdila. - Vilnius : Gairės, 2018 (Vilnius : Baltijos kopija). - 93, [1] p.
6. Juodžemis : Holokaustas kaip istorija ir perspėjimas / Timothy Snyder ; iš anglų kalbos vertė Aistis Žekevičius. - Kaunas : Jotema, [2019] (Kaunas : Spindulio sp.). - 439, [3] p.
7. Juozas Dringelis / Laimutė Cibulskienė ir Elena Glavickienė. - Vilnius : Lietuvos Nepriklausomybės Akto signatarų klubas, 2018 (Vilnius : Petro ofsetas). - 223, [1] p
8. Lietuvių dainos Amerikoje, įrašytos Jono Balio (1949-1951) [Natos] = Lithuanian folksongs in America recorded by Jonas Balys (1949-1951) / sudarė ir parengė Austė Nakienė ir Rūta Žarskienė ; [vertėja Elena Bradūnaitė-Aglinskienė]. - Vilnius : Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2019 (Vilnius : Petro ofsetas). - 151, [1] p.
9. Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos - Atkuriamojo Seimo (1990-1992) narių biografinis žodynas / Lietuvos edukologijos universitetas, Istorijos ir edukologijos institutas ; [sudarytojai Aivas Ragauskas, Mindaugas Tamošaitis, Danutė Blažytė-Baužienė]. - Vilnius : Lietuvos edukologijos universiteto leidykla, 2018. - 655 p.
10. Lietuvos teismų istorija ir dabartis : [Lietuvos teismų istorijos sintezė ir šiuolaikinės teismų sistemos apžvalga, skirta nepriklausomos Lietuvos Respublikos teismų įsteigimo šimtmečiui] / sudarė ir redagavo Dovilė Sagatienė. - [Vilnius] : Small Art, 2018. - 181, [2] p. .
11. Mindūnai kviečia : leidinys skiriamas Ežerų žvejybos muziejaus 30-mečiui / [sudarytojai Andrejus Gaidamavičius ir Alfreda Petrauskienė]. - [Vilnius] : [Petro ofsetas] ; [Mindūnai, Molėtų r.] : Klubas „KOPS“, 2018 (Vilnius : Petro ofsetas). - 31, [1] p.
12. Naujojo Daugėliškio parapija / [Romutis Matkevičius (Matusa)]. - [Vilnius] : [BMK leidykla], 2019 (Vilnius : BMK l-kla). - 175, [1] p.
13. Paleidimas : atsidavimo ir susitaikymo kelias / David R. Hawkins ; [iš anglų kalbos vertė Laimutė Marija Žukauskienė]. - Kaunas : Mijalba, 2018 (Vilnius : Spauda). - 269, [1] p.
14. The literary field under Communist rule / edited by Aušra Jurgutienė and Dalia Satkauskytė. - Boston : [Academic Studies Press], 2018. - xvii, 239 p.
15. Užmirštas desantas : slaptos Šaltojo karo istorijos / Arvydas Anušauskas. - Vilnius : Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, [2019] (Vilnius : Petro ofsetas). - 247, [1] p.
16. Vilnietiškas žydų pasaulis : [straipsnių, rašytų periodiniams leidiniams, rinktinė] / Aaronas Garonas ; [sudarė Tamara Garon, Eugenijus Garonas] ; [iš jidiš kalbos vertė Indrė Jofytė]. - Vilnius : Žuvėdra, 2018 (Kaunas : Kopa). - 195, [7] p.

Grožinė literatūra

1. Absoliutus įrodymas : [detektyvinis romanas] / Peter James ; iš anglų kalbos vertė Dalia Paslauskienė. - Kaunas : Jotema, [2019] (Kaunas : Spindulio sp.). - 528 p.
2. Apšviestoji : [atsiminimai] / Tara Westover ; iš anglų kalbos vertė Aušra Stanaitytė-Karsokienė. - Vilnius : Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, [2018] (Vilnius : BALTO print). - 453, [2] p
3. Balta jūra : romanas / Roy Jacobsen ; iš norvegų kalbos vertė Nora Strikauskaitė. - Vilnius : Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, [2019] (Vilnius : Spauda). - 254, [1] p
4. Bitės : [romanas] / Laline Paull ; iš anglų kalbos vertė Paulė Budraitė. - Kaunas : Jotema, [2018] (Kaunas : Spindulio sp.). - 335, [1] p.
5. Eleonorai Olifant viskas gerai : romanas / Gail Honeyman ; iš anglų kalbos vertė Vaida Kelerienė. - Vilnius : Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, [2018] (Vilnius : Spauda). - 436, [2] p.
6. „Gaidžio“ baras : [romanas] / John Grisham ; iš anglų kalbos vertė Bronislovas Bružas. - Kaunas : Jotema, [2019] (Kaunas : Spindulio sp.). - 365, [2] p.
7. Grąžink mane : romanas / B.A. Paris ; iš anglų kalbos vertė Laima Pacevičienė. - Vilnius : Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, [2019] (Vilnius : Standartų sp.). - 325, [2] p.
8. Jovaro įduba : [inspektoriaus Rajeno detektyvas] / L.J. Ross ; iš anglų kalbos vertė Dalia Paslauskienė. - Kaunas : Jotema, [2018] (Kaunas : Spindulio sp.). - 335, [1] p.
9. Juodoji Vilniaus saulė : romanas / Marius Marcinkevičius. - Vilnius : Alma littera, 2019 (Vilnius : Petro ofsetas). - 410, [5] p.
10. Kraujo ryšiai : [detektyvinis romanas] / Angela Marsons ; iš anglų kalbos vertė Bronislovas Bružas. - Kaunas : Jotema, [2018] (Vilnius : Standartų sp.). - 351 p.
11. Krucifiksas : [detektyvinis romanas] / Chris Carter ; iš anglų kalbos vertė Vilma Krinevičienė. - Kaunas : Jotema, [2019] (Kaunas : Spindulio sp.). - 383, [1] p.
12. Kur išnyksta dingusieji : [romanas] / Emma Rowley ; iš anglų kalbos vertė Dalia Paslauskienė. - Kaunas : Jotema, [2018] (Kaunas : Spindulio sp.). - 350, [2] p.
13. Maestro : romanas / Birutė Jonuškaitė. - Vilnius : Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2019. - 413, [3] p.
14. Mano vyro žmona : [romanas] / Jane Corry ; iš anglų kalbos vertė Paulė Budraitė. - Kaunas : Jotema, 2019 (Gargždai : ScandBook). - 494, [2] p.
15. Meilės laboratorija : romanas / Kat Cantrell (Ketė Kentrel) ; [iš anglų kalbos vertė Janina Užubalytė]. - Vilnius : Svajonių knygos, 2018 (Gargždai : ScandBook). - 186, [1] p.
16. Nepaleisk : [romanas] / Harlan Coben ; iš anglų kalbos vertė Vilma Krinevičienė. - Kaunas : Jotema, [2018] (Kaunas : Spindulio sp.). - 300, [2] p.
17. Neregimieji : romanas / Roy Jacobsen ; iš norvegų kalbos vertė Nora Strikauskaitė. - Vilnius : Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, [2018] (Vilnius : Standartų sp.). - 261, [1] p.
18. Padai pilni vinių : romanas apie Salomėją Nėrį / Aldona Ruseckaitė. - Vilnius : Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, [2018] (Vilnius : Spauda). - 278, [2] p.
19. Sugrįžimas į Aliaską : [romanas] / Kristin Hannah ; iš anglų kalbos vertė Sandra Siaurodinė. - Kaunas : Jotema, [2018] (Vilnius : Standartų sp.). - 511, [1] p.
20. Svetimas vaikas : [detektyvinis romanas] / Rachel Abbott ; iš anglų kalbos vertė Sandra Siaurodinė. - [Kaunas] : Jotema, [2019]. - 384 p.
21. Tada ji dingo : [romanas] / Lisa Jewell ; iš anglų kalbos vertė Bronislovas Bružas. - Kaunas : Jotema, 2019 (Gargždai : ScandBook). - 302, [1] p.
22. Trečioji auka : [detektyvinis romanas] / Lisa Gardner ; iš anglų kalbos vertė Dalia Paslauskienė. - Kaunas : Jotema, 2019. - 400 p.
23. Tūžli pinigų galia : istorinis romanas / [Valentina Zeitler]. - Vilnius : Algimantas, 2018 (Vilnius : Standartų sp.). - 214, [1] p.