Leidiniai apie Ignalinos kraštą

photograph 15 Rimantas Klimas
Ažvinčių kraštas : tolumos ir artumos / [sudarytojai :Rimantas Klimas ; Dalia Savickaitė]. - Vilnius : „Diemedžio“ leidykla, 2017. - 112 p.
 photograph 46 Ignalina : 150 metų (1866-2016) : [albumas] / sudarytoja Ignalinos rajono savivaldybės administracija - Vilnius : Eugrimas, 2016. - 112 p. : iliustr.. - Tiražas 2000 egz.. - ISBN 978-609-437-311-4
photograph 44 Papiliakalnės, Ginučių piliakalnis : papiliakalnės, Ginučių piliakalnis su priešpiliu, papiliais ir senovės gyvenvietės vieta- reikšminga Rytų Aukštaitijos ir visos Lietuvos archeologinė vietovė, 2008 metais Vyriausybės nutarimu paskelbta kultūros paminklu. - [2013]. - 8 p., : iliustr
Cimbolininkas Jonas Lechovickas [Garso įrašas] : albumas / Jonas Lechovickas ; sudarytojas Arūnas Lunys ; garso režisierius Rimantas Motiejūnas ; redaktorė Skirmantė Ramoškaitė. - [Ignalina : LLKC : Ignalinos r. savivaldybė : IKM], 2016. - 1 garso diskas (39 min., 03 sek.) : stereo ; 12 cm. - HIT CD 009
111thumb.php
Žilėnas, Antanas
Kelias : [apie šviesuolį, lietuvybės puoselėtoją, kunigą Juozą Breivą (1891-1939)] / Antanas Žilėnas. - Vilnius [i.e. Zujūnai, Vilniaus r.] : [A. Žilėnas], 2015 (Vilnius : Petro ofsetas). - 471, [1] p. : iliustr
be pavadinimoqw
Ramanauskienė Rita
Palūšė: savita mažo kaimelio istorija / Rita Ramanaukienė. - Utena : UAB "Utenos Indra", 2015. - 248 p. : iliustr.
 be pavadinimot  Ignalinos krašto enciklopedinis žinynas, - Vilnius : Žuvėdra, 2015. - 518 p. iliustr., portr.
be pavadinimo Žvejyba Ignalinos krašte : [albumas] / teksto autorius prof. habil. dr. Kęstutis Kilkus ; įž. žodis Edmundo Kilkaus ; parengė Marija Kirkienė ; nuotr.: Valentino Juraičio, Aidos Diržauskienės., Edmundo Kilkaus, Luko Kilkaus ; dizainerė Irida Jatkevičienė. - Vilnius : Vyzdys, 2014. - 63, [1] p. : iliustr.
be pavadinimov
 Žilėnas, Antanas (1942-)
Praeities labirintais : [prisiminimai] / Antanas Žilėnas. - Vilnius [i.e. Zujūnai, Vilniaus r.] : [A. Žilėnas], 2014 (Vilnius : Petro ofsetas). - 255, [1] p. : iliustr., faks., portr., žml. ; 22 cm. - Tiražas [500] egz.. - ISBN 978-609-408-546-8 (įr.)

 photograph 40

Ignalinos krašto tautodailė ir amatai = Fine arts and crafts of Ignalina region : [fotoalbumas] / Ignalinos rajono savivaldybė. - Vilnius : Vyzdys, 2013. - 77,[1] p. : iliustr.. - Tiražas 2000 egz.. - ISBN 978-9955-705-27-7
 photograph 39 Ignalinos krašto paveldo objektai = Objects of local heritage in Ignalina region : [fotoalbumas]. - Vilnius : Vyzdys, 2013. - 71,[1] p. : iliustr.. - Tiražas 2000 egz.. - ISBN 978-9955-705-26-0
 003822n
Šiaurės Rytų Lietuvos pakraštys istorijos verpetuose : [istorinė kraštotyrinė apybraiža] / Antanas Karmonas ; nuotraukos iš Ignalinos rajono savivaldybės administracijos archyvo ir fotografo Algio Jakšto ; redagavo Marija Kirkienė ; išleista Ignalinos kultūros ir sporto centro projekto LEADER-IGNALINA-01-012. - [Vilnius : UAB "Petro ofsetas", 2012]. - 32 p. : iliustr.
 000035bs
 
Saplys, Bronius
Gyvenimo kelionė: Tverečius–Torontas. Prisiminimai.- Vilnius, Homo liber, 2012, 160 p. , iliustr.
 
 
003722n

 

Kaimas prie dvaro : [prisiminimai] / Albinas Cibulskas. - Vilnius : A. Cibulskas, 2011. - 116 p. : iliustr.
Apie Tumelėnų (Ignalinos r.) kaimą

 

photograph 47

 

Ignalina : iš praeities – dabarčiai : [albumas / Ignalinos rajono savivaldybės administracija]. - [Vilnius : Petro ofsetas], 2011. - 91, [1] p.

 matusas

Naujojo Daugėliškio parapijos kronika : leidinys skirtas pirmosios parapijos Daugėliškio krašte įkūrimo 500 metų jubiliejui / Romutis Matkevičius-Matusa. - Ignalina, 2011. - 57 p.

pasakariske

 

Pašakariškė : Rytų Lietuvos kaimas atsiminimuose / Regina Laimutė Arlauskienė, Bronislava Rimkevičienė, Danutė Sakalauskienė, Marijona Valiūnienė. - Vilnius : Vilniaus pedagoginio universiteto leidykla, 2011. - 220 p.

 

ozionys

Atsiminimai apie Ožionių kaimą/ Genovaitė Padvaiskaitė-Bankauskienė.- Ignalina, 2009.-48 p.

lelija

Ignalina lelijos žiede : fotografijų albumas / [Fotografijų autoriai : Algis Jakštas, Valentinas Juraitis, Rimas Nalivaika, Algirdas Panavas, Jonas Baltakis, Nerijus Medeišis, Rasa Juodagalvienė, Justina Petkevičiūtė, Karolis Kavolėlis, Ramūnas Maniušis. - Vilnius : Vyzdys, 2008. - 104 p..

paveldas

Lankytini Ignalinos rajono nekilnojamojo kultūros paveldo objektai : katalogas / sudaryt. Rasa Juodagalvienė ; fotogr. aut. R. Juodagalvienė, A. Jakštas. - Panevėžys : UAB'' Panevežio spaustuvė'', 2008. - 28 p.

bajornas

 

Mielagėnų kraštas / Jonas Bajorūnas. - Ignalina : UAB "Ignalinos spaustuvė", 2008. - 326 p.

 

 tverecius

Tverečiaus krašto mokyklos nuo lenkmečio iki mūsų dienų / Sudarytojai: Nijolė Keraitienė ir Stasys Keraitis ; Redakcinė kolegija: Gintarė Jurgelėnienė, Ramunė Kapliukienė, Regina Spėčiuvienė, Elena Sekonienė, Nijolė Berdikšlienė. - Ignalina, 2008. - 144 p.

 Šioje knygelėje aprėpiama maždaug devyniasdešimties metų Tverečiaus krašto mokyklų istorija, švietimo tinklo raida, bei punktyriškai nužymimi svarbiausi švietimo kaitos momentai

 nuo arklo

Nuo Arklo – prie ginklo/ Valentas Šiaudinis.- Vilnius : Diemedis, 2008.- 224 p.

 augutik

 

Augutiškė arba Šiaudiniai/ Valentas Šiaudinis.- Vilnius: Vilniaus pedagoginio universiteto leidykla, 2008.- 120 p.

 

 lietuvos pakraty

Lietuvos pakrašty : [istorinė-kraštotyrinė apybraiža] / Antanas Karmonas. - [Vilnius : Firidas], 2008 (Švenčionys : Firidas). - 175, [1] p.

svietejai

 

 Ignalinos krašto švietėjai ir lietuvybės puoselėtojai carinės Rusijos ir Lenkijos okupacijų metais / sudarė Vanda Berdikšlienė ; Ignalinos rajono savivaldybės viešoji biblioteka. - Ignalina, 2008. - 58,[2] p. : iliustr. - Leidinio išleidimą finansavo Lietuvos kultūros ministerija

 

 savickaite. didziasalis

 Didžiasalis mano gimtinė/ Liudgarda Savickaitė - Juodkienė. -Utena, 2007.-196p

juos pasauke

Juos pašaukė Tėvynė / Jonas Juodagalvis, Vytautas Lekavičius . - Ignalina : Maketavo ir spausdino VĮ "Visagino poligrafija", 2007. – 300 p.

Knygos pirmojoje dalyje siekiama paminėti Lietuvos pasieniečius, kilusius iš Ignalinos-Švenčionių krašto. Abėcėlės tvarka glaustai pateikiamos pasieniečių biografijos. Antroji knygos dalis pasakoja apie Rytų Lietuvos sienos apsaugą 1990-2006 metais.

 scan0048  

Ignalina : sportas ir turizmas : Apybraižos, interviu, turizmo informacija, nuotraukos/ Marytė Marcinkevičiūtė. - Vilnius : Homo liber, 2006. - 216 p.

Knygoje apžvelgiama Ignalinos rajono sporto istorija nuo pat jo ištakų. Rašoma apie žymius ignalinos krašto sportininkus, jų pasiekimus, trenerius, visuomenininkus. Daug vietos skiriama turizmo plėtrai, aktyviam poilsiui Ignalinos krašte.

ventviets

Senosios Lietuvos šventvietės : Aukštaitija/ Vykintas Vaitkevičius . - Vilnius : Diemedžio l-kla, 2006 (Vilnius : Vilniaus spauda). - 783, [1] p.

Knyga skirta dešumčiai rajonų - Vilniaus, Širvintų, Ukmergės, Molėtų, Švenčionių, Ignalinos, Utenos, Anykščių, Rokiškio, Zarasų. Knygoje šventviečių aprašymai sugrupuoti abėcėlės tvarka pagal jų adresą. Ypatingas dėmesys skiriamas vietų lokalizacijai, ypatumams, tyrinėjimams, sakytinei tradicijai: padavimams, pasakojimams, tikėjimams. Aprašymus iliustruoja žemėlapiai, fotonuotraukos ir schemos.

striuzas

 

1941 metų sukilimas Rytų-Pietų Lietuvoje : lietuvių karių ir partizanų 1941 metų sukilimas buvusioje Švenčionių apskrityje: (apžvalgos, aukų, sukilėlių sąrašai, atsiminimai, straipsnių santraukos, nuotraukos)/ Valdas Striužas.- Vilnius : Žaltvykslė, 2006.- 427, [1] p.

 

ignalinos paunksm

 

Ignalinos girių paunksmėje / sudarė Algirdas Brukas, Edmundas Kapturauskas, Dalia Savickaitė ; recenzavo Rimantas Klimas ; 7-8 skyrių nuotraukos- iš Aukštaitijos nacionalinio parko archyvo (B. Šablevičiaus, A. Panavo, A.Čeponio ir kitų autorių), Vidiškių mokyklos archyvo, asmeninio D. Klimaitės-Gasiūnienės archyvo. - Kaunas : Naujasis lankas, 2006.- 304 p.

Ši knyga apie Ignalinos krašto girių praeitį ir dabartį, miškų ūkio istoriją ir kai kuriuos sociolkultūrinės raidos štrichus.

 

b rope
Bronis Ropė: bibliografijos rodyklė (1982-2004)/ sudarė Stasė Kolėnienė. -Ignalina, 2005.-75 p.
savanoriai

Švenčionių krašto savanoriai 1918-1920 metais : biografinis žinynas / Jonas Juodagalvis ; Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija. - Vilnius : Generolo J. Žemaičio Lietuvos karo akademija, 2005. - 235 p.

 

 karmonas didkelis

Lietuvių genties didkelis (Šiaurės Rytų Lietuva) / Antanas Karmonas. - [Vilnius : Firidas], 2005 (Švenčionys : Firidas). - 261, [2] p.

cibiras

 

Prancisiaus ir Nastės Čibirų šeimos atsiminimai : Poezija. Vertimai /Povilas Čibiras. - Vilnius, 2005. - 432 p.

Knygoje pateikta iškilaus Lietuvos gydytojo, Vilniaus krašto lietuvių visuomenės veikėjo, prof. Povilo Čibiro atsiminimai apie Senąjį Daugėliškį, jo apylinkių kaimus bei gyvenusius žmones.

 

aminties

 Atminties kibirkštys : Cijonų kaimo istorija/ Janina Aginytė. - Ignalina, 2005. - 48 p.

 etnines bend

Lietuvių ir etninių bendrijų santykiai tarpukario Ignalinoje / Ignalinos rajono gimnazija. - Ignalina : [Ignalinos rajono gimnazija], 2004. - 30, [1] p.

mielagenu krastas

 

Mielagėnų kraštas : istorija, papročiai, žmonės / Jonas Bajorūnas ; viršelio nuotraukos Jono Baltakio. - Ignalina : UAB "Ignalinos spaustuvė", 2003. - 265 p.

 

tigro

 

Lietuvos partizanų Vytauto apygardos Tigro rinktinė (1945-1950 m.): dokumentų rinkinys / Lietuvos archyvų departamentas. Lietuvos ypatingasis archyvas ; [redaktorių kolegija: Kęstutis Remeika (vyr. redaktorius) … [et al.]. - Vilnius : Lietuvos archyvų departamentas, 2003 - 485, [1] p.

 

ignalinos spalvos

Ignalinos žemės spalvos = Colous of Ignalina land : Istorija. Gamta . Administracinis suskirstymas . Žemės ūkis . Verslas . Turizmas . Kultūra . Švietimas . Sportas. - Vilnius : Etnomedijos intercentras, 2003. - 88 p.

 ignalinos kraste  

Ignalinos krašte… : [fotoalbumas / fotografai Jonas Baltakis, Petras Bilkis, Jonas Danauskas, Indrė Gruodienė, Valentinas Juraitis, Vytautas Knyva, Linas Stanaitis, Algirdas Panavas, Bronius Šablevičius]. - Vilnius : Vyzdys, 2003. - 93, [3] p.

ablevicius

Bronius Šablevičius: bibliografija / sudarė Vanda Berdikšlienė.-Ignalina; Ignalinos viešoji biblioteka, 2002.-27 p.

ignkrastas inf

 

Ignalinos kraštas : [informacinis leidinys]. - Vilnius : Vyzdys, [2002]. - 33, [4] p.

 

zymus lietuvos kalbininkai
Žymūs Lietuvos kalbininkai, kilę iš Ignalinos krašto: bibliografija / sudarė Vanda Berdikšlienė.-Ignalina: Ignalinos viešoji biblioteka, 2001.-26 p.
 palinko liepa

Palinko liepa šalia kelio… : Tverečiaus krašto rezistencijos dalyvių, politinių kalinių ir tremtinių prisiminimai / [medžiagą rinko ir paruošė Elvyra Laurutėnienė]. - 2-asis leid. - Ignalina [i.e. Didžiasalis (Ignalinos raj.) : E. Laurutėnienė ], 2001 (Ignalina : Ignalinos sp.). - 159, [3] p.

 ignalinos baznycios

Ignalinos krašto bažnyčios : skirta 2000 metų krikščionybės jubiliejui / sudaryt. Stasė Kolėnienė. - Ignalina, 2001. - 36 p.

zymus medikai
Žymūs Lietuvos medikai, kilę iš Ignalinos krašto: bibliografija / sudarė Vanda Berdikšlienė.-Ignalina: Ignalinos viešoji biblioteka, 2000.-36 p.
musu krastas

 

Mūsų kraštas : Lietuvos kraštotyros draugijos leidinys. - 2000, Nr.12. - 164 p.

Šis numeris skirtas Ignalinos rajono tyrinėjimams: pristatomos kaimų istorijos, išnykusių, nykstančių, besikeičiančių kaimų gyvenimas atskleistas ryškiomis detalėmis, išsaugotomis pasakojusių žmonių atmintyje.

 

atrask sau

Atrask sau Ignalinos kraštą : [ informacinis leid.] / medžiagą paruošė Lina Kovalevskienė ; fotograf. Petro Bilkio. - Ignalina, 1999. - 12 p.

 gegiute  

Kukuoja gegiute / Lietuvių etninės kultūros draugija, Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas ; [sudarytojas Rimantas Klimas]. - Vilnius : Diemedžio l-kla, 1999. – 231 p.

Knygoje spausdinamas pluoštas lietuvių – rytų aukštaičių dainų, kurias iš Ažvinčių, Ginučių, Palūšės, Kazitiškio apylinkių kaimų dainininkų užrašė tautosakos rinkėjai. Pateikiama ir Ažvinčių krašto istorinė panorama.

 kalviske

Kalviškė / Balys Dragūnas. - Kaunas : Technologija, 1999 (Kaunas : KTU sp.). - 84 p.

 puziniskis

 

 Paslaptingasis Puziniškis/ Kazimieras Lukoševičius. - [Utena : K. Lukoševičius, 1999 (Utena] : UAB "Utenos sp."). - 27, [3] p.

 mielagenai  

Mielagėnai : (istorijos bruožai) / Jonas Juodagalvis. - Vilnius : Diemedis, 1998 (Kaunas : Aušra). - 183, [1] p.

paringio

 

 

 

Paringio krašto praeitis /Valentas Šiaudinis. - Vilnius : Diemedis, 1997. - 199, [1] p.

scan0051

 

Rytų Lietuva : vietovės, organizacijos, įvykiai, žmonės /Veronika Kulbokienė. - Čikaga : ViVi Printing, 1997. - 228

 

paluse

 

Palūšės bažnyčia ir parapija / Vaclovas Aliulis. - Vilnius : Voruta, 1996 .- 99 p.

 

ezeru ir giriu

Ežerų ir girių viešpatijoje : [Lietuva. Inform. leid.] / fotogr. J. Danauskas. - Vilnius : Atkula, [1994]. - [84] p.

 molykai  

Molykai : istorija, etnografija / Valentinas Šimkūnas. - Vilnius : Vilniaus laikraštis, 1993. - 109, [1] p.

ignal raj87


Ignalinos rajonas / Česlovas Kudaba ; fotogr. Vlado Uznevičiaus. - Vilnius : Mintis, 1987. - 57, [2] p.

ignal apyl75

 

 

 

Ignalinos apylinkės / Česlovas Kudaba. - Vilnius : Mintis, 1975. - 87 p.,

 

gaides ir rimses

Gaidės ir Rimšės apylinkės / Lietuvos TSR paminklų apsaugos ir kraštotyros draugija ; [redakcinė komisija: … Antanas Tyla (pirmininkas) … [et al.] ; dailininkė Ieva Labutytė]. - Vilnius : Vaga, 1969. - 420, [2]

ignalinos apylinkes

Ignalinos apylinkės / Tekstas Č. Kudabos ; Nuotraukos V. Sparnaičio ; Dailininkė O. Kirnaitė. - Vilnius : Mintis, 1967. - [71] p.

scan0061   

Ignalinos kraštas / Lietuvos TSR paminklų apsaugos ir kraštotyros draugija ; [redakcinė komisija: … A. Tyla (pirmininkas) … et al.]. - Vilnius : Vaga, 1966