Gražus Ignalinos ir Norvegijos Ostfoldo apskrities bibliotekininkių bendradarbiavimas

Rengnių metu
Rugsėjo 20–25 dienomis Ignalinos rajono savivaldybės viešojoje bibliotekoje svečiavosi Europos ekonominės erdvės (EEE) finansinio mechanizmo programos „Europos kultūros paveldo kultūros ir menų įvairovės skatinimas" finansuojamo projekto „Kultūrinis bendradarbiavimas tarp Ignalinos rajono savivaldybės viešosios bibliotekos (Lietuva) ir Ostfoldo apskrities bibliotekos (Norvegija), siekiant skaitmeninti kraštotyrą" partneriai.
Susipažinti su mūsų darbu ir vykdoma projektine veikla atvyko penkios bibliotekų darbuotos iš Norvegijos Ostfoldo apskrities bibliotekos darbuotojos Anne Berit Brandvold, Elin Westgård Hansen ir Mona Ekelund, Ellen Bjoernstad (Haldeno biblioteka) ir Anette Kure (Sarpsborgo biblioteka). Viešnios aplankė Ignalinos rajono savivaldybės viešąją biblioteką, pamatė Dūkšto ir Ceikinių filialus (pabrėžė bibliotekos reikšmę mažoms gyvenvietėms) lankėsi Palūšėje, Vilniuje, apžiūrėjo Adomo Hrebnickio muziejaus ekspoziciją Rojuje, keliavo po Aukštaitijos nacionalinį parką.
Rugsėjo 24 d., kaip viena iš projekto veiklų, Ignalinos rajono savivaldybės viešojoje bibliotekoje organizuotas bendras seminaras Ignalinos rajono bibliotekininkams ir Ostfoldo apskrities bibliotekų darbuotojams „Geroji rašytinio paveldo skaitmeninimo patirtis Lietuvoje". Renginyje dalyvavęs Ignalinos rajono meras Henrikas Šiaudinis pasveikino dalyvius, visiems palinkėjo sėkmingo darbo, o viešnioms iš Norvegijos įteikė atminimo dovanėles, pasidžiaugė, kad atsinaujina rajono ryšiai su Norvegija. Ignalinos viešosios bibliotekos direktorė trumpai papasakojo kas nuveikta projekto veiklose, pasidžiaugė rajono žiniasklaidos dėmesiu, padėkojo „Naujos vagos" redakcijai už buvusio žurnalisto Juozo Adamkevičiaus archyvą ir pristatė seminaro lektores.
Apie kraštotyrinį paveldą bibliotekose kalbėjo Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos Informacijos išteklių formavimo ir vystymo centro direktorė Jolita Steponaitienė, ji pabrėžė kraštotyros svarbą mokslui, kultūrai, švietimui, vaikų ir jaunimo mokymui bei auklėjimui. Lektorė pristatė rankraštinių dokumentų tipus, pagrindines sąvokas, komplektavimo šaltinius, būdus, specifiką, apskaitą, sklaidos galimybes.
LNB IIFVC Retų knygų ir rankraščių skyriaus darbuotoja Alma Masevičienė pristatė projektą „Asmeninės rašomosios lietuvių kalbos duomenų bazės formavimas", kurio tikslas rinkti asmeninės rašomosios kalbos pavyzdžius: laiškus, atvirlaiškius, atvirukus, nuotraukų užrašus, dienoraščius, atsiminimus ir kitus asmeninio pobūdžio rankraščius, sukurti duomenų bazę asmeninės kalbos tyrimams. Įvairių laikotarpių privatūs laiškai suteikia daug duomenų apie tarmes, jų kaitą, kalbos istoriją, bendrinės kalbos raidą, rašomosios kalbos kaitą. Šio projekto metu sukaupta daugiau nei 8000 laiškų, atvirlaiškių, 7 asmenų dienoraščiai, 2 žmonių atsiminimai, nuotraukos ir jų užrašai, protokolų knygos, vienos rankraštinės 1894 metais rašytos receptų knygos kopija.
Seminaro tema šiuo metu ypatingai aktuali Ignalinos viešosios bibliotekos darbuotojams, renkantiems ir skaitmeninantiems kraštotyros darbus, senas fotografijas. Įdomi ši tema pasirodė ir viešnioms iš Norvegijos, jos atrado daug panašumų su paveldo skaitmenininmo pradžia ir dabartine situacija jų šalyje, išgirdo naujų idėjų savo darbui.
Pasibaigus seminarui Ignalinos viešosios ir Ostfoldo apskrities bibliotekų projekto „Kultūrinis bendradarbiavimas tarp Ignalinos rajono savivaldybės viešosios bibliotekos (Lietuva) ir Ostfoldo apskrities bibliotekos (Norvegija), siekiant skaitmeninti kraštotyrą" darbo grupės aptarė projekto dabartinę situaciją, būsimas veiklas, iškilusias problemas. Buvo paliestos ir tolesnio bendradarbiavimo galimybės bibliotekų srityje, kadangi bibliotekos abiejose šalyse sparčiai keičiasi, jose atsiranda naujos veiklos, sukuriamos ir teikiamos naujos paslaugos, bendraminčių klubai ir kt. Į šią diskusiją darbo grupėje įsijungė Ignalinos rajono savivaldybės Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyresnioji specialistė Rasa Juodagalvienė, ji domėjosi ne tik projekto veiklomis, bet ir galimybėmis užmegzti ryšius su mėgėjų meno kolektyvais Ostfoldo apskrityje, bendradarbiavimo galimybėmis su jais. Norvegės pažadėjo pasidomėti, paieškoti kultūrinių ryšių, kontaktų.
Tiek mūsų viešnagės metu Ostfoldo apskrities bibliotekose, tiek ir norvegių - Ignalinoje ieškojome ir radome daug panašumų profesinėje veikloje, liaudies kūryboje, netgi kalboje.
Penktadienio rytą, atsisveikindamos, kolegės iš Norvegijos pažadėjo būtinai atvykti į kitais metais vyksiantį Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo programos „Europos kultūros paveldo kultūros ir menų įvairovės skatinimas" projektų vykdytojų, partnerių ir programą administruojančių įstaigų susitikimą Vilniuje.
 
On the 20 – 25 of September, 2015, five Norwegian librarians visited Ignalina's public library. This visit was organized under the Project „The cultural cooperation between Ignalina district municipality public library (Lithuania) and Ostfold county library (Norway), seeking to digitize the local history", supported by the European Economic Area financial mechanism programme.
The librarians from Ostfold county libraries met the Ignalina's librarie's experience in the collecting, digitization of local history documents, took part at the workshop „The best experience in digitization of written heritage in Lithuania“ together with Lithuanian colleagues.
 
paveiksllis1