Seminaras bibliotekininkams „Kraštotyros skaitmeninimas ir saugojimas bibliotekoje. Rankraščiai: saugome, tiriame, skleidžiame žinią“

Renginio metu

Spalio 15 d. Ignalinos rajono savivaldybės viešojoje bibliotekoje vyko projekto Europos ekonominės erdvės (EEE) finansinio mechanizmo programos „Europos kultūros paveldo kultūros ir menų įvairovės skatinimas" finansuojamo projekto „Kultūrinis bendradarbiavimas tarp Ignalinos rajono savivaldybės viešosios bibliotekos (Lietuva) ir Ostfoldo apskrities bibliotekos (Norvegija), siekiant skaitmeninti kraštotyrą" rankraštinio paveldo teorinis-praktinis seminaras bibliotekininkams.

Seminare „Kraštotyros skaitmeninimas ir saugojimas bibliotekoje. Rankraščiai: saugome, tiriame, skleidžiame žinią“, kurį vedė Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos IIFVC Retų knygų ir rankraščių skyrius darbuotojos Diana Norkūnienė, Rima Dirsytė ir Alma Masevičienė, dalyvavo 26 Ignalinos viešosios bibliotekos ir filialų darbuotojai.

Lektorės pristatė savo veiklą ir patirtį rankraštinių dokumentų srityje. Ignalinos bibliotekininkes jos supažindino su rankraštinių dokumentų komplektavimo, tvarkymo ir apskaitos principais, rankraštinių dokumentų kompiuterinių bibliografinių įrašų kūrimu. Seminaro metu buvo aptarti rankraštinių dokumentų fondai, jų rūšys, tvarkymo, grupavimo procesai, nagrinėtas saugojimo vieneto aprašas.

Kalbėta apie rankraštinio paveldo saugojimo raidą. Iki 1991 m. rankraštiniai dokumentai buvo kaupiami tik mokslinėse bibliotekose, tokiose kaip Vilniaus universiteto, Mokslų Akademijos, Nacionalinėje bibliotekoje.

Dabar vyrauja nuomonė, kad Rankraštyną gali steigti bet kuri dokumentinį paveldą sauganti institucija, jeigu tai neprieštarauja jos veiklą reglamentuojantiems nuostatams. Naujų Rankraštynų atsiradimą paskatino bibliotekų pavaldumo pasikeitimas, kraštiečių, išeivių dovanojami, siunčiami dokumentai, kūrybingas ir atsakingas požiūris į krašto istoriją ir atmintį. Tiesioginis bibliotekos ar kitos įstaigos kontaktas su bendruomene atveria neribotas galimybes šioje srityje.

Paliesta ir dar viena įdomi ir aktuali tema - virtualios parodos, kaip tradicinio (per knygą ir kitus objektus) ir naujo (elektroninio) būdų pristatyti informacijai sintezė. Aptarta tokių parodų parengimo metodika, temos pasirinkimas, koncepcijos sukūrimas, medžiagos surinkimas, jos techninis parengimas, tekstai ir vizualinis sprendimas, struktūros parinkimas, reklama.

Seminaro pabaigoje pereita prie praktinių užduočių. Viešnios iš LNB taip pat individualiai konsultavo ignalinietes kraštotyros darbų rengimo klausimais, davė gerų patarimų.

....

The theoretical – practical workshop for Ignalina's district librarians „The written heritage: digitization and storage at the library“ took part on the 15-th of September, 2015. Workshop led the lecturers from the Information Resources Management and Development Center, Martynas Mažvydas national library of Lithuania.