Mokymai bibliotekininkams apie rankraščių fondų tvarkymą ir katalogavimą

Seminaro metu

Lapkričio 13 d. Ignalinos rajono savivaldybės viešojoje bibliotekoje vyko dar vieni mokymai bibliotekininkams.

Šį kartą pagal Nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos projektą „Bibliotekų specialistų mokymai“ Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešosios bibliotekos specialistės ignalinietėms vedė 5 valandų seminarą „Rankraščių fondų tvarkymas ir katalogavimas“. Lektorės Audronė Palionienė ir Sigita Marcinkevičienė trumpai pristatė savo bibliotekos kraštotyrinę veiklą, išdėstė rankraštinių dokumentų, nuotraukų komplektavimo, tvarkymo, saugojimo principus.
Antrojoje seminaro dalyje Ignalinos rajono savivaldybės viešosios bibliotekos filialų darbuotojos trumpai pristatė konkursui „Sodybų istorijos“ skirtus, dar nevisiškai užbaigtus, savo kraštotyros darbus. Kolegės iš Panevėžio teigiamai įvertino ignalniečių veiklą ir davė vertingų patarimų.