Kalba vienas iš gražiausių tautos dalykų....

Ignalinos viešojoje bibliotekoje

„Kurgi, sakau, pasaulyje yra tokia tauta, tokia prasta ir niekinga, kad neturėtų šių trijų savų ir tarsi įgimtų dalykų: tėvų žemės, papročių ir kalbos? Visais amžiais žmonės kalbėjo savo gimtąja kalba ir visados rūpinosi ją išlaikyti, turtinti, tobulinti ir gražinti. Nėra tokios menkos tautos, nėra tokio niekingo žemės užkampio, kur nebūtų vartojama sava kalba...“ tokius prasmingus Mikolojaus Daukšos žodžius citavo Ignalinos rajono savivaldybės Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjo pavaduotoja Gražina Mackonienė kalbėdama apie viešojoje bibliotekoje organizuotą diktanto, skirto Lietuvių kalbos kultūros metams paminėti, rašymą.

Šventę pagyvino Vytauto Panavo vadovaujamas Miko Petrausko muzikos mokyklos styginių kvartetas. Gitarų garsai leido atsipalaiduoti, įsiklausyti ir ramiai rašyti diktantą pagal Česlovo Kudabos tekstą „Prie Dysnos mano takai“. Rajono savivaldybės Informatikos ir bendrųjų reikalų skyrius vedėjo pavaduotoja, kalbos tvarkytoja Laima Sidorenkienė taip pat pasidžiaugė, kad atėję gerbia savo kalbą, kultūrą... O ir užsieniečiai, pasirodo, gražiai atsiliepia apie mūsų kalbą: „lietuvių kalba yra poezija ir matematika sudėjus“, „lietuvių kalba labai graži, bet sunkiai pamėgdžiojama“. Ji pakvietė visus vasario 24 d. 10 val. į Nacionalinio diktanto rašymą, kuris vyks savivaldybėje.
Tą dieną, tik kiek anksčiau, diktantą, YouTube kanalu tiesiogiai transliuojamą iš Ignalinos viešosios bibliotekos, rašė ir filialų lankytojai.