Antanas Terleckas - neokupuotas laisvės šauklys

Renginio akimirkos

Vasario 9 dieną į Linkmenų biblioteką rinkosi kaimo bendruomenė paminėti įžymaus kraštiečio, Lietuvos ekonomisto, politikos ir visuomenės veikėjo, pogrindinės spaudos leidėjo, disidento, aktyvaus kovotojo už žmogaus teises Antano Terlecko 90-tojo jubiliejaus.


Renginį pradėjo Linkmenų kaimo moterų vokalinis ansamblis ,,Linkmena“. Gražiai skambėjo dainos apie Lietuvą, laisvę ir meilę Tėvynei. Vėliau bibliotekininkė Danutė Daubarienė trumpai apžvelgė Antano Terlecko autobiografiją.
Toliau sekė Antanas Terleckas gimė 1928 m. vasario 9 d. Krivasalio kaime mažažemio valstiečio šeimoje, mokėsi Linkmenų progimnazijoje. Jis viena aktyviausių sovietinio laikotarpio rezistencijos figūrų – laikmečio pogrindinės spaudos leidėjas, Lietuvos Laisvės lygos įkūrėjas. Kartu su Rusijos, Estijos, Latvijos ir kitais Lietuvos disidentais 1979 m. rugpjūčio 23 d. parengė ir išplatino „45 pabaltijiečių memorandumą”, tapusį politiniu pamatu Baltijos valstybėse likviduoti Molotovo-Ribentropo pakto pasekmes. A.Terleckas buvo ne kartą suimtas ir kalintas Lietuvoje, tremtyje Sibire, Urale, jo namai, kuriuose augo 3 vaikai, buvo nuolat krečiami sovietinio saugumo. Filme apie laikmetį ir filmo herojų bei jo žmoną, taip pat disidentę Eleną Keraitytę-Terleckienę, liudija šeimos nariai (sūnus, „Lietuvos žinių“ vyriausiasis redaktorius Ramūnas Terleckas, duktė Vilija Dailidienė, anūkas Antanas Terleckas), Rusijos ir Lietuvos rezistencijos dalyviai (Aleksandras Lavutas, Liudmila Boicova, kun. Julius Sasnauskas, Andrius Tučkus, vienuolė Nijolė Sadūnaitė), 8 dešimtmetyje Lietuvoje lankęsis tuometis „The Financial Times“ korespondentas David‘as Satter‘is, istorikas Gintaras Šidlauskas ir kiti.
Apie visa tai renginio dalyviai sužinojo žiūrėdami Ramunės Sakalauskaitės ir Editos Mildažytės dokumentinį filmą „Neokupuotas“.
Bibliotekoje parengta literatūros paroda Antanui Terleckui ir nepriklausomos Lietuvos 100-čiui paminėti.