Vydūno pamokos Lietuvai

Renginio akimirkos

Kovo 7 d. Didžiasalio bibliotekoje vyko Didžiasalio „Ryto“ gimnazijos mokytojos Nijolės Keraitienės pamoka „Vydūno pamokos Lietuvai“ III g klasei.

Bibliotekininkė filosofui, rašytojui Vydūnui skirta spaudinių paroda „Ne TĖVYNĖ atranda žmogų, bet žmogus TĖVYNĘ".
Kol Emilija ir Viktorija ruošėsi pristatyti pateiktį apie Vydūną, mokytoja N. Keraitienė trumpai papasakojo apie tai, kad šie metai yra paskelbti Vydūno metais, kartu su mokiniais svarstė kodėl. Juk kiekvieno žmogaus, kurio gimimo 150-osios gimimo metinės minimos garbei yra skelbiami jo vardo metai? Emilija ir Viktorija pristatė pateiktį, kurioje išskyrė svarbiausius Vydūno gyvenimo faktus. Po to visa klasė buvo įtraukta į diskusiją kokias gi pamokas Vydūnas davė Lietuvai ir jos žmonėms, kurios svarbios ir šiais laikais. Daugelis moksleivių išskyrė Vydūną kaip lietuvių tautos išminčių.
Vydūnas suprato, kad dėl tragiško lietuvių tautos likimo kalti ne tik „svetimieji“. Jis reikalavo ugdyti atsakomybės už tautos likimą jausmą, vidinę atsparą, moralinį tvirtumą, kvietė tėvynainius šviestis, ieškoti atsparos savo tautos sukurtose vertybėse. Jis teigė, kad kelias į amžinybę, jo žmogiškosios esmės brendimas vyksta trimis dvasinio augimo etapais: sau, tautai, žmonijai. Mąstytojas vengė krypti į smulkmenas ir daugiau aptarė esminius dalykus. Visa tai Vydūnas skelbė savo filosofiniuose traktatuose, straipsniuose, skaitydamas paskaitas. Jis ne tik skleidė šias idėjas, bet ir pats aktyviai įsijungė į kultūrinį procesą, todėl Vydūnas visiškai pagrįstai gali būti vadinamas humanistinės etikos kūrėju. Vydūnas visais laikais turi pasekėjų – vydūnistų.
Pamokos pabaigoje, mokytoja pakvietė visus tuos, kurie dar nesilanko bibliotekoje, atrasti biblioteką, nes čia yra knygų, kurių galbūt neturi mokyklos biblioteka.