Šimtas gražiausių žodžių Vosiūnų kaimui

Renginio metu

Liepos 28 dieną ryčiausiame Lietuvos krašte, Vosiūnų kaime, Švenčiausios Mergelės bažnyčioje Šventomis mišiomis prasidėjo kraštiečių šventė „Šimtas gražiausių žodžių Vosiūnų kaimui“, skirta Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo šimtmečiui paminėti. Mišias aukojo kunigas Antanas Domeikis, vargonavo Valentina Sinkevič. Pasimeldę šventės dalyviai įsiamžino bendroje nuotraukoje.

Po to Didžiasalio seniūnijos seniūnas Antanas Pauliukėnas visus pakvietė aplankyti prie pat Baltarusijos sienos LKA keliautojų klubo pastatytą kryžių.
Lietuvos karių asociacijos Keliautojų klubo dviratininkai 2018 m. liepos 6 d. prie prezidentūros pradėjo 100-mečio žygį dviračiais aplink Lietuvą, planuodami per 26 dienas nuvažiuoti 1800 km, pastatyti 22 vienetus stacionarių vėliavų ir 4 kryžius labiausiai nutolusiuose šalies šiaurės, rytų, vakarų ir pietų taškuose. Liepos 26 d. ekspedicija aplankė ir pastatė kryžių ryčiausioje Lietuvos vietovėje – Vosiūnuose. Šio krašto žmonėms tai buvo išties puiki ir prasminga dovana.
Vėliau šventės dalyviai, aplankę artimųjų kapus, uždegę atminimo žvakutes, pabraidžioję vaikystės takais, rinkosi prie Dysnos bibliotekos. Šis pastatas taip pat sukėlė daug prisiminimų, nes čia kažkada buvo Dysnos aštuonmetė mokykla. Daug kas iš gausaus susirinkusiųjų būrio lankė šią mokyklą, apie tai byloja pasodinti medeliai, gėlės, senus laikus menantys suolai... Pasikeitė šio pastato paskirtis - dabar čia įsikūrusi Dysnos biblioteka, krašto bendruomenė, koplyčia.
Bibliotekoje visų laukė bibliotekininkės Vandos Laurinavičienės parengtos parodos. Viena jų – „O, tėviške, laukų drugeli margas“, kurioje eksponuojama medžiaga su nuotraukomis apie Vosiūnų kaimą ir jo gyventojus, kita – Valentinos Gruzdienės ir Veronikos Gruzdienės rankdarbių.
Aplankę parodas, pasidalinę gražiais prisiminimais visi rinkosi prie lauke papuoštos scenos. Šventės vedėja Valentina priminė, kad norintys gali parašyti gražiausius palinkėjimus Vosiūnų kaimui, o Didžiasalio seniūnijos seniūnas Antanas Pauliukėnas dar kartą pasveikino susirinkusius. Vėliau skambėjo seserų Valentinos Sinkevič ir Jelenos Špakovos dueto atliekamos dainos, bei pasakorių broliuko ir sesutės Algirdo ir Jurgitos Pauliukėnų sekamos pasakos. Daugelis išties buvo nustebinti, kad šiame krašte tiek talentų. Beje, šventėje apsilankė ir savo pasakojimais visus linksmino Zosė. Valentinos paraginti į sceną noriai kilo šventės dalyviai, jie dalijosi linksmais ir liūdnais prisiminimais. Įdomus buvo vienos iš viešnių pastebėjimas, kad Vosiūniškiai yra darbščiausi, nes jie keliasi 28 minutėmis anksčiau, negu Klaipėdiškiai, nes čia ir saulė pakyla 28 minutėmis anksčiau...
Po oficialios šventės dalies visi vaišinosi Vaidučio Spėčiaus virta žuviene, neskubėjo skirstytis, bendravo, dalinosi prisiminimais, dainavo, šoko, juk kai kurie buvo nesimatę net 50 metų...

Ignalinos rajono savivaldybės viešosios bibliotekos Dysnos filialo ir Didžiasalio kultūros namų informacija