„Rudenėlio“ susitikimas

Renginio metu

Lapkričio 29 dieną į popietę tradiciškai rinkosi klubo „Rudenėlis“ nariai.

Tylos minute pagerbta į amžinybę iškeliavusi ilgametė klubo narė Veronika Varnienė. Prisiminta jos kūryba. Pasveikintos Filomena IIgūnienė ir Vilma Stukienė, šventusios garbingus jubiliejinius gimtadienius. Senjoroms įteiktos gėlės, išsakyti palinkėjimai, joms sušoktas šokis. Vėliau prisimintos advento tradicijos, buvo šokami lietuvių liaudies šokiai dainuojamos dainos, žaidžiami žaidimai, pinamas advento vainikas, kalbama apie advento vainiko reikšmę. Tradiciškai Vilma Stukienė paskaitė savos kūrybos eilėraščius. Einant popietei į pabaigą senjorai vieni kitiems linkėjo geros žiemos ir sveikatos.