Kalėdinis padėkos vakaras „Biblioteka šimtmečio žingsniuose“

Renginio metu

Pasaulyje kasdien išrandama, sukuriama kažkas naujo. Vieni šių išradimų tampa neatsiejama mūsų gyvenimo dalimi, būtinybe, kiti išnyksta nesulaukę didesnio susidomėjimo. Raštas – vienas reikšmingiausių žmonijos išradimų. Atsiradus raštui imtos rašyti ir knygos, o tai lėmė bibliotekų atsiradimą.


Žmogus į biblioteką pirmą kartą įžengė dar senovės civilizacijose. Pirmosios bibliotekos datuojamos dar 2600 m. pr. Kristų. Šiais laikais biblioteka yra modernus vietos bendruomenės kultūros ir mokslo židinys, siūlantis naujausias knygas, spaudą, įvairius mokymus, naujas paslaugas, džiuginantis skaitytojus įvairiais renginiais – nuo susitikimų, edukacijų, diskusijų, klubų iki pažintinių žygių. Biblioteka tarsi jaukūs ir šilti namai, į kuriuos visada malonu užeiti, kur visomis spalvomis skleidžiasi kūrybinė dvasia.
Kaip ir kiekvienais metais ignaliniečiai, bibliotekos darbuotojai buvo pakviesti į Kalėdinį padėkos vakarą „Biblioteka šimtmečio žingsniuose“.
„Džiaugiamės, kad ši įstaiga eina koja kojon su gyvenimu, kad čia veiklos suranda ir jauni, ir vyresni žmonės“,– sveikindamas bibliotekininkus sakė savivaldybės meras Henrikas Šiaudinis, visiems linkėjęs gražių švenčių, malonaus bendravimo ir bendradarbiavimo, aktyviems veiklų dalyviams ir skaitytojams dėkojęs už kartu kuriamą kultūrą. Sėkmės bibliotekai jos taip reikalingoje žmonėms kultūrinėje veikloje linkėjo Švietimo ir kultūros skyriaus vedėja Gražina Mackonienė.
Vakaro metu apžvelgti reikšmingiausi darbai, vykę renginiai, virtualiai pakeliauta po trylika įspūdingiausių pasaulio bibliotekų, pasižvalgyta po kaimyninių rajonų, Lietuvos nacionalinę Martyno Mažvydo biblioteką, o svarbiausia pasidžiaugta aktyviais, kūrybingais žmonėmis.
Vaikų literatūros ir Suaugusių vartotojų aptarnavimo skyrių darbuotojos sugalvojo nominacijas aktyviausiems skaitytojams – „Močiučių Močiutė“ Elena Abeciūnienė ir Ramune Rukienė, „Šauniausia Mamytė“ Agnė Lenard-Levčenkienė, „Super Tėtis“ Gintautas Laub, „ Aktyviausioji renginių pagalbininkė“ Gintautė Šriūbėnaitė, „Knygų bičiulis“ Aivaras Cibulskas, „Skaitymo balsu entuziastė“ Kornelija Sukovaitė. Dėkota už meilę knygai, prasmingų susitikimų organizavimą rašytojai Gintarei Adomaitytei, už meilę gimtajai kalbai, dailininko Rimanto Rolios piešinių išsaugojimą Zitai Cijūnelienei, už aktyvų dalyvavimą bibliotekos kultūriniame gyvenime, meilę knygai ir menui Genovaitei Silvanavičienei, Danutei Balinskienei. Sveikinimai įprasminti Motinos Teresės žodžiais: „Nebūtina daryti žygdarbių, visai pakanka mažų dalykėlių, atliktų su didele meile“.
Minint atkurtos Lietuvos šimtmetį visus metus vyko edukacinių programų konkursas „Pažink! Švęsk! Kurk!“. Sukurtos ir vertinimui pateiktos 33 programos. Džiugu, kad populiariausiu prioritetu tapo veiklos, skatinančios domėtis vietos istorija bei tradicijomis – istorinės pamokos Mielagėnuose ir Dysnoje, pažintiniai žygiai Palūšėje. Atkreiptas dėmesys į tradicijas ir papročius – šiaudo magija Meikštuose, riešinių mezgimas Grybėnuose, advento vainiko pynimas Dietkauščiznoje ir Gilūtose, vaško žvakių liejimas Mažėnuose, žibintų bei kalėdinių žaisliukų dirbtuvėlės Mažylių skaitykloje Ignalinoje. Nemažai edukacinių programų susijusių su darbais iš popieriaus – Ceikiniuose, Didžiasalyje, Dietkauščiznoje, Linkmenyse, Naujajame Daugėliškyje, Meikštuose, Šiūlėnuose, Dysnoje, Rimšėje. Nesvetima ir ekologinė tema. Naujajame Daugėliškyje – ekodekoracija, Dietkauščiznoje – antras žurnalų gyvenimas, Meikštuose – antras laikraščių gyvenimas. Skaitymą skatinančios edukacinės programos Kazitiškyje, Šiūlėnuose bei Naujajame Daugėliškyje (knygelių gaminimas, žaidimas poezija). Filmo terapija Dūkšte, klevo lapų grožis Ignalinos suaugusiųjų vartotojų aptarnavimo skyriuje.
Išrinkti geriausius buvo sunku. Komisija, kurią sudarė 3 nariai (bibliotekos direktoriaus pavaduotoja Vida Sekonienė, Inovacijų diegimo ir ūkio skyriaus vedėja Inga Besusparienė, vyriausioji buhalterė Banga Berdikšlienė ir patariamąjį balsą turėjusi ekspertė iš Ignalinos rajono savivaldybės Švietimo ir kultūros skyriaus vyr. specialistė Danguolė Vaitkevičienė) išrinko nugalėtojus:
I vieta skirta edukacinėms programoms „Aisiu Lietuvon“ (I ir II), kurias sukūrė Palūšės ir Strigailiškio flilialų vyresn. bibliotekininkė Rita Ramanauskienė ir Aukštaitijos nacionalinio parko ir Labanoro regioninio parko direkcija vyr. specialistė Sigutė Mudinienė.
II vieta skirta trims edukacinėms programoms: „Ekskursija į Katinautiškės kaimą“ – Dysnos filialo vyresn. bibliotekininkė Vanda Laurinavičienė, „Senas senas albumėlis“ – Palūšės ir Strigailiškio flilialų vyresn. bibliotekininkė Rita Ramanauskienė, Vaikų literatūros skyriaus vedėja Aldona Meškauskienė, vyresn. bibliotekininkė Rūta Juršienė, „Vincentas Smakauskas (1797 – 1876). Asmenybė, kūrybinis palikimas, pėdsakai Mielagėnų krašte“ – Mielagėnų filialo vyresn. bibliotekininkė Rima Misiūnienė.
III vieta skirta šešioms edukacinėms programoms: „Riešinių mezgimas su karoliukais“ – Grybėnų filialo vyresn. bibliotekininkė Dalia Koršul, „Kalėdinis žaisliukas“ ir „Žibintų dirbtuvėlės“ –Inovacijų diegimo ir ūkio skyriaus projektų vadovė Lina Staliauskienė, Vaikų literatūros skyriaus bibliotekininkė Erika Puzirauskaitė, „Vaško žvakės liepsna“ – Mažėnų filialo vyresn. bibliotekininkė Kristina Ignatjeva, „Šiaudo magija“– Meikštų filialo vyresn. bibliotekininkė Jolanta Šalnienė, „Naujos ir senos pynimo tradicijos“– Dietkauščiznos ir Šiūlėnų filialų vyresn. bibliotekininkė Vanda Lazareva.
Paskatinamoji premija skirta Didžiasalio filialo vyr. bibliotekininkei Audronei Filipavičienei už edukacinę programą „Žaidžiame poeziją“.
Už aktyvią bibliotekinę veiklą, kūrybiškumą, renginių, skirtų atkurtos Lietuvos 100-mečiui paminėti, organizavimą ir vykdymą padėkos raštai įteikti l. e. Skaitytojų aptarnavimo skyriaus vedėjo pareigas Laimai Andrijauskienei, Kazitiškio filialo bibliotekininkei Rasai Trubilienei, Grybėnų filialo vyresn. bibliotekininkei Daliai Koršul, vyr. buhalterei Bangai Berdikšlienei, Inovacijų diegimo ir ūkio skyriaus vedėjai Ingai Besusparienei, raštinės administratorei Linai Jakubsevičienei.
Šventinis vakaras užbaigtas bibliotekos kalėdine dovana savo ištikimiausiems bičiuliams poetine muzikine programa „Išdainuota, išmylėta“, kurios metu skambėjo tarpukario, tremties, sovietinės okupacijos, Nepriklausomybės atgavimo ir dabarties laikų žymiausių šalies kūrėjų muzika ir poezija. Atlikėjai – Vytautas Rašimas (aktorius), Indrė Anankaitė (sopranas), Raimonda Janutėnaitė (mecosopranas), Nijolė Baranauskaitė (fortepijonas).