Sausio įvykių minėjimas Mielagėnų bibliotekoje

Renginio metu

Sausio 11-osios rytas Mielagėnų pradinėje mokykloje ir bibliotekoje prasidėjo prisijungimu prie pilietinės akcijos „Atmintis gyva, nes liudija“.

Languose dešimčiai minučių įžiebtos žvakutės, kaip vienybės, pagarbos žuvusiems, laisvės, šviesos ir idėjų, susikaupimo ir atminties simbolis.
28-erius metus Lietuvių tauta lenkia galvas prieš didvyrius, kurie mirdami už laisvę, pelnė meilę ir pagarbą. 10 valandą susirinkę į biblioteką paminėti Sausio 13-osios įvykių pasipuošė neužmirštuolių žiedais. Neužmirštuolės žiedas – laisvės simbolis, Laisvė – didžiausia tautos ir kiekvieno žmogaus vertybė, laimė ir gerovės šaltinis.
Tą dieną apie Sausio13-osios įvykius kalbėtasi su vaikais, žiūrėtas profesoriaus Gustavo vaizdo pasakojimas apie televizijos bokšto puolimą. Prisiminti 14 žuvusiųjų už laisvę, jie pagerbti tylos minute, vartytos knygos, fotoalbumai, dalintasi iš tėvų ir senelių girdėtomis žiniomis apie tragiškus įvykius prie televizijos bokšto. Vaikai taip pat labai susidomėję apžiūrėjo kraštiečio, fotomenininko a. a. A. Girdziušo nuotraukų, kuriose užfiksuoti tų dienų įvykiai, parodą. Vaikai. Po renginio mokiniai savo širdutėse išsinešė pagarbą žuvusiems prie TV bokšto, meilę savo šaliai.