Popietė Linkmenų bibliotekoje

Popietė Linkmenų bibliotekoje

Balandžio 26 dieną, Ncionalinės Lietuvos bibliotekų savaitės metu, Linkmenų bibliotekoje vyko literatūrinė-muzikinė popietė.

Linkmenų seniūnijoje yra grojančių, dainuojančių žmonių, rašančių eilėraščius, gaminančių įvairius rankdarbius, todėl bibliotekininkė Danutė Daubarienė, kartu su Linkmenų kaimo seklyčios laisvalaikio organizatore Maryte Alesionkiene, organizavo popietę ,,Gimtojo žodžio skambėjimas“.
Popietėje dalyvavo kraštietė Aldona Dervinytė-Pelanienė, šiuo metu gyvenanti Utenoje ir priklausanti Utenos literatų klubui „Verdenė“. Ji yra baigusi Linkmenų vidurinę mokyklą, gimusi ir užaugusi Linkmenų seniūnijos Šiškinių kaime, pasak jos pačios, jai visada malonu pamatyti pažįstamus veidus. Poetė yra išleidusi dvi poezijos rinktines „Prie šulinio“ ir „Paslėpta laimė“. Eilėraščiuose ji išreiškia meilę tėviškei, žmonėms, gamtai. Eilėraščių rašymas ir skaitymas, kalbėjo autorė, jai teikia daug džiaugsmo.
Keletą savo eilėraščių perskaitė Linkmenų laisvalaikio organizatorė Marytė Alesionkienė, bei kraštietė Vita Balčiūnienė.
Linkmeniškė Veronika Aviltienė pristatė savo rankdarbių parodą, kurių gamybai panaudoti popierius, žurnalai, plastikas, degtukai ir kt.
Renginio metu skambėjo Linkmenų etnografinio ansamblio „Linkmena“ (vadovė Onutė Kliševičienė) atliekamos lyriškos, gimtinės grožį apdainuojančios dainos. Grojo ir dainavo Vincas Kliukas bei Rita Dervinienė. Jų dainuojamos dainos palietė kiekvieno renginyje dalyvavusio širdį.
Linkmenų seniūnijos seniūnas Jonas Alekna ir bibliotekininkė Danutė Daubarienė visiems renginio dalyviams padėkojo už gražų ir šiltą renginį.