Gegužę Mielagėnuose

Renginio metu

Gegužės 18 d. Mielagėnų biblioteka kvietė į susitikimą su poete Egmile (Egle Miliušyte-Brazdžiūne) iš Jonavos ir mūsų krašte gerai žinomais vyrais Mindaugu Milinavičiumi, Rimantu Klimu ir Romučiu Akinsku. Poetė Egmilė prieš keletą metų dalyvavo Mielagėnuose vykusioje poezijos naktigonėje.

Tada pasakiškai baltai žydėjo sodai. Ji net parašė eilėraštį ,,Dieviškas Rojaus sodas Mielagėnuose“ ir žadėjo dar kartą atvykti pavasarį per sodų žydėjimą. Dabar šis susitikimas ir įvyko.
Egmilės eilės – tai moters jausmų kalba. Jose viskas, ką tenka išgyventi kiekvienai moteriai: tai ir meilė, ir nusivylimas, rūpestis ir nerimas dėl artimųjų. Dalis Egmilės eilėraščių yra dainomis virtę, jos eiliuotus linkėjimus, sveikinimus yra pamėgę sveikinimų koncertų žiūrovai. Eglė Miliušytė-Brazdžiūnė yra išleidusi sveikinimų knygą. Ji yra subūrusi Facebook‘o paskyroje grupę ,,Eilėraščio taku“, kur pati skelbia savo eilėraščius, visada iliustruojamus gražiausiomis gamtos nuotraukomis, ten skelbiami ir kitų poetų eilėraščiai ir maloniai kviečiami prisijungti nauji nariai – visi, neabejingi poezijai, kuriantys. Išleisti jau keturi poezijos almanacho ,,Eilėraščio taku“ rinkiniai. Yra juose ir mūsų kraštiečių kūrinių. Ketvirtasis rinkinys pasirodė šiomis dienomis.
Pluoštą savo knygų poetė padovanojo bibliotekai. Nuoširdus ačiū už jas. Savo kūryba Egmilė kreipiasi į skaitytoją: „Sveikas, mielas žmogau, užsukęs į mano sielos namus“. Poetės siela užgauta, bet išlikusi švari, be pagiežos, spinduliuojanti gėrį. Poetės skaitomus eilėraščius renginyje keitė sodrūs vyrų balsai. Skambėjo liaudies dainos, romansai. Rimantas Klimas pritarė kanklėmis, Mindaugas Milinavičius – Peterburgo armonika. Kiekvienas instrumentas turi savą istorija, kurios dalelę sužinojo ir susirinkusieji. Eglė sakė, kad vien dėl šių vyrų muzikavimo buvo verta važiuoti: taip gera klausytis natūralių balsų, gyvos muzikos. Susitikimas – koncertas vyko kaimo seklyčios salėje, po to, persikėlus į biblioteką, prie kavos puodelio toliau vyko pokalbiai apie kūrybą, vėl skambėjo dainos.
Su įdomiais žmonėmis laikas neprailgsta. Gerą nuotaiką padėjo sukurti ir aplinka, kurią puošė pernai vykusio projekto ,,Dvarų istorijos žadina vaizduotę“ akcijos ,,Įamžink savo kraštą“ darbai. Kelis jų sukūrė esami ar buvę Mielagėnų krašto gyventojai – tai Mindaugas Milinavičius, Elena Gaidelienė ir Adelė Misiūnaitė. Paroda tebevyksta, sekmadienį ateisiantys balsuoti ją dar galės apžiūrėti.
Kitas renginys, pagal nuotaiką artimas minėtajam susitikimui, vyko kitą dieną, gegužės 19-tą, sekmadienį. Tai Partizanų pagerbimo, kariuomenės ir visuomenės vienybės diena. Šią dieną pagerbiami Lietuvos partizanai, kovęsi už Lietuvos nepriklausomybę.
Mielagėnuose šios dienos minėjimą inicijavo klebonas Marijonas Savickas. Atvyko kraštiečiai Švenčionijos klubo nariai Algimantas Šablauskas ir Albinas Cibulskas, kuris savo kalboje priminė, ką išgyveno tauta kovoje dėl laisvės, papasakojo, ką patyrė pats, būdamas dar nepilnametis moksleivis. Po šv. Mišių bažnyčioje skambėjo laisvės dainos, atliekamos seserų Lenos ir Valentinos, B. Brazdžionio eiles skaitė bibliotekininkė Rima Misiūnienė. Po to procesija patraukė prie paminklų laisvės kovų aukoms, kur buvo uždegtos žvakutės, nuskambėjo „Lietuva brangi“.