Gilūtų bibliotekoje prisiminti senieji atminimų albumėliai

Renginio metu

Gilūtų kaimo bibliotekoje gegužės 28 d. įvyko edukacinis renginys „Senas senas albumėlis“, kurį parengė Ignalinos viešosios bibliotekos paskelbtam konkursui Aldona Meškauskienė, Rūta Juršienė ir Rita Ramanauskienė.

Jos pasiūlė, o Gilūtų bibliotekos skaitytojai panoro dalyvauti užsiėmime.
Užsiėmimo pradžioje Rūta perskaitė Violetos Palčinskaitės eilėraštį „Senas senas albumėlis“. Rita apžvelgė atminimų, kaip folklorinio žanro kilmę ir jo paplitimą užsienio šalyse bei Lietuvoje. Į renginį ji atsivežė ir senų atminimų albumėlių, papasakojo apie Palūšės bibliotekos krašto ekspozicijoje saugomus unikalius, beveik šimto metų senumo, Genovaitės Kisielytės atminimų albumėlius, priminė jų turinį ir iliustracijas. Atsiradus elektroniniam tarpusavio bendravimui, šis folkloro žanras Išnyko. „Kiek ant žemės akmenukų, tiek tau linkiu penketukų“, – vyresnės kartos žmonėms šie palinkėjimai „įaugę į kraują“, bet jaunimui kelia šypseną ir jau neaktualūs.
Rūta pristatė nuotraukų ir legendų apie gėles (atminimų sąsiuviniuose tradiciškai buvo piešiami pakalnučių, neužmirštuolių, rugiagėlių, rožių, tulpių, bijūnų žiedai) aplanką. Taipogi buvo klijuojamos iškarpos iš žurnalų arba atvirukų. Kiekvienas turėjo gražių prisiminimų, nes dauguma tos kartos, kai šis užsiėmimas buvo labai populiarus moksleivių ir studentų tarpe. Atminimo sąsiuvinis keliaudavo iš rankų į rankas pirmiausiai būdavo duodama rašyti geriausiems draugams.
Skaitytojai užsiėmimo metu pasidarė savo atminimų sąsiuvinukus, pasidalino patirtimi, prisiminė savo rašytus ketureilius, atminimo žodžius ir piešinukus.