Vasariškas „Rudenėlio" susitikimas

Renginio metu

Gegužės 30 dieną klubo „Rudenėlis“ nariai rinkosi į popietę bibliotekoje „Gražios šventės, Jums, mamos“.

Motina – artimiausias žmogus pasaulyje, suteikęs gyvybę ir gyvenimo pradmenis, dovanojęs meilę, supratimą, padrąsinimą. Motinos diena švenčiama pirmąjį gegužės sekmadienį. Šią dieną išskirtinis dėmesys skiriamas moterims, kurios yra motinos, močiutės, globėjos. Senjorai paminėjo ir tėvo dieną.
Popietės dalyvius pradžiugino klubo „Rudenėlis“ nariai Valeiša Asė ir Petras Norinkevičius armonikos muzika. Popietėje netrūko lietuvių liaudies dainų skirtų motinoms ir tėvams, buvo skaitomos savos kūrybos eilės. Ištraukas iš knygų skaitė naujoji klubo narė Zosė Mudinienė. Popietės metu senjorai vieni kitiems dovanojo daug gražių ir teigiamų emocijų, šoko šokius ir dainavo lietuvių liaudies dainas. Einant popietei į pabaigą buvo neužmiršta ir Vitalija Miknienė, ji pasveikinta su gražiu 70-ies metų Jubiliejumi, jai įteiktos gėlės, giedama ilgiausių metų, sakomi linkėjimai, šokamas jubiliato valsas. Jau visai baigiantis popietei senjorai vieni kitiems palinkėjo geros vasariškos nuotaikos ir šiltos vasaros.