"Ladakalnio" jubiliejus

Renginio metu
Gruodžio 18 d. Palūšės bibliotekoje organizuota popietė-diskusija prie apskritojo stalo „Ladakalnio" 30-čio jubiliejui pažymėti. Renginio metu buvo pristatyta spaudinių paroda „Volungė – negali nečiulbėti".
Į popietę atvyko trys leidiniui vadovavę redaktoriai. Buvo prisimintos įdomiausios akimirkos, sunkumai, kurie ne kartą buvo užklupę "Ladakalnį". Diskusijos metu akcentuota: kiekvienas leidinio redaktorius turėjo savitą požiūrį, kurio pagrindu ir formavo leidinio kryptį.
Kalbėta ir apie leidinio perspektyvas: būtina plėsti rašančiųjų ratą, straipsnių temas orientuoti į parko teritorijoje gyvenančių žmonių poreikius.
Renginyje dalyvavo 30 lankytojų. Viena iš garbingiausių viešnių – Reškutėnų muziejaus vedėja Viktorija Lapėnienė. Pastaroji renginio pabaigoje buvusius ir dabartinį leidinio redaktorius, renginio vedėją apjuosė tautine lietuviška juosta, kurią ir padovanojo dabartiniam „Ladakalnio" redaktoriui Linui Stanaičiui.
Po renginio visi dalyviai buvo pakviesti į krašto ekspozicijos salę. Čia jie susipažino su naujai įrengtu skyriumi „Vinco ir Gedimino Kisielių blizgės".