Ignalinos viešosios bibliotekos 2017 m. gegužės mėnesio renginiai

IGNALINOS VIEŠOJOJE BIBLIOTEKOJE
1–15 d. teminė paroda spaudos atgavimo, kalbos ir knygos dienai „Seniausi leidiniai bibliotekoje“.
2 d. 16.10 val. ITAU Sveikatos fakultete paskaitos tema STRESAS – „ĮKIRSK“ POZITYVĄ. Lektorė Simona Pyragytė.
4 d. 12 val. karjeros diena su Šiaulių valstybine kolegija bibliotekininkams, 14.35 val. karjeros diena su Šiaulių valstybine kolegija moksleiviams.
9 d. Europos dienos šventė „Europa mūsų namai!“: 7.30 val. rytinis pasveikinimas, 17.00 val. Europos dienos šventė bibliotekos kiemelyje.
1–19 d. Alberto Švenčionio paroda „Lietuvos piliakalniai – būtsargiai“.
15 d. 17 val. ITAU Literatūros ir muzikos fakultete popietė „Romantizmas. Dž. Verdis ir operinė kūryba“. Renginio viešnia Simona Skrebutėnaitė.
17 d. 11.00 val. Prof. Vytauto Sirvydžio paskaita „Ką gali širdies chirurgija, ir ką reikia daryti, kad jos nereikėtų?“
19 d. 15 val. ITAU Mokslo metų uždarymas.
20 d. 10 val. istorijos pamoka ant Linkmenų piliakalnio su prozininku, gamtininku, fotografu Selemonu Paltanavičiumi. Projektas „Piliakalnių istorija žadina vaizduotę“.
20 d. 12 val. lipdymo terapija. Projektas „Kūrybos ABC“.
26 d. 17.15 val. skaitymai „Poezija: kaip eilėraštyje lieka ne rankų, o širdies šešėlis“ (Just. Marcinkevičius)“.
25– birželio 10 d. literatūros paroda „Oskaras Milašius: tobulas lietuvis ir puikus prancūzas“, skirta rašytojo 140-osioms gimimo metinėms.
27 d. 12 val. kaleidoskopų gamyba „Kūrybos ABC“.
Vaikų literatūros skyriuje
2–18 d. Ignalinos kultūros ir sporto organizuota moksleivių darbų paroda „Matematinis šimtakojis“.
10 d. 16 val. susitikimas su Kęstučio Kasparavičiaus knyga „Dingęs paveikslas“, skirta knygos išleidimo 10-mečiui.
23 d. 9 val. literatūrinė valandėlė „Jei esi Kiškių draugas“, skirta Kazio Binkio knygos Kiškių sukilimas išleidimo 80-mečiui.
Gegužės 5–30 d. knygų paroda „Mano mama“, skirta Motinos dienai.
30 d. 11 val. „Mįsliuko“ lėlių teatro išvyka į Ceikinių filialą.
FILIALUOSE
Ceikinių filiale
2–30 d. dokumentų paroda „Ceikinių bažnyčios istorinė kronika“.
9 d. 11.00 val. popietė „Europa – mūsų namai“, skirta Europos dienai.
30 d. 11.00 val. Tarptautinės vaikų gynimo dienos proga svečiuosis Ignalinos viešosios bibliotekos lėlių teatriukas „Mįsliukas“.
Didžiasalio filiale
2–30 d. dokumentų paroda „Pasiaukojimas ateities kartoms žmogui suteikia stiprybės ir džiaugsmo“, skirta J. Avyžiaus 95-osioms gimimo metinėms paminėti.
30 d. 15.00 val. susitikimas su literatų klubo „Lelija“ nariais.
Dietkauščiznos filiale
9 d. 14.00 val. popietė vaikams „Europa – mūsų namai“ skirta Europos dienai paminėti.
18–30 d. spaudinių paroda „Tos žemės vardas – Lietuva – užvaldė mano protą ir jausmus“, skirta poeto Oskaro Milašiaus 140-osioms gimimo metinėms.
Dysnos filiale
2–20 d. literatūrinė paroda „Ant tavo rankų supasi pasaulis“, skirta Motinos dienai
Dūkšto filiale
29 d. 14 val. Istorijos pamoka prie Sokiškių piliakalnio „Paslaptys šalia mūsų“. Renginių ciklas „Piliakalnių paslaptys“.
2–31 d. spaudinių paroda, skirta Tautinio kostiumo metams
Gilūtų filiale
2–31 d. literatūros paroda „Sodybų tuštėjimo metas“, skirta paminėti J. Avyžiaus 95-metį.
Grybėnų filiale
2–31 d. literatūros paroda „Žmogus lieka žmogum“, skirta Jono Avyžiaus 95-osioms gimimo metinėms
13 d. 12.00 val. literatūriniai skaitymai „Tiesa ir poezija apie piliakalnius". Renginių ciklas ,,Piliakalnių paslaptys")
Kazitiškio filiale
3 d. 31 d. literatūros paroda „Sodybų tuštėjimo metas“, skirta prozininko Jono Avyžiaus 95-osioms gimimo metinėms.
Kazokinės filiale
5–31 d. knygų ir spaudinių paroda „J. Avyžiaus vaikystės ir jaunystės takais“, skirta prozininko 95-mečiui paminėti.
Linkmenų filiale
2–30 d. literatūros paroda ,,Mano knygos – mano bibliografija“, skirta prozininko J. Avyžiaus 95-metinėms
Mažėnų filiale
6–30 d. literatūros paroda „Dangaus aukštybėse“, skirta Jono Mikelinsko 95-osioms gimimo metinėms.
5 d.13.00 val. popietė „Už ką dėkoju Mamai?
Meikštų filiale
2–13 d. dokumentų paroda „Spauda ugdo –tamsa žlugdo“, skirta spaudos atgavimo, kalbos ir knygos dienai paminėti
5–31 d. knygų ir spaudos paroda „Kuriame elegantišką sodybą“
Mielagėnų filiale
5 d. 11 val. popietė vaikams ir mamytėms „Eilės mamai“
2–20 d. spaudinių paroda „Pavasarį ir akmuo kruta“.
2–31 d. nuotraukų paroda „Bizantinės sieninės tapybos kelias“.
Naujojo Daugėliškio filiale
9 d. 11.00 val. popietė „Tau Mamute“
9–23 d. spaudinių paroda „Skleidęs šviesą ir gerumą", skirta Jono Avyžiaus 95-mečiui.
Palūšės filiale
2–31 d. spaudinių paroda, Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos dienai „Pirmajai lietuviškai knygai – 470“.
Rimšės filiale
5 d. 15.00 val. popietė skirta Motinos dienai „Eilėraščių puokštė Motinai“.
Šiūlėnų filiale
10–26 d. spaudinių paroda „Jonui Avyžiui – 95-eri“, skirta prozininko gimimo metinėms
Tverečiaus filiale
9–12 d. literatūros paroda „Mes – europiečiai“, skirta Europos dienai paminėti.
12–15 d. literatūros paroda „Žmogus lieka žmogum“, skirta Jono Avyžiaus 95-osioms gimimo metinėms.
Vidiškių filiale
2–31 d. vaikų piešinėlių parodėlė „Tu tokia šviesi, kad galėtum būti saule“‚ skirta Motinos dienai.
19 d. 17.30 val. dainų ir poezijos vakaras „Kol gyvens mano žodžiai eilėse, tol juose bus meilė“, dalyvauja poetė Lolita Reifonaitė ir bardas Valerijus Ksenzovas.
5–31 d. literatūros paroda „Su knygos šviesa“, skirta spaudos, kalbos ir knygos dienai paminėti.

 

 

.