Ignalinos viešosios bibliotekos 2017 m. kovo mėnesio renginiai

IGNALINOS VIEŠOJOJE BIBLIOTEKOJE
1–31 d. Tarptautinės gimtosios kalbos dienai skirta spaudinių paroda „Kelionė po lietuvių kalbos pasaulį“.
2 d. 12 val. ITAU Gamtos fakultete pokalbis tema „Žmogaus parazitai“
3 d. 16 val. projekto PILIAKALNIŲ ISTORIJA ŽADINA VAIZDUOTĘ pristatymas. Renginio viešnia – aktorė Olita Dautartaitė su literatūrine kompozicija VIENĄ VAKARĄ VĖL SUGRĮŠIU NAMO
5–31 d. personalinė dokumentų paroda „Nuo šypsenos kaip ledas nuo saulės nyksta viskas, kas sieloje pikta ir bjauru“, skirta Šatrijos Raganos 140-osioms gimimo metinėms
7 d. 17.15 val. ITAU Sveikatos fakultete psichologės, psichoterapeutės, sąmoningumo bei naudingų įpročių trenerės Egidijos Talalienės paskaita „Moteriškumas šeimoje ir kitose rolėse“
8 d. 17 val. susitikimas su laidų vedėju Martynu Starkumi
9 d. 17.15 val. Lietuvių kalbos kultūros metams skirta virtuali viktorina iš renginių ciklo „Gimtųjų žodžių apkabinti...“
9–13 d. Kovo 11-ajai skirta teminė spaudinių paroda
14 d. 17 val. Nijolės Goštautaitės-Midttun paskaita „Menas sveikatai – poveikis, paslaugos ir prieinamumas". Projektas „Kūrybos ABC“
18 d. 12 val. Dalios Savickaitės publicistinių straipsnių knygos „Rytų Lietuvos keliuose sutiktieji...“ pristatymas. Projektas „Rytų Lietuvos X faktoriai (žmonės, renginiai, objektai) – turiningai valstybės šimtmečio šventei“
18– 31 d. personalinė paroda prozininkui Edvardui Uldukiui – 85-eri
21 d. 17 val. Loretos Jastramskienės knygos „Įpėdiniai“ pristatymas
23 d. 12.00 val. ITAU gamtos fakulteto klausytojų susitikimas tema "Gydomės be vaistų".
23 d. 17 val. ITAU literatūros ir muzikos fakultete Etnografinė vakaronė su Rimantu Klimu

Vaikų literatūros skyriuje
1–31 d. rašytojui Vladui Dautartui – 90 „Kas yra Vladas Dautartas“
14 d. 9 val. viktorina „kas moka žodį – randa kelią“
28 d. 16 val. edukacinė programa „Sena spinta‘, kodėl senovėje žmonės keistai rengėsi
FILIALUOSE
Ceikinių filiale
1–31 d. literatūros paroda „Senojo gluosnio pasaka“, skirta prozininko Vlado Dautarto 90-mečio paminėjimui
9 d. 17.15 val. Lietuvių kalbos kultūros metams skirta virtuali viktorina iš renginių ciklo „Gimtųjų žodžių apkabinti...“
10 d. 11 val. literatūrinė popietė „Lietuva – mažytis mano kraštas“, skirta Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienai
17 d. 11 val. susitikimas su vaikų rašytoja Gintare Adomaityte „Atvėrus kūrybos skrynelę"
Didžiasalio filiale
7–30 d. dokumentų paroda „Jau vakaruose užgeso saulėlydžiai", skirta prozininkės, vertėjos Marijos Pečkauskaitės-Šatrijos Raganos 140-mečiui
9 d. 17.15 val. Lietuvių kalbos kultūros metams skirta virtuali viktorina iš renginių ciklo „Gimtųjų žodžių apkabinti...“
10 d. 15 val. kelionių entuziastų vakaras „Pasivaikščiojimas Vilniaus gatvėmis“
17 d. 16 val. susitikimas su kraštiete Liudgarda Savickaite „Vilčių takai“
Dietkauščiznos filiale
9 d. 17.15 val. Lietuvių kalbos kultūros metams skirta virtuali viktorina iš renginių ciklo „Gimtųjų žodžių apkabinti...“
Dysnos filiale
9 d. 14.30val. popietė „Lietuva gimta šalis“, skirta Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dienai
14–30 d. dokumentų paroda „Saugodamas istoriją saugai ir praeitį, ir ateitį“, skirta knygnešio dienai
25 d. 14 val. Lietuvių kalbos kultūros metams skirta virtuali viktorina iš renginių ciklo „Gimtųjų žodžių apkabinti...“
Dūkšto filiale
2–30 d. vaikų darbelių paroda „Mes gimėm laisvi ir nepriklausomi“, skirta Nepriklausomybės atkūrimo dienai
15 d. 13 val. Lietuvių kalbos kultūros metams skirta virtuali viktorina iš renginių ciklo „Gimtųjų žodžių apkabinti...“
30 d. 15 val. diskusija skaitytojų klube „A. Vienuolio kūrybos įžvalgos“
Gilūtų filiale
1–31 d. spaudinių paroda „Prie senojo gluosnio“, skirta prozininko Vlado Dautarto 90-osioms gimimo metinėms paminėti
9 d. 17.15 val. Lietuvių kalbos kultūros metams skirta virtuali viktorina iš renginių ciklo „Gimtųjų žodžių apkabinti...“
Grybėnų filiale
2–30 d. literatūros paroda „Žmogaus ir gamtos ryšys Vlado Dautarto kūryboje“, skirta Vlado Dautarto 90-osioms gimimo metinėms
9 d. 17.15 val. Lietuvių kalbos kultūros metams skirta virtuali viktorina iš renginių ciklo „Gimtųjų žodžių apkabinti...“
Kazitiškio filiale
1–31 d. literatūros paroda „Aukso valandėlė su Šatrijos Ragana “, skirta prozininkės, vertėjos Marijos Pečkauskaitės-Šatrijos Raganos 140-mečiui
9 d. 17.15 val. Lietuvių kalbos kultūros metams skirta virtuali viktorina iš renginių ciklo „Gimtųjų žodžių apkabinti...“
16 d. 15 val. filmo „Knygnešys“ peržiūra, skirta „Knygnešio dienai“
Kazokinės filiale
1–31 d. spaudinių paroda, skirta Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dienai paminėti „Lietuva istorijos puslapiuose“
Linkmenų filiale
1–30 d. literatūros paroda „Ištakos iš tolimos vaikystės prisiminimų...“, skirta prozininko V. Dautarto 90-osioms gimimo metinėms
9 d. 17. 15 val. Lietuvių kalbos kultūros metams skirta virtuali viktorina iš renginių ciklo „Gimtųjų žodžių apkabinti...“
14–24 d. dokumentų paroda „Knygnešių šventa gadynė“, skirta knygnešio dienai paminėti
Mažėnų filiale
10–30 d. literatūros paroda „Prie mėlyno šilo“, skirta Vlado Dautarto 90-osioms gimimo metinėms
14 d. 15 val. Lietuvių kalbos kultūros metams skirta virtuali viktorina iš renginių ciklo „Gimtųjų žodžių apkabinti...“
Meikštų filiale
3–31 d. dokumentų paroda „Pedagogo, visuomenės veikėjo K. Trukano gyvenimo kelias“
9 d. 17.15 val. Lietuvių kalbos kultūros metams skirta virtuali viktorina iš renginių ciklo „Gimtųjų žodžių apkabinti...“
24 d. 13 val. literatūrinis-muzikinis vakaras „Apie pavasarį, meilę ir grožį“
Mielagėnų filiale
1–31 d. spaudinių ir dokumentų paroda ,,Lietuva, kai aš tave tariu, prieš akis sumirga raštų raštai...“ (skirta Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dienai ir Tautinio kostiumo metams)
8 d. 12 val. Popietė Moters dienos proga „Deja, silpnybė čia kalta, ne mes! Kokios sutvertos mes, tokios ir esam.“ (Šekspyras)
9 d. 17.15 val. Lietuvių kalbos kultūros metams skirta virtuali viktorina iš renginių ciklo „Gimtųjų žodžių apkabinti...“
Naujojo Daugėliškio filiale
9 d. 17.15 val. Lietuvių kalbos kultūros metams skirta virtuali viktorina iš renginių ciklo „Gimtųjų žodžių apkabinti...“
Rimšės filiale
8–20 d. dokumentų paroda „Margi paveikslėliai“, skirta Marijos Pečkauskaitės-Šatrijos Raganos 140-mečiui.
16 d. 14 val. Lietuvių kalbos kultūros metams skirta virtuali viktorina iš renginių ciklo „Gimtųjų žodžių apkabinti...“
Strigailiškio filiale
7–31 d. Stasės Rastenienės margučių paroda „Kas ant margučio parašyta?“
Šiūlėnų filiale
3-15 d. spaudinių paroda „Šatrijos Raganos gyvenimo ir kūrybos pasaulyje“ skirta prozininkės, vertėjos Marijos Pečkauskaitės-Šatrijos Raganos 140-osioms gimimo metinėms
Tverečiaus filiale
10–30 d. spaudinių paroda „Mūsų vardas-Lietuva“. Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dienai paminėti.
16–23 d. spaudinių paroda „Pramintais knygnešių takais“, skirta knygnešio dienai
9 d. 17.15 val. Lietuvių kalbos kultūros metams skirta virtuali viktorina iš renginių ciklo „Gimtųjų žodžių apkabinti...“
Vidiškių filiale
1–31 d. literatūros paroda „Knygos galia – skleisti žinių tiesą ir šviesą“‚ skirta Knygnešio dienai paminėti
6–31 d. piešinėlių parodėlė „Esu atsakingas už planetą, kurioje gyvenu ‚ skirta Pasaulinei Žemės dienai paminėti
15 d. 11 val. Lietuvių kalbos kultūros metams skirta virtuali viktorina iš renginių ciklo „Gimtųjų žodžių apkabinti...“