Ignalinos viešosios bibliotekos 2017 m. vasario mėnesio renginiai

Ignalinos viešojoje bibliotekoje
1–28 d. Tautinio kostiumo metams skirta spaudinių paroda.
1–14 d. spaudinių paroda „Tie metai taip išsimėtė PO VISĄ ŽEMĘ“, skirta 100-osioms poeto Kazio Bradūno gimimo metinėms.
2–28 d. rajono moksleivių darbų paroda „Dovanos kitaip“ (informatika).
9 d. 16.30 val. ITAU Gamtos fakultete Bronius Šablevičius kalbės apie kelionę į Peru.
14 d. 17 val. diktantas, skirtas Lietuvių kalbos kultūros metams. Iš renginių ciklo „Gimtųjų žodžių apkabinti...“.
15–28 d. spaudinių paroda „Su Tėvyne širdyje“, skirta Lietuvos Valstybės atkūrimo dienai ir 110-osioms Bernardo Brazdžionio gimimo metinėms.
18 d. 12 val. Aurimo Novikovo knygos „Stop. Karo laukas“ pristatymas.
22 d. 17.30 val. ITAU Gamtos fakultete B. Šablevičiaus paskaita „Įvairiaspalvis drugių gyvenimas“.
23 d. 17.15 val. ITAU Sveikatos fakultete Gyd. Jelenos Tulčinos paskaita „Gydanti mityba“. Trukmė 1 val.
28 d. 17 val. ITAU Sveikatos fakultete psichologo Kazimiero Daugėlos paskaita „Šeimos santykių gerinimas, šeimos konsteliacija“. Trukmė 2 val.
Vaikų literatūros skyriuje
1–28 d. literatūros paroda „Kurianti vaikams ir suaugusiems“, skirta rašytojos Gintarės Adomaitytės 60-mečiui paminėti.
6–12 d. vyks saugesnio interneto savaitė.
17 d. 10 val. literatūrinė valandėlė „Linkėjimai Lietuvai“, skirta Lietuvos valstybės atkūrimo dienai.

Ceikinių filiale
1–28 d. literatūros ir spaudinių paroda „Užaugau Lietuvoj, šalelėj mylimoj“, skirta Vasario 16-ąjai.
14 d. 15 val. virtualus diktantas, skirtas Lietuvių kalbos kultūros metams. Iš renginių ciklo „Gimtųjų žodžių apkabinti...“.
24 d. 10.30 val. viktorina vaikams „Ar nepamiršai savo krašto tarmės“, skirta Lietuvių kalbos kultūros metams.
Dietkauščiznos filiale
4 d. 11 val. knygų pristatymo popietė vaikams „Kelionė į knygų miestą“, skirta Metų knygos rinkimams.
14 d. 15 val. virtualus diktantas, skirtas Lietuvių kalbos kultūros metams. Iš renginių ciklo „Gimtųjų žodžių apkabinti...“.
21 d. 15 val. literatūrinė popietė „Gimtoji kalba – tai žmogaus garbė“, skirta Lietuvių kalbos kultūros metams iš ciklo „Gimtųjų žodžių apkabinti...“.
Didžiasalio filiale
14 d. 15 val. virtualus diktantas, skirtas Lietuvių kalbos kultūros metams. Iš renginių ciklo „Gimtųjų žodžių apkabinti...“.
21 d. 17 val. „Kalba – tai miestas, kurį stato kiekvienas tautos žmogus“, renginys skirtas Gimtosios kalbos dienai iš ciklo „Gimtųjų žodžių apkabinti“.
Dysnos filiale
10–28 d. dokumentų paroda „Vasario 16-oji spaudiniuose“.
15 d. 11 val. dokumentų parodos „Vasario 16-oji spaudiniuose“ pristatymas.
21–28 d. dokumentų paroda „Tauta į kalbą sukrauna savo dvasios turtus, kaip į kokią klėtį“, skirta Lietuvių kalbos kultūros dienai iš ciklo „Gimtųjų žodžių apkabinti...“.
25 d. 12 val. popietė „Šalta žiema šalin eina, ir pavasaris ateina“, skirta Užgavėnių šventei.
Dūkšto filiale
2–27 d. spaudinių paroda „Šimtadienio“ autoriui – 75-eri“, skirta A. Zurbai.
14 d. 15 val. virtualus diktantas, skirtas Lietuvių kalbos kultūros metams. Iš renginių ciklo „Gimtųjų žodžių apkabinti...“.
Gilūtų filiale
1–16 d. spaudinių paroda „Pagausim saulės juoką“, skirta prozininko A. Zurbos 75-mečiui.
2–22 d. renginių ciklo „Gimtųjų žodžių apkabinti...“ spaudinių paroda „Mielas lietuviškas žodis“.
14 d. 15 val. virtualus diktantas, skirtas Lietuvių kalbos kultūros metams. Iš renginių ciklo „Gimtųjų žodžių apkabinti...“.
Grybėnų filiale
1–28 d. literatūros paroda „Algimanto Zurbos kūrybos skersvėjai“, skirta A. Zurbos 75-osioms gimimo metinėms.
7, 11, 14 d. Naudojimosi planšetiniais kompiuteriais mokymai.
14 d. 15 val. virtualus diktantas, skirtas Lietuvių kalbos kultūros metams. Iš renginių ciklo „Gimtųjų žodžių apkabinti...“.
25 d. 12 val. viktorina „Iš Gimtosios kalbos lobynų“, skirta Gimtosios kalbos dienai ir Lietuvių kalbos metams
Kazitiškio filiale
1–28 d. literatūros paroda suaugusiems „Kuriantis žmogus yra amžinas, skaitantis – gyvas", skirta prozininko Algimanto Zurbos 75-mečiui.
14 d. 15 val. virtualus diktantas, skirtas Lietuvių kalbos kultūros metams. Iš renginių ciklo „Gimtųjų žodžių apkabinti...“.
21 d. 14 val. tarptautinės gimtosios kalbos dienai skirta literatūrinė viktorina vaikams „Gimtoji kalba - žmogaus garbė“.
Kazokinės filiale
1–28 d. spaudinių paroda „Graži tu mano brangi Tėvyne“, skirta Lietuvos valstybės atkūrimo dienai.
14 d. 15 val. virtualus diktantas, skirtas Lietuvių kalbos kultūros metams. Iš renginių ciklo „Gimtųjų žodžių apkabinti...“.
Linkmenų filiale
1–27 d. literatūros paroda „Prozininkui Algimantui Zurbai –75-eri“.
14 d. 15 val. virtualus diktantas, skirtas Lietuvių kalbos kultūros metams. Iš renginių ciklo „Gimtųjų žodžių apkabinti...“.
23 d. 14 val. Lietuvių kalbos kultūros metams skirta vieša paskaita „Lietuvių kalbos tarmės: praeitis, dabartis, ateitis“. Svečiuose Lietuvių kalbos Geolingvistikos centro jaunesnioji mokslo darbuotoja Daiva Kardelytė-Grinevičienė.
Mažėnų filiale
18–28 d. literatūros paroda „Širdies giesmė“, skirta Bernardo Brazdžionio 110-osioms gimimo metinė
Meikštų filiale
7–28 d. Užgavėnių kaukių paroda.
14 d. knygų apžvalga „Su meile apie meilės knygas“.
28 d.13 val. Užgavėnių popietė „Žiema, nusibodai“.
Mielagėnų filiale
9 d. 12 val. vasario 6–12 d saugesnio interneto savaitė: filmų apie saugų elgesį internete peržiūra vaikams, testai iš http://testas.draugiskasinternetas.lt
14–28 d. spaudinių paroda „Lietuva ir Meilė K. Bradūno ir B. Brazdžionio poezijoje“, skirta K. Bradūno 100-mečiui ir B. Brazdžionio 110-mečiui.
14 d. 11 val. viktorina „Maža garbė svetimom kalbom kalbėti, didi gėda savo gerai nemokėti“, skirta Gimtosisos kalbos dienai.
14 d. 15 val. virtualus diktantas, skirtas Lietuvių kalbos kultūros metams. Iš renginių ciklo „Gimtųjų žodžių apkabinti...“.
Naujojo Daugėliškio filiale
2–21 d. spaudinių paroda „O liko tik eilėraščių čiulbėjimas", skirta Kazio Bradūno 100-osioms gimimo metinėms.
7 d. 15 val. saugesnio interneto savaitės popietė „Būk saugus internete“.
14 d. 15 val. virtualus diktantas, skirtas Lietuvių kalbos kultūros metams. Iš renginių ciklo „Gimtųjų žodžių apkabinti...“.
24 d. 11 val. teminiai skaitymai „Aš esu lietuvis, Lietuvos sūnus" .
Rimšės filiale
21 d. 14 val. popietė „Gimtųjų žodžių apkabintas aš gyvas kalboje“, skirta Lietuvių kalbos kultūros metams.
Strigailiškio filiale
8–28 d. literatūros paroda „Tautos šauklys“, skirta poeto Bernardo Brazdžionio 11-osioms gimimo metinėms.
14 d. 15 val. virtualus diktantas, skirtas Lietuvių kalbos kultūros metams. Iš renginių ciklo „Gimtųjų žodžių apkabinti...“.
Tverečiaus filiale
8–14 d. literatūros paroda „Jaunimui apie jaunimą“, skirta Algimanto Zurbos 75-mečiui
14–21 d. literatūros paroda „Šiapus anapus mūsų kelio“, skirta Bernardo Brazdžionio 110-mečiui.
14 d. 15 val. virtualus diktantas, skirtas Lietuvių kalbos kultūros metams. Iš renginių ciklo „Gimtųjų žodžių apkabinti...“.
21 d. 14 val. garsiniai skaitymai „Gimtųjų žodžių apkabinti... “, skirti Lietuvių kalbos kultūros metams.
Vidiškių filiale
2–28 d. literatūrinė paroda „Tas svaiginantis jaunystės žaismas“‚ skirta lietuvių prozininko Algimanto Zurbos 75-mečiui.
14 d. 15 val. virtualus diktantas, skirtas Lietuvių kalbos kultūros metams. Iš renginių ciklo „Gimtųjų žodžių apkabinti...“.
24 d. 12 val. A. Karmono knygos „Lietuvių genties didkelis“ aptarimas, dalyvauja knygos autorius.

.