Renginiai Ignalinoje ir filialuose 2019 m. birželio mėnesį

1 d.  startuoja skaitymo iššūkis „Skaitydami mes pakeisime pasaulį!“.

1–20 d. Elenos Gaidelienės tapybos darbų paroda „Kitoks gyvenimas….“

1–25 d. teminė spaudinių paroda „Ilgesys – su parašte Tremtis“, skirta Gedulo ir vilties dienai

5 d. 10 val.  projekto „Amatai atgyja pasakose” pristatymas.

5 d.  11 val. lenkų vaikų delegacijos ekskursija po biblioteką.

5 d. 17 val. siuvimo edukacija su Daiva Čeberakiene.

6 d. 9.00–17.00 val.  kompiuterinio raštingumo mokymai. Prisijungusi LIETUVA.

7 d. 9.00-11.30 val.  ugdymo karjerai diena „Šok į tėvų klumpes” bibliotekoje.

7 d. 20.30 val. Europos solidarumo korpuso savanorių organizuotas kino vakaras.

19 d. 16 val. Lietuvos Nepriklausomųjų rašytojų sąjungos ir „Spindulio“ literatūrinės draugijos nario,  redaktoriaus, vertėjo, poeto  Leopoldo Stanevičiaus kūrybos popietė.

21–liepos 31 d. dailininko,  karikatūristo, grafiko Jono Varno darbų  paroda.

26–liepos 10 d. spaudinių paroda „Liepos 6-oji Lietuvos Karaliaus Mindaugo karūnavimo diena. Durbės ir Žalgirio mūšių dienos.

27 d. 17 val. Agotos Ramutės Rimšelienės kūrybos vakaras „Mes sudegame laike“.

Vaikų literatūros skyriuje

1 d. startuoja skaitymo iššūkis „Skaitydami mes pakeisime pasaulį!“.

1 d. įsijungiame į projektą „Atverk duris vasarai“.

.Mažylių skaitykloje

1 d. įsijungiame į projektą „Atverk duris vasarai“.

FILIALUOSE

Ceikinių filiale

1–30 d. literatūros paroda „Mano metai eina per žmones“, skirta Lietuvos tapytojo, poeto Antano Martinaičio 80-mečiui.

14–30 d. vaikų darbelių paroda „Mano pasakos kelias“.

1 d. startuoja skaitymo iššūkis „Skaitydami mes pakeisime pasaulį!“.

1 d. 13.00 val. iniciatyva „Atverk duris vasarai“.

10–14 d. Ignalinos rajono savivaldybės viešosios bibliotekos projekto „Amatai atgyja pasakose“ savanorių ir bibliotekininkų mokymai Ignalinoje.

15 d. 13.00 val. iniciatyva „Atverk duris vasarai“.

18–29 d. Ignalinos rajono savivaldybės viešosios bibliotekos projekto „Amatai atgyja pasakose“ vaikų vasaros stovyklos (tik registruotiems dalyviams):

18 d. „Pasakų molis’’.

19 d. „Vilnos pasaka’’.

20 d. „Tapyba pasakoje“.

21 d. „Ieškokime pasakų lobių".

22 d. „Kūrybinė, atraktyvi iškyla gamtoje „Suraskime pasakos herojaus“.

25 d. „Pažintinė ekskursija į Lietuvos teminę sodybą su edukacija apie duoną – nuo grūdo iki duonos ant stalo“.

26 d. „Lietuvių liaudies pasakų su dainuojamaisiais intarpais skaitymas ir vaidinimas“.

27 d. „Pasaka be galo“.

28 d. „Stebuklingų žolelių arbata“

29 d. „Sukurkime savo pasaką“.

29 d. 13.00 val.  Iniciatyva „Atverk duris vasarai“.

Didžiasalio filiale

1 d. startuoja skaitymo iššūkis „Skaitydami mes pakeisime pasaulį!“.

1 -30 d. Jovitos Stamulienės siuvinėtų paveikslų paroda „Siūlo magija”.

10–14 d. Ignalinos rajono savivaldybės viešosios bibliotekos projekto „Amatai atgyja pasakose“ savanorių ir bibliotekininkų mokymai Ignalinoje.

18–29 d. Ignalinos rajono savivaldybės viešosios bibliotekos projekto „Amatai atgyja pasakose“ vaikų vasaros stovyklos (tik registruotiems dalyviams):

18 d. „Pasaka be galo“.

19 d.  „Tapyba pasakoje“

20 d.  „Pasakų molis“.

21 d. „Vilnos pasaka“.

22 d. „Ieškokime pasakų lobių".

25 d. Pažintinė ekskursija į Lietuvos teminę sodybą su edukacija apie duoną – nuo grūdo iki duonos ant stalo.

26 d. „Stebuklingų žolelių arbata“  .

27 d. Lietuvių liaudies pasakų su dainuojamaisiais intarpais skaitymas ir vaidinimas.

28 d. „Kūrybinė, atraktyvi iškyla gamtoje „Suraskime pasakos herojaus“.

29 d. „Sukurkime savo pasaką“.

11–20 d. Bendro krašto bibliotekų ir Didžiasalio „Ryto“ gimnazijos projekto  „Tverečiaus krašto vietovardžiai“ veiklos.

Dietkauščiznos filiale

1 d. startuoja skaitymo iššūkis „Skaitydami mes pakeisime pasaulį!“.

15 d. 11 val. susitikimas su kraštiete, mokytoja V. Musteikiene iš renginių ciklo „Tėviškės takais“„Su tėviške širdyje“ .

19 d. 14 val. susitikimas su Didžiasalio „Ryto“ gimnazijos mokytoja N. Keraitiene ir moksleiviais.  Bendras krašto bibliotekų ir Didžiasalio „Ryto“ gimnazijos projektas „Tverečiaus krašto vietovardžiai“.

Dūkšto filiale   

1–31 d. spaudinių paroda ,,Dūkštas poezijos posmuose’’.

4 d.  16 val. skaitytojų klubo susitikimas, knygos Nora Ikstena „Motinos pienas’’ aptarimas.

10–14 d. Ignalinos rajono savivaldybės viešosios bibliotekos projekto „Amatai atgyja pasakose“ savanorių ir bibliotekininkų mokymai Ignalinoje.

22–29 d. Ignalinos rajono savivaldybės viešosios bibliotekos projekto „Amatai atgyja pasakose“ vaikų vasaros stovyklos (tik registruotiems dalyviams):

22  d. ,,Tapyba pasakoje’’,

25 d. ,,Pasaka be galo’’,

26 d. ,,Vilnos pasaka’’,

27 d. Pažintinė ekskursija į teminę sodybą su edukacija apie duoną,,Nuo grūdo iki duonos stalo’’,

28 d. ,,Pasakų molis’’,

29 d. Lietuvių liaudies  pasakų su dainuojamaisiais intarpais skaitymas ir vaidinimas.

Dysnos filiale

1 d. startuoja skaitymo iššūkis „Skaitydami mes pakeisime pasaulį!“.

5 d. 15 val. trečiadienio skaitymai Dysnos bibliotekoje, skirti akcijai „Vasara su knyga“.

11 d. susitikimas su  Didžiasalio „Ryto“ gimnazijos mokytoja N. Keraitiene ir moksleiviais.

Bendras krašto bibliotekų  ir Didžiasalio „Ryto“ gimnazijos projektas „Tverečiaus krašto vietovardžiai’’.

19 d. 15 val. edukacinis  užsiėmimas „Mano draugė – Knygelė’’.

20 d.– liepos 2 d. kraštietės Valentinos Boreiko tapybos darbų paroda.

27– liepos 14 d. projekto ,,Dvarų istorija žadina vaizduotę’’ keliaujanti tapybos darbų paroda.

29 d. Valentinos  Boreiko tapybos darbų parodos pristatymas.

Gilūtų filiale

1 d. startuoja skaitymo iššūkis „Skaitydami mes pakeisime pasaulį!“.

17–30 d. literatūros paroda „Auksinė žuvelė“, skirta rusų poeto Aleksandro Puškino 220-mečiui paminėti.

22 d. 13.00 val. garsiniai skaitymai, skirti akcijai „Vasara su knyga“.

Grybėnų filiale

1 d. startuoja skaitymo iššūkis „Skaitydami mes pakeisime pasaulį!“.

4–29 d. projekto „Dvarų istorija žadina vaizduotę“ keliaujanti tapybos darbų paroda.

7 d. 16 val. edukacija su keramike Jolita Bužinskiene

19 d. 15 val. skaitymo skatinimo akcija „Vasara su knyga“.

Kazitiškio filiale

1–30 d. Lietuvos biologo, literato, gamtininko, biomedicinos mokslų daktaro Broniaus Šablevičiaus gamtos ir portretų fotografijų paroda.

1 d. startuoja skaitymo iššūkis „Skaitydami mes pakeisime pasaulį!“.

4 d. 11 val. atvira biologijos pamoka Dūkšto mokyklos moksleiviams su dr. Broniumi Šablevičiumi Kazitiškio parke.

10–14 d. Ignalinos rajono savivaldybės viešosios bibliotekos projekto „Amatai atgyja pasakose“ savanorių ir bibliotekininkų mokymai Ignalinoje.

22–29 d. Ignalinos rajono savivaldybės viešosios bibliotekos projekto „Amatai atgyja pasakose“ vaikų vasaros stovyklos (tik registruotiems dalyviams):

22 d. 10 val. edukacija su tautodailininke, vilnos meistre Marijona Lukaševičienė „Vilnos pasaka“ .

25 d. 10 val. Lietuvių liaudies pasakų su dainuojamaisiais intarpais skaitymas ir vaidinimas.

26 d. 10 val. kūrybinės dirbtuvės su vaikiškų knygelių kūrėju Pauliumi Juodišiumi„Pasaka be galo“ .

27 d. 8.30 val. pažintinė ekskursija į „Šlyninkos malūną“ edukacija apie duonos kelią.

28 d. 10 val.  „Tapyba pasakoje“ edukacija su dailininke Nerija Daubare.

29 d. 10 val. „Pasakų molis“ edukacija su keramike Jolita Bužinskiene.

26 d. 16 val. popietė iš ciklo „Tėviškės takais“, skirta Jono Rimanto Klimo 80–jam jubiliejui paminėti.

Kazokinės filiale

01-29d. literatūros paroda „Atgal į vaikystę", skirta vaikų gynimo dienai.

Linkmenų filiale

1 d. startuoja skaitymo iššūkis „Skaitydami mes pakeisime pasaulį!“.

1 d. 13 val. edukacinė valandėlė „Gaminame iš antrinių žaliavų“, kurią ves kraštietė Veronika Aviltienė.

1–29 d. spaudinių paroda „Išlikusi krašto moksleivių kūryba tekstuose ir piešiniuose“.

1–29 d. literatūros paroda „Aleksandras Puškinas – geriausias rusų poetas ir moderniosios literatūros pradininkas“, skirta A. Puškino 220-osioms gimimo metinėms.

21 d. 11 val. dalyvavimas edukaciniuose mokymuose „Joninių vainikai“.

28 d. 15 val. garsiniai skaitymai „Iš Aleksandro Puškino lyrikos“.

Mažėnų filiale

1 d. startuoja skaitymo iššūkis „Skaitydami mes pakeisime pasaulį!“.

Meikštų filiale

1–29 d. spaudinių paroda „Kuriame savo sodybą”.

1–29 d. nuotraukų konkursas „Gražiausias kaimo gėlynas”.

Mielagėnų filiale

1–30 d. knygų paroda istoriko Jono Juodagalvio 90-mečiui.

23 d. susitikimas  su dr. Jonu Juodagalviu ir jo pagerbimas Mielagėnų šv. Jono krikštytojo bažnyčioje.

22 ir 29 d. 10-14 val. akcijos ,,Atverk duris vasarai” veiklos.

Palūšės filiale

8 d. 17 val. (Palūšės valtinėje) prisiminimų popietė „Laiko dulkes nužėrus“, skirta valčių žygių 60-čiui paminėti.

Rimšės filiale

1–15 d. vaikiškų knygų paroda Tarptautinei vaikų gynimo dienai „Su knyga gyventi įdomiau”.

18 ir 25 d. nuo 14 val. akcijos „Atverk duris vasarai” veiklos.

Strigailiškio filiale

10–14 d. Ignalinos rajono savivaldybės viešosios bibliotekos projekto „Amatai atgyja pasakose“ savanorių ir bibliotekininkų mokymai Ignalinoje.

18–29 d. 9.00–13.00 val. Ignalinos rajono savivaldybės viešosios bibliotekos projekto „Amatai atgyja pasakose“ vaikų vasaros stovyklos (tik registruotiems dalyviams):

18 d. „Vilnos pasaka“ edukacija su tautodailininke, vilnos meistre Marijona Lukaševičienė

19 d „Pasakų molis“ edukacija su keramike Jolita Bužinskiene

20 d. „Pasaka be galo“ kūrybinės dirbtuvės su vaikiškų knygelių kūrėju Pauliumi Juodišiumi.

21 d. „Tapyba pasakoje“ edukacija su dailininke Nerija Daubare

22 d. Garsiniai skaitymai. Lietuvių liaudies pasakų su dainuojamaisiais intarpais skaitymas ir vaidinimas

25 d. Pažintinė ekskursija į „Šlyninkos malūną“ edukacija apie duonos kelią.

26 d. „ Suraskime pasakos herojų“ kūrybinė, atraktyvi iškyla gamtoje.

27 d. „Stebuklingų žolelių arbata“ edukacija.

28 d. „Ieškokime pasakų lobių“ žaidimai lauke ir patalpoje, interaktyvūs žaidimai.

29 d. „Sukurkime savo pasaką“ kūrybinės dirbtuvės

Šiūlėnų filiale

1 d. startuoja skaitymo iššūkis „Skaitydami mes pakeisime pasaulį!“.

12 d. 13.00 val. garsiniai skaitymai, skirti akcijai „Vasara su knyga“. Skaitysime Juozo Tumo - Vaižganto kūrinius vaikams.

14.00 val. kūrybinės dirbtuvės.

14 d. 13.00 val. garsiniai skaitymai, skirti akcijai: „Vasara su knyga“. Skaitysime Juozo Tumo-Vaižganto kūrinius vaikams.

17–28 d. projekto „Dvarų istorija žadina vaizduotę“ keliaujanti tapybos darbų paroda. Paroda bus eksponuojama Ignalinos kultūros ir sporto centro Šiūlėnų padalinyje.

22 d. 19.00 val. parodos pristatymas.

26 d. 13 val. garsiniai skaitymai, skirti akcijai: „Vasara su knyga“. Skaitysime Juozo Tumo - Vaižganto kūrinius vaikams.

14.00 val. kūrybinės dirbtuvės.

28 d. 13.00 val. garsiniai skaitymai, skirti akcijai: „Vasara su knyga“. Skaitysime Juozo Tumo - Vaižganto kūrinius vaikams.

Tverečiaus filiale

1 d. startuoja skaitymo iššūkis „Skaitydami mes pakeisime pasaulį!“.

11–20 d. Bendro krašto bibliotekų ir Didžiasalio „Ryto“ gimnazijos projekto  „Tverečiaus krašto vietovardžiai“ veiklos.

Vidiškių filiale

1 d. startuoja skaitymo iššūkis „Skaitydami mes pakeisime pasaulį!“.

7 d. 14.00 val. skaitymo skatinimo akcijos „Vasara su knyga‘‘ garsiniai skaitymai. Skaitysime Juozo Tumo-Vaižganto apsakymą ,,Molė‘‘ iš knygos „Valiulio pasaka”.

1–30 d. literatūros paroda, skirta Gedulo ir vilties dienai paminėti „Tremtis įamžinta prisiminimuose“.

10–14 d. Ignalinos rajono savivaldybės viešosios bibliotekos projekto „Amatai atgyja pasakose“ savanorių ir bibliotekininkų mokymai Ignalinoje.

22–29 d. Ignalinos rajono savivaldybės viešosios bibliotekos projekto „Amatai atgyja pasakose“ vaikų vasaros stovyklos (tik registruotiems dalyviams):

18 d. „Tapyba pasakoje“

19 d. „Kūrybinė, atraktyvi iškyla gamtoje „Suraskime pasakos herojaus“.

20 d.  „Vilnos pasaka“.

21 d. ,,Pasakų molis’’.

22 d. „Pasaka be galo“.

25 d. Pažintinė ekskursija į Lietuvos teminę sodybą su

edukacija apie duoną – nuo grūdo iki duonos ant stalo.

26 d. „Ieškokime pasakų lobių".

27 d. „Kūrybinė, atraktyvi iškyla gamtoje „Suraskime pasakos herojaus“.

28 d. „Lietuvių liaudies pasakų su dainuojamaisiais intarpais skaitymas ir vaidinimas.

29 d. „Sukurkime savo pasaką“.

 

Bibliotekos svetainėje nuolat veikia virtualios parodos:

 

Virtuali paroda „Agota Ramutė Rimšelienė. Žodžių ir skaičių dermė

Virtuali paroda „Lietuvos matematikų patriarchas Zigmas Žemaitis“

Virtuali paroda, skirta kraštiečiui poetui Vladui Vaitkevičiui

Virtuali paroda „Čeponis ir jo liepsnojantys peizažai“

Česlovui Kudabai skirta virtuali paroda

Virtuali paroda „Nuo Ignalinos iki Kioto ir Niujorko“, skirta kraštiečio dailininko Rimanto Rolios kūrybai

Poetui Petrui Gaulei skirta virtuali paroda IR SUPAS VIRŠ LAUKŲ DAINA – IGNALINA! IGNALINA!

Virtuali paroda „Nepriklausomybės bendraamžis“, skirta Antanui Bieliniui

Virtuali Onos Černiauskaitės kūrybos paroda „Tebus kaip pažadėta: „Aš liksiu"

Virtuali paroda „Laiškai Voldemarui“

Vienos knygos paroda „Valerija Čepulytė. IŠMAKĖ“

Virtuali paroda „Ignalina fotografijose"

ŽAVŪS SKAITYMO ŽENKLAI

KŪRYBOS METAMORFOZĖS