Skaitytojų aptarnavimo skyrius

Laikinai einanti Skaitytojų aptarnavimo skyriaus vedėjo pareigas Laima Andrijauskienė

Vyr. bibliotekininkė Virginija Mesropian
Vyr. bibliotekininkė Nijolė Pivoriūnienė


Abonementas
● Daugiau kaip 40 000 fiz.vnt. spaudinių fondas;
● Atsakymai į skaitytojų užklausas, konsultacijos;
● Knygų skolinimas į namus;
● Knygos Brailio raštu ir garsinės knygos silpnaregiams ir akliesiems;
● Knygų pristatymas į namus negalią turintiems skaitytojams;
● Informacijos paieška korteliniame bei bibliotekos kompiuteriniame kataloge.
● Naujausios literatūros lentyna;
● Spaudinių, meno parodos, knygų pristatymai, susitikimai su leidėjais ir rašytojais.

Skaitytojų aptarnavimo tvarka nustatyta  Naudojimosi biblioteka taisyklėse

Bendroji skaitykla

● 100 pavadinimų laikraščiai ir žurnalai. 2015 metais prenumeruojamų leidinių sąrašas).
● Naujausi, didžiausią paklausą turintys įvairių mokslo šakų spaudiniai;
● Informaciniai leidiniai, enciklopedijos, žinynai, žodynai;
● Atsakymai į skaitytojų užklausas, konsultacijos
● ES lentynoje nuolat atnaujinami informaciniai leidiniai apie Europos Sąjungą.
● Kopijavimo paslaugos.

Užsienio kalbų skaitykla

● Žodynai, gramatikos, testai, grožinė literatūra anglų, vokiečių, prancūzų ir kt. kalbomis;
● CD, vaizdo, garso kalbų mokymo priemonės;
● skaitykloje renkasi anglų kalbos klubas.

Interneto skaitykla

● 6 kompiuterizuotos darbo vietos;
● Darbas kompiuteriu, interneto bei elektroninio pašto paslaugos;
● Interneto vartotojų konsultavimas ir mokymas;
● Dokumentų spausdinimas;
● Informacijos įrašymas į kompaktinį diską;
● Išsamios duomenų bazės.