Darbo užmokestis

Pareigybės pavadinimas

Vidutinis mėnesio bruto darbo užmokestis
2016 m.,  Eur

Vidutinis mėnesio bruto darbo užmokestis 
2017 m. II ketv., Eur

Filialo vedėjas

498,00

567,00 

Skyriaus vedėjas

581,50

656,00

Vyr. bibliotekininkas

539,00

602,00

Valytojas

350,00

          380,00