Kviečiame pretenduoti užimti vyresniojo bibliotekininko Mažylių skaitykloje pareigas

Ignalinos rajono savivaldybės viešoji biblioteka kviečia prisijungti prie šaunaus kolektyvo ir pretenduoti užimti vyresniojo bibliotekininko Mažylių skaitykloje pareigas

Preliminari darbo pradžia – rugsėjo 12 d.

Darbo krūvis – (1 etatas) penkių dienų darbo savaitė.

Pareigybės grupė – 3 (specialistai), pareigybės lygis – B.

Darbo užmokestis – 1176,50 Eur (neatskaičius mokesčių).

DARBUOTOJO FUNKCIJOS:

  1. užtikrinti skyriaus nuostatuose numatytų uždavinių ir funkcijų tinkamą vykdymą;

2. rūpintis Mažylių skaityklos fondu, yra atsakingas už fondo apsaugos nuostatų laikymąsi;

3. kurti ir vesti edukacinius, kultūrinius, informacijos sklaidos, literatūrą populiarinančius renginius, įgyvendina kitas skaitymo skatinimo, skaitymo kultūros ir informacinių įgūdžių ugdymo veiklas Mažylių skaitykloje, vaikams iki 15 m.;

4. dalyvauti organizuojamose, inicijuoti, organizuoti lėlių teatro „Mįsliukas“ veiklas;

5. viešinti Mažylių skaityklos veiklą spaudoje, Bibliotekos interneto svetainėje, Bibliotekos socialiniame tinkle, pildyti Bibliotekos kroniką;

6. dalyvauti tiriant Bibliotekos vartotojų grupių skaitymo, informacijos naudojimo, ir kitus, su vartotojams teikiamomis paslaugomis susijusius, interesus, juos apibendrinti, teikti pasiūlymus;

 7. dalyvauti Bibliotekos projektinėje veikloje, papildomo finansavimo, paramos Bibliotekai paieškose, rašyti ir teikti pasiūlymus programoms ir projektams;

8. inicijuoti Mažylių skaityklos darbą užtikrinančių priemonių įsigijimus.

REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

1. turėti ne žemesnį kaip aukštesnįjį išsilavinimą ‒ socialinių mokslų studijų srities,

komunikacijos ir informacijos ar edukologijos studijų krypties ar specialųjį vidurinį išsilavinimą įgytą iki 1995 m.;

2. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, Ignalinos rajono savivaldybės tarybos sprendimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius Bibliotekų veiklą, fondo apsaugą, dokumentų rengimo, tvarkymo, apskaitos taisykles ir teisės aktų projektų rengimo taisykles, gebėti juos taikyti praktiškai;

3. žinoti bibliotekininkystės teorijos pagrindus, Bibliotekos veiklos, darbo su vartotojais

organizavimo principus, renginių organizavimo metodiką;

4. žinoti pagrindinius informacijos apsaugos, autorių teisių ir intelektinės nuosavybės apsaugos įstatymus, duomenų bazių naudojimo teisinius aspektus;

5. privalumas – turėti ne trumpesnę kaip 1 metų Bibliotekinio darbo patirtį;

6. gebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo darbą, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;

7. mokėti dirbti kompiuteriu, Microsoft Office programiniu paketu, turėti ECDL (Europos kompiuterio vartotojo) pažymėjimą arba jam prilygstančias žinias;

8. mokėti valdyti informaciją: kaupti, sisteminti, apibendrinti, analizuoti, mokėti ją pateikti, rengti pasiūlymus;

9. išmanyti vaikų vystymosi raidą, psichologiją, dalykiškai ir geranoriškai bendrauti, neleisti kilti konfliktinėms situacijoms;

10. mokėti vieną iš oficialiųjų Europos Sąjungos kalbų (anglų, prancūzų ar vokiečių) ne

žemesniu kaip B1 kalbos mokėjimo lygiu (pagal Bendruosius Europos kalbų metmenyse nustatytą ir apibūdintą šešių kalbos mokėjimo lygių sistemą).

Gyvenimo aprašymą ir trumpą motyvacinį laišką siųskite adresu direktore@ignalinosvb.lt    iki rugsėjo 7 d.

Pretendentų atrankos būdas – pokalbis.

Siekdama, kad svetainė sklandžiai veiktų ir pagerėtų Jūsų naršymo patirtis, Ignalinos rajono savivaldybės viešoji biblioteka naudoja slapukus. Jei sutinkate, paspauskite mygtuką „Sutinku“ arba naršykite toliau. Sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami savo interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus. Pažymėtina, kad kai kurios svetainės dalys gali neveikti, kaip numatyta, jeigu nesutiksite su slapukų politika.