2021 m. žymių Ignalinos krašto datų kalendorius

Sausis

Čepulionis Darius Gimė 1941 m. sausio 20 Kriaučiukuose ( Mielagėnų sen.)  Kino režisierius ir dramaturgas. Lietuvos kino studijos antrasis režisierius. Rašė scenarijus televizijos filmams, koncertams.Mirė 1995 m.

Dieninis Jonas Gimė 1951 m. sausio 1 d. Palūšėje (Ignalinos sen.) Ekonomikos mokslų daktaras. 1975 -1991 m. VISI Statybos valdymo ir organizavimo katedros dėstytojas, docentas. Buvęs Lietuvos žemės ūkio banko valdybos pirmininkas. AB banko SNORAS Utenos filialo direktorius. Dirba „Registrų centro” vyr. buhalteriu. Mykolo Riomerio universitete Strateginio valdymo katedrojeGyvena Vilniuje.

Luneckaitė Bronislava Gimė 1921 m. sausio 2 d. Kalvasalyje (Naujojo  Daugėliškio sen.)Gydytoja infekcionistė. Medicinos mokslų daktarė (1966 m.) . Paskelbė mokslinių straipsnių.Gyvena Vilniuje

Rastenis Nadas  Gimė 1891 m. sausio 16 d. Stagalėnuose ( Linkmenų sen.)  Poetas, vertėjas, teisininkas, kultūros veikėjas. Nuo 1911 m. gyveno JAV. Išleido poemą, vertė V. Šekspyro, O. Chajamo kūrinius. Į anglų kalbą išvertė K. Donelaičio „Metus”, A. Baranausko „Anykščių šilelį” ir kt. Išrinktas Tarptautinio poetų sambūrio nariu, 1969 m. jam suteiktas Marylando valstijos poeto laureato vardas.Mirė 1980 m. gegužės 10 d.

Stanevičius Leopoldas Gimė 1936 m. sausio 12 d. Krikonyse (Mielagėnų sen.)Poetas, vertėjas. Periodikoje išspausdino humoreskų, satyrų, išleido poezijos rinkinį, sudarė ir suredagavo tremties memuarų leidinių, paskelbė recenzijų, iš rusų ir vokiečių k. išvertė apysakų.Gyvena Vilniuje.

Vasaris

Gaižutytė Janina Gimė 1936 m. vasario 28 d. Paringyje (Naujojo Daugėliškio seniūnija)Tremtinė, kalinta už antitarybinę veiklą. Laisvės kovų dalyvė. Dirbo Lietuvos darbo biržos generalinio direktoriaus pavaduotoja.

Kisielytė Genovaitė Gimė 1911 m. vasario 2 d. PalūšėjeŠvietėja, lietuvybės puoselėtoja ir skleidėja . Lenkų okupacijos metais rūpinosi lietuviais politiniais kaliniais, Vilniaus krašto lietuviškuose kaimuose, šv. Kazimiero draugijos skyriuose  skaitė paskaitas.Mirė 2005 m.

Stankevičiūtė Jolanta Gimė 1971 m. vasario 21 d.  IgnalinojeBotanikos mokslų daktarė (2000). Lietuvos jaunųjų mokslininkų asociacijos bei Tarptautinės krantų apsaugos asociacijos narė. Dirba Botanikos institute.Gyvena Vilniuje.

Kovas

Cicėnas Juozas Gimė 1891 m. kovo 27 d. Augutiškėje (Ceikinių sen.)Dramaturgas. Organizavo scenos mėgėjus. 1944 m. pasitraukė į vakarus. Parašė pjesių, skelbė kūrinius spaudoje.Mirimo data nežinoma.

Abaravičius–Abaras Kazimieras Gimė 1896 m. kovo 6 d. Radeikiškėje [Naujojo Daugėliškio sen.] Lietuvos kariuomenės savanoris, artilerijos karininkas, pulkininkas, leitenantas, kovotojas už Lietuvos laisvę ir nepriklausomybę. Apdovanotas Vytauto Didžiojo 5 laipsnio ordinu, Savanorių kūrėjų, Nepriklausomybės įtvirtinimo medaliais. Mirė 1950 m.  spalio 1 d. Taišeto lageryje.

Blažys Bernardas Gimė 1931 m. kovo 13 d. Girutiškė (Dūkšto sen.)Nusipelnęs ekonomistas. Habilituotas socialinių mokslų daktaras, profesorius. Dirbo Lietuvos Mokslų akademijos Ekonomikos institute. Kelių monografijų bendraautoris. Gyvena Vilniuje.

Jakutis Juozas Gimė 1941 m. kovo 19 d. Kalviškiuose  (Dūkšto sen.) Medikas, dr.(biomedicinos m., medicina), doc. VšĮ Alytaus medicininės reabilitacijos ir sporto centro direktorius, Lietuvos mokslininkų sąjungos narys.  Suteiktas nusipelniusio Lietuvos sveikatos apsaugos darbuotojo vardas  (2007).Gyveno Alytuje. Mirė 2019 m. rugsėjo 7 d.

Saulis Leonas Gimė 1941 m. kovo 12 d.  Naujajame Daugėliškyje. Matematikas. Technologijos m. habil. dr. VGTU Fundamentinių  mokslų fakulteto Matematinės statistikos katedros vedėjas, profesorius, VGTU tarybos narys.Gyvena Vilniuje.

Balandis

Čeponis Jonas Gimė 1926 m. balandžio 2 d. Gaveikėnuose (Ignalinos sen.) Tapytojas, 1980 -1988 m. –  LDI profesorius. Nuo 1951 m. dalyvavo parodose. Rengė autorines parodas Lietuvoje ir užsienyje. LSSR valstybinės premijos laureatas (1984). Paveikslai saugomi Lietuvos ir užsienio muziejuose.Mirė 2003 m. sausio 7 d. Vilniuje.

Čepulėnas Zigmas Gimė 1981 m. balandžio 22 d. Ignalinoje. Gitaristas, įvairių konkursų laureatas, Baltijos gitarų kvarteto narys, Vilniaus Balio Dvariono dešimtmetės muzikos mokyklos gitaros mokytojas. 1999 m. įstojo į Vilniaus konservatoriją, 2001–2005 m. gitaros studijas tęsė Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje (LMTA). Vėliau LMTA kamerinės muzikos magistrantūroje studijavo pas ilgametį Valstybinio Vilniaus styginių kvarteto narį, smuikininką, prof. Petrą Kuncą. Studijų metais tobulinosi meistriškumo kursuose pas Aleksandrą Frauči, Antonio Gonsalves, Jose Maria Gallardo del Rey, Corona gitarų kvarteto narius. Zigmas taip pat domisi flamenko gitara ir kultūra, šio stiliaus subtilybių gitaristas mokėsi žymiojo Paco Serrano kursuose. Zigmas yra Lietuvos klasikinės gitaros festivalių bei konkursų laureatas. Kaip solistas aktyviai koncertavo su Vilniaus universiteto kameriniu orkestru Lietuvoje ir Prancūzijoje, taip pat grojo Latvijos, Estijos, Vokietijos koncertų salėse. Grodamas Vilniaus konservatorijos studentų gitarų kvartete, įrašė kūrinių Lietuvos radijo fondams. Gitaristas intensyviai plečia klasikinės gitaros kvartetų koncertinį repertuarą, skirdamas laiko aranžuoti tiek simfoninės, tiek roko muzikos kūrinius. Nuo 2002 m. Zigmas aktyviai dirba pedagoginį darbą. Jo mokiniai yra tapę konkursų laureatais. Gitaristas kviečiamas į konkursų žiuri Lietuvoje bei užsienyje.

Dūdėnas Vytautas Gimė 1941 m. balandžio 6 d. Rūdžių k., Rimšės sen.Dailininkas, dizaineris, buvęs Kauno kolegijos J. Vienožinskio menų fakulteto dekanas.

Miškinienė Galina Gimė 1966m. balandžio 29 d. IgnalinojeOrientalistė, turkologė, vertėja.Nuo 1988 m. dirba Vilniaus universiteto Filologijos fakultete ir Vilniaus universiteto Orientalistikos centre. Dėstomi kursai – turkų kalba, Turkijos istorija ir kultūra, islamo įvadas, LDK raštija arabiškais rašmenimis ir kt. 2007 m. pradėjo dirbti Lietuvių kalbos instituto Vardyno skyriuje. Dabar eina vyriausiosios mokslo darbuotojos pareigas Raštijos paveldo tyrimų centre. Publikavo straipsnių lietuvių, rusų, anglų, lenkų kalbomis. Papildoma profesinė veikla :Lietuvos baltarusistų asociacijos narė (nuo 1995 m.),Lietuvos slavistų asociacijos narė (nuo 2004 m.),Lietuvos ir Turkijos draugijos narė (tarybos narė nuo 1997 m.),Lietuvos nacionalinio komiteto „Pasaulio atmintis“ narė (nuo 2012 m.),pedagoginė veikla Vilniaus universitete,Lietuvos totorių kultūrinio palikimo, turkų kultūros ir literatūros populiarinimas per televiziją ir radiją,Etnolingvistinės komisijos prie Tarptautinio slavistų komiteto narė (nuo 2019 m.), žurnalų Türk Dünyası. Kültür Araştırmaları Dergesi (nuo 2015 m., http://dergipark.gov.tr/tdka) ir Editorial Team, Journal of the Modern Islamic Studies: scientific journal (The National University of Ostroh Academy, Ukraine) (nuo 2019 m., https://journals.oa.edu.ua/Islamic/about/editorialTeam) redaktorių kolegijos narė.

Prunskienė–Pundytė Albina Gimė 1921 m. balandžio 4 d. Kalveliškėje (Tverečiaus sen.) Gydytoja, visuomenės veikėja. 1944 m. pasitraukė į Vakarus. Nuo 1972 m. aktyviai dalyvavo Ilinojaus lietuvių gydytojų draugijos veikloje, buvo šios draugijos vicepirmininkė. Nuo 1989 m. įsijungė į  šalpos Lietuvai darbą. Medicinos klausimais skaitė paskaitas, parašė straipsnių. Apdovanota Lietuvos d. Kunigaikščio Gedimino V laipsnio ordinu (1998). Mirė 1998 m.

Vaiškūnaitė Rasa Gimė 1976 m. balandžio 20 d. Palūšėje (Ignalinos sen.). Technologijos mokslų dr., Vilniaus Gedimino technikos universiteto Aplinkos inžinerijos fakulteto Aplinkos apsaugos katedros docentė, Aplinkos inžinerijos fakulteto mokslo prodekanė. Parengė ir paskelbė 20 mokslinių publikacijų, iš jų 10 – užsienyje. Vieno patentinio išradimo, 8 mokslinių straipsnių recenzuojamuose periodiniuose leidiniuose bei 12 mokslinių publikacijų konferencijų pranešimų rinkiniuose bendraautorė. Pasiekti moksliniai rezultatai aptarti 8 tarptautinėse (Švedijoje, Graikijoje, Škotijoje, Bulgarijoje, Rusijoje, Latvijoje) ir 4 respublikinėse mokslinėse konferencijose.  Gyvena Vilniuje.

Gegužė

Gaidelis Valentas Gimė 1936 m. gegužės 10 d.  Šiūlėnuose (Naujojo Daugėliškio sen.) .Fizinių mokslų bei  fizinių ir matematinių mokslų habil. dr. (1985).  Ilgametis Elektrografijos instituto „Elmatronas” darbuotojas, 36 išradimų autorius. Dėsto VU.Gyvena Vilniuje.

Birželis

Čibiras Kazimieras (nuo 1942 slapyvardis Casimiro Verax) Gimė 1911 m. birželio 5 d. Kūjiškėje (Ignalinos  sen.)Žurnalistas, visuomenės veikėjas. Bendradarbiavo lietuvių spaudoje.  1933-1934 m. žurnalo „Šaltinis” redaktorius. 1941 m. pasitraukė iš Lietuvos. 1942 m. pradėjo informacijos bei propagandos darbą prie Lietuvos pasiuntinybės Pietų Amerikoje ir Lietuvai išlaisvinti centre.  Dirbo Bostone, Urugvajuje. Išleido knygų.Mirė 1974 m. rugpjūčio 11 [Montevidėjas].

Gudėnas Mykolas Gimė  1906 m. birželio 21 d.  Rupinskuose, Kazitiškio sen.Lietuvos pedagogas, Rytų Lietuvos visuomenės veikėjas. Nuo 1920 m. mokytojavo Švenčionių apskrities lietuvių „Ryto“ draugijos pradžios mokyklose. 1926 m. įgijo mokytojo cenzą. 19261936 m. redagavo Lietuvių mokytojų sąjungos Švenčionių skyriaus almanachą „Švietimo takais“. Už lietuvybės puoselėjimą lenkų administracijos ne kartą teistas ir baustas, 1933 m. liepos mėn. – 1934 m. vasario mėn. kalintas. Vėliau šios draugijos pirmininko pavaduotojas ir draugijos mokyklų inspektorius. 1939 m. rugsėjo 17 d. TSRS kariuomenei užėmus Vilniaus kraštą, buvo suimtas ir kalintas. 1939 m. lapkričio mėn. – 1940 m. liepos mėn. – Vilniaus miesto pradinių mokyklų inspektoriaus padėjėjas, 19401944 m. liepos mėn. – inspektorius. 1940–1941 m. antitarybinio pogrindžio veikėjas, 1941 Birželio sukilimo dalyvis. 1941–1944 m. Lietuvos antinacinio pasipriešinimo veikėjas. 1943 m. baigė Vilniaus pedagoginį institutą. 1944 m. pabaigoje NKVD suimtas, kalintas, ištremtas į Sibirą. Į Lietuvą grįžo 1956 m. sunkiai sirgdamas.Mirė 1956 m. rugpjūčio 20 d. Vilniuje.

Lukšėnas Julius. Gimė 1936 m. birželio 10 d. Vosiūnuose  (Didžiasalio sen.)Hidrobiologijos, gamtos mokslų daktaras (1969). VPU docentas. Parengė keletą mokymo priemonių, apie 20 mokslinių straipsnių.Mirė 1998 m. balandžio 17 d.

Liepa

Čibiras Leonas Gimė 1921 m. liepos 14 d. Ceikiškėje  (Daugėliškio sen.)Miškininkas, kraštovaizdžio architektas. VU, LŽŪA dėstė dendrologiją.  Parašė knygų,  mokslinių straipsnių. Mirė 1992 m. gruodžio 24 d. Vilniuje.

Ozarinskas Valdas   Gimė 1961 m. liepos 8 d. IgnalinojeDailininkas, architektas. Nuo 1991 m. rengia personalines parodas Lietuvoje  ir užsienyje. Šiuolaikinio meno centro direktoriaus pavaduotojas. Daugelio architektūros projektų autorius ir bendraautoris. Svarbiausi darbai: LITEXPO 2005“ (autorių grupės narys),  A. Mončio namo-muziejaus  ekspozicijos autorius.Mirė 2014 m. gruodžio 17 d.

 Sakalauskienė–Patiejūnaitė Danutė Gimė 1931 m. liepos 5 d. Pašakariškėje (Naujojo Daugėliškio sen.).Geologijos ir mineralogijos mokslų daktarė (1973). Dirbo VTU dėstytoja. 1997 m. suteiktas Lietuvos geologų sąjungos Garbės nario vardas. Paskelbė apie 30 mokslinių straipsnių.Gyvena Vilniuje.                  

Rugpjūtis

Bortkevičius Vincentas Gimė 1776 m. rugpjūčio 8 d Paliesiuje (Mielagėnų sen.)1794 ir 1831 m. sukilimų Lietuvoje dalyvis. 1831 m. paskirtas Užnerio apskrities karo vadu, 1832 m. suimtas, kalintas, 1833 ištremtas į Vologdos, vėliau į Smolensko guberniją. Mirė 1838 m.              

Čepulėnas Algirdas Gimė 1941 m. rugpjūčio 7 d. Pečiurkose ( Tverečiaus sen.)Slidininkas, treneris. Habil. dr. (Socialiniai mokslai, 2001). LKKI irklavimo, slidinėjimo ir turizmo katedros vedėjas, prof.  Lietuvos slidinėjimo rinktinės narys, treneris. Nuo 1995 m. studentų slidinėjimo treneris. 13 leidinių, 70 mokslinių straipsnių autorius.  Mirė 2013 m. gegužės 1 d.

Malinauskas Romualdas Gimė 1961 m. rugpjūčio 3 d. Senajame Daugėliškyje (Naujojo Daugėkiškio sen.). Sporto psichologas, Socialinių mokslų ir edukologijos daktaras (1999 m.), profesorius (2006 m.), LKKA Pedagogikos ir psichologijos katedros vedėjas, Lietuvos sporto psichologijos asociacijos narys. Tarptautinių psichologijos mokslo kongresų dalyvis. Gyvena Kaune.

  Stakauskas Benediktas Gimė 1946 m. rugpjūčio 8 d. Ignalinos r. Mokėsi Mielagėnų vidurinėje mokykloje. Teisininkas, teisėjas, Nuo 1990 m. gegužės mėn. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo teisėjas.

Rugsėjis

Kardelis Vytautas Gimė Linkmenų k. 1971 m. rugsėjo 22 d. Linkmenų seniūnijojeFilologas, humanitarinių mokslų daktaras., prof. 1999 m. apsigynė daktaro disertaciją „Fonetinės slavizmų ypatybės ir jų raida rytinėse lietuvių šnektose“. VU mokslo darbuotojas.  Gyvena Vilniuje.

Martinkėnas Gediminas Gimė 1936 m. rugsėjo 17 d. Strigailiškyje (Ignalinos sen.)Biomedicininių mokslų daktaras, docentas, VU ligoninės Santariškių klinikų Anesteziologijos ir reanimacijos klinikos skyriaus vedėjas. Vadovėlio bendraautoris, 93 straipsnių ir tezių paskelbtų spaudoje autorius.   Gyvena Vilniuje.

Noreika Remigijus  Gimė 1966 m. rugsėjo 27 d. Kazitiškyje  Biomedicinos m. daktaras, Vilniaus pedagoginio universiteto Gamtos mokslų fakulteto Biologijos katedros vedėjas, profesorius. Paskelbė mokslinių straipsnių Lietuvos ir užsienio spaudoje. Už darbus entomologijos srityje paskirta Tautos Fondo (LAV) premija. Gyvena Vilniuje.

Pernavas Linas Gimė 1976 m. rugsėjo 1 d. Didžiasalyje.Teisininkas, tarnybą vidaus reikalų sistemoje pradėjo 1995 metais. 1999 metais baigė Lietuvos teisės universitetą, 2005 metais –  Vilniaus universitetą ir įgijo teisės magistro kvalifikacinį laipsnį.Nuo 2014 metų lapkričio 11 dienos buvo policijos generalinis komisaras.Nuo 2019 metų lapkričio 12 dienos – Lietuvos policijos atašė Jungtinėje Karalystėje.

Raupelytė -Balkevičienė Jolanta Gimė 1956  rugsėjo 28 d. Vidiškėse.Skulptorė, Lietuvos dailininkų sąjungos narė. Parodose dalyvauja nuo 1981 m. Kuria mažąją plastiką, medalius. Gyvena Vilniuje.

Raupelytė-Vyšniauskienė Volanda Gimė 1956 m. rugsėjo 28 d. Vidiškėse, Ignalinos r.Dailininkė, grafikė, galerijos “Mažoji galerija“ savininkė.Gyvena Vilniuje.

Lapkritis

Blažys Vladas Gimė 1911 m. lapkričio 10 d., Giriniškėje  ( Ceikinių sen.) Nusipelnęs gydytojas. Dirbo Raudonojo kryžiaus ligoninėje Vilniuje. Po karo pasitraukė į Vakarus, dirbo Čikagos ligoninėse. Vilniaus lietuvių sąjungos narys. Bendradarbiavo spaudoje. Mirė 1980 m. sausio 9 d.

Gulbinskas Albinas Gimė 1926 m. lapkričio 22 d. Gudapievyje (Tverečiaus sen.)  Inžinierius ekonomistas, profesorius, habilituotas daktaras. 7 monografijų transporto problemomis autorius ir bendraautoris. Parašė vadovėlį, žinyną.  Mirė 1994 m. balandžio 8 d.

Pauliukevičius Andrius Gimė 1981 m. lapkričio 18 d. Ignalinoje Treneris, kelis kartus tapęs Europos kultūrizmo čempionu bei pasaulio kultūrizmo ir fitneso čempionatų prizininku, sveikos gyvensenos konsultantas, internetinio projekto Kilo.lt vadovas ir sulaukusios knygų autorius. Karjerą pradėjęs kaip istorijos mokytojas, „Lietuvos Tarzanu“ vadinamas Andrius Pauliukevičius susiprato norintis eiti sportininko keliu. Visgi nuo edukacinės veiklos toli nepabėgęs, šis sertifikuotas treneris kurį laiką dirbo žurnalo apie kultūrizmą redaktoriumi ir jau spėjo parašyti gausybę straipsnių socialinėmis temomis

Vaitkevičius Vladas Gimė 1946 m. lapkričio 7 d. Tartoke ( Kazitiškio sen.) Poetas. Lietuvos rašytojų sąjungos narys – nuo 1995 m. Dirbo Valstybiniame jaunimo teatre, „Minties“ bei „Mokslo“ leidyklose, laikraščiuose „Savininkas“, „Drobiečių žodis“, „Aušros“ spaustuvėje, VšĮ „Naujasis amžius“ techniniu redaktoriumi. V. Vaitkevičiaus recenzijos ir apžvalgos publikuotos krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštyje „XXI amžius“. Išleido eilėraščių rinkinius, eilėraščius spausdino spaudoje.

Bubnys Arūnas Gimė 1961 m. lapkričio 7 d. Ignalinoje Istorikas, Humanitarinių mokslų daktaras. Dirbo Lietuvos ypatingojo archyvo direktoriumi, Lietuvos istorijos instituto Naujausiųjų laikų istorijos skyriaus vyr. mokslo darbuotoju. Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro Genocido ir rezistencijos tyrimo departamento direktorius. Išleido monografijų, paskelbė straipsnių Lietuvos ir užsienio spaudoje.Pagrindinės tyrimų temos:nacių Vokietijos okupacinė politika Lietuvoje, lietuvių antinacinė rezistencija, lenkų pogrindis Lietuvoje 1941–1944 m. Gyvena Vilniuje tel.: 469186 

Škadauskienė (Umbražiūnaitė) Ona Gimė 1946 m. lapkričio 3 d. Didžiasalio k. Ignalinos r. 1964 baigė Tverečiaus vid. m-klą, 1969 – Vilniaus Universitetą .Chemijos mokslų kandidatė. Moksliniai tyrimai – gamtinių ir pramoninių objektų cheminė analizė. Vilniaus universiteto Analizinės ir aplinkos chemijos katedros vyr. mokslo darbuotoja.Per 30 mokslinių publikacijų bendraautorė.

Gruodis

Čekys Jonas , iki 1939 m. Čeikauskas Gimė 1916 m. gruodžio 22 d. Kaniūkuose ( Dūkšto sen.)  Kultūros darbuotojas, Vilniaus krašto visuomenės veikėjas, ilgametis „Vagos” leidyklos darbuotojas, direktorius. Parašė atsiminimų knygą, eilėraščių, išvertė grožinės literatūros kūrinių, kelių rinkinių sudarytojas.  Mirė 1999 m. rugsėjo 24 d. Vilniuje.

Siekdama, kad svetainė sklandžiai veiktų ir pagerėtų Jūsų naršymo patirtis, Ignalinos rajono savivaldybės viešoji biblioteka naudoja slapukus. Jei sutinkate, paspauskite mygtuką „Sutinku“ arba naršykite toliau. Sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami savo interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus. Pažymėtina, kad kai kurios svetainės dalys gali neveikti, kaip numatyta, jeigu nesutiksite su slapukų politika.