Laukiame Jūsų!

Ignalinos rajono savivaldybės viešoji biblioteka kviečia prisijungti prie šaunaus kolektyvo ir pretenduoti užimti Išteklių formavimo ir inovacijų diegimo skyriaus vyresniojo bibliotekininko darbo vietą

Preliminari darbo pradžia – birželio 1 d.

Darbo krūvis – (1 etatas) penkių dienų darbo savaitė.

Pareigybės grupė – 3 (specialistai), pareigybės lygis – B.

Darbo užmokestis – 995,20 Eur (neatskaičius mokesčių)

REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM  DARBUOTOJUI

1. Turėti ne žemesnį kaip aukštesnįjį išsilavinimą ‒ socialinių mokslų studijų srities, komunikacijos ir informacijos ar kitos studijų krypties, ar specialųjį vidurinį išsilavinimą įgytą iki 1995 m.

2. Išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, Kultūros ministerijos teisės aktus, susijusius su bibliotekų veikla, Ignalinos rajono savivaldybės tarybos sprendimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius bibliotekų veiklą, fondo apsaugą, dokumentų rengimą, tvarkymą, apskaitą, gebėti juos taikyti praktiškai.

3. Žinoti bibliotekininkystės teorijos pagrindus, katalogavimo pagrindus, fondų komplektavimo nuostatas, gerai išmanyti fondo organizavimo principus ir technologiją, fondų apsaugos reikalavimus, informacijos paieškos sistemos organizavimo principus, bibliografinės paieškos būdus, norminių dokumentų, reglamentuojančių Bibliotekos ir Skyriaus veiklą, reikalavimus.

4. Žinoti pagrindinius informacijos apsaugos, autorių teisių ir intelektinės nuosavybės apsaugos įstatymus, duomenų bazių naudojimo teisinius aspektus.

5. Žinoti bibliotekos darbo tvarkos taisykles, civilinės saugos, darbuotojų saugos ir sveikatos, priešgaisrinės saugos reikalavimus.

6. Žinoti bibliotekos skyrių ir filialų dokumentų fondus ir jų sudėtį.

7. Turėti ne trumpesnę kaip 1 metų bibliotekinio darbo patirtį.

8. Gebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo darbą, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, gebėti kūrybiškai spręsti įvairias pavestas funkcijas, iškylančias problemas.

9. Mokėti valdyti informaciją: ją kaupti, sisteminti, apibendrinti, analizuoti, rengti pasiūlymus, mokėti juos pateikti, numatyti sprendimo būdus ir metodus.

10. Gebėti dalykiškai ir geranoriškai bendrauti su skyriaus darbuotojais, nekelti konfliktinių situacijų.

11. Mokėti dirbti kompiuteriu, Microsoft Office programiniu paketu, LIBIS  programose, turėti ECDL (Europos kompiuterio vartotojo) pažymėjimą arba jam prilygstančias žinias.

12. Mokėti vieną iš oficialiųjų Europos sąjungos kalbų (anglų, prancūzų, vokiečių ir (ar) kt.) Ne žemesniu kaip b1 kalbos mokėjimo lygiu (pagal bendruosius Europos kalbų metmenyse nustatytą ir apibūdintą šešių kalbos mokėjimo lygių sistemą).

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

1. Dalyvauja rengiant ir tobulinant Bibliotekos strategijos nuostatas, susijusias su dokumentų komplektavimu ir apskaita, bibliotekos metinius planus, numato veiklos priemones.

2. Konsultuoja Bibliotekos darbuotojus bibliotekos fondo organizavimo klausimais pagal šios pareigybės kompetenciją.

3. Dirba LIBIS programa.

4. atlieka dokumentų į bibliotekos fondą priėmimą, ženklinimą, paskirstymą, inventorinimą rankiniu ir (ar) automatizuoti būdu;

5. Rengia nurašymui dokumentus LIBIS programoje.

6. Dalyvauja tvarkant Bibliotekos fondo visuminę apskaitą.

7. Tvarko, prižiūri Bibliotekos Atsarginį fondą.

8. Analizuoja, apibendrina ir teikia Skyriaus vedėjui, vyriausiajam bibliotekininkui informaciją apie fondo organizavimo procese iškylančias problemas, galimus jų sprendimo būdus pagal šios pareigybės kompetenciją.

9. Konsultuoja Bibliotekos skyrius ir filialus nurašymo, universalios dešimtainės klasifikacijos (UDK) klausimais.

10. Surašo ir (ar) pasirašo materialinių vertybių priėmimo perdavimo aktus (lydraščius, važtaraščius), nurašymo, inventorizacijos aktus, būdamas darbo grupių, komisijų sudėtyje.

11. Formuoja, spausdina bibliotekos skyriams ir filialams inventoriaus knygų, suformuotų LIBIS priemonėmis, išrašus.

Gyvenimo aprašymą ir trumpą motyvacinį laišką siųskite adresu direktore@ignalinosvb.lt    iki gegužės 26 d.

Pretendentų atrankos būdas – pokalbis.

Siekdama, kad svetainė sklandžiai veiktų ir pagerėtų Jūsų naršymo patirtis, Ignalinos rajono savivaldybės viešoji biblioteka naudoja slapukus. Jei sutinkate, paspauskite mygtuką „Sutinku“ arba naršykite toliau. Sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami savo interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus. Pažymėtina, kad kai kurios svetainės dalys gali neveikti, kaip numatyta, jeigu nesutiksite su slapukų politika.