Ignaliniečių kūryba

2012-05-10

ANTANINA JANAITYTĖ-ALEKNIENĖ

Iš tylios širdies / Antanina Aleknienė : Eilėraščiai. – Kaunas , 2004. – 80 p.

Aukštaitiškas kalbėjimas į širdis / sudarytoja Irena Marudina. -Vilnius: Diemedis, 2001.-256 p. Ignalinos krašto literatų kūrybos rinktinė

Banguojantys žodžiai : [Ignalinos krašto literatų] kūrybos rinktinė / [redaktorė Gintarė Adomaitytė]. – Utena : [Utenos Indra], 2016 (Utena : Utenos Indra). – 207, [1] p

VERONIKA JUODAGALVYTĖ

Verutės Lietuva. Tautodailininkės Veronikos Juodagalvytės kūryba /[sudarytojai Rimas balčiūnas, Nijolė Tumėnienė].- Vilnius: Versmė. 2012.- 96 p. : iliustr.

DALIA ČEPULIENĖ

Variacijos gyvenimo tema / Dalia Čepulienė. – Ignalina, 2010. – 62 p.

DANUTĖ DAUKŠIENĖ

Ne, dievai iš rojaus neišvarė… : [eilėraščiai] / Danutė Daukšienė. – [Vilnius], 2001. – 85, [1] p.

Tarp gydančių spalvų : [eilėraščiai]/ Danutė Daukšienė. – Vilnius, 2005. – 69,[3] p.

Išvaikštinėtos vasaros : eilėraščiai / Danutė Daukšienė. – Ignalina, 2006 .- 126,[ 6 ] p.

BRONĖ GIEDRAITIENĖ

Giedraitienė, Bronė

Eilėraščių rinkinys / Bronė Giedraitienė ; tekstą rinko Laimutė Milkintienė ; maketavo Gražina Lenard ; leidinį parengė Ignalinos seniūnija. – Kaunas : Verslui, 2012. – 64 p. + 1 garso diskas (CD)

VLADISLAVA GRUŠNIENĖ

Su rudeniniais vėjais : eilėraščiai/ Vladislava Grušnienė. – Ignalina, 2006. – 30 p.

JONAS JADZEVIČIUS

Žiupsnys prisiminimų ir nutikimų/ Jonas Jadzevičius. – Ignalina, 2007.-75 p.

ANTANAS KARMONAS

Istorijos mįslės : (Šiaurės Rytų Lietuva) : [kraštotyrinė apybraiža]/ Antanas Karmonas. – Utena, 2001. – 399, [2] p.

Lietuvių genties didkelis (Šiaurės Rytų Lietuva)/ Antanas Karmonas. – [Vilnius ], 2005. – 261, [2] p.

Lietuvos pakrašty : [istorinė-kraštotyrinė apybraiža] / Antanas Karmonas. – [Vilnius : Firidas], 2008 (Švenčionys : Firidas). – 175, [1] p.

Matematikos aruodų turtintojai / Antanas karmonas.- Utena: UAB „Utenos Indra”, 2011.- 318[2] p., iliustr.

PRANCIŠKUS KRISTANAVIČIUS

Ateinu … : [Eilėraščiai]/ Pranciškus Kristanavičius. – Ignalina, 2004. – 58

Per žolę rasotą… : eilėraščiai/ Pranciškus Kristanavičius. – Švenčionys, 2005. – 80 p.

NIJOLĖ LABUCKAITĖ-BIELINIENĖ

Dainų diena : eilėraščiai/ Nijolė Bielinienė.- Jonava , 1996. – 83 p.

Saulės ašarėlės: poezija vaikams / Nijolė Bielinienė. – Kaunas : Lututė, 2002. – 39, [1] p.

Grojantys laikrodžiai : aidinė poezija / Nijolė Bielinienė. – Utena : Utenos spaustuvė, 2007 (Utena : Utenos sp.). – 161, [2] p.

Svydėjimas : [eilėraščiai] / Nijolė Labuckaitė-Bielinienė. – Utena : Utenos spaustuvė, 2011 (Utena : Utenos sp.). – 113, [1] p.

JONAS LECHOVICKAS

Cimbolininkas Jonas Lechovickas [Garso įrašas] : albumas / Jonas Lechovickas ; sudarytojas Arūnas Lunys ; garso režisierius Rimantas Motiejūnas ; redaktorė Skirmantė Ramoškaitė. – [Ignalina : LLKC : Ignalinos r. savivaldybė : IKM], 2016. – 1 garso diskas (39 min., 03 sek.) : stereo ; 12 cm. – HIT CD 009

ANTANAS NAVACKAS

Ilgas kelias namo… : [poezija] / Antanas Navackas. – Vilnius : Spausdino UAB ”Visos Reklamos Paslaugos”, 2017. – 144 p. : iliustr. – Ši knygelė išleista Antano Navacko pirmosioms mirties metinėms, sudaryta remiantis jo kūrybos rinktine ”Rugio želmeny vyturio giesmė”  (2006), eilėraščių leidiniu ”Vieškelių dulkelės (2006) bei paskutiniais rankraščiais

Meilę gimtajam kraštui visada širdyje nešiojau / Antanas Navackas. – Vilnius : UAB „Visos Reklamos Paslaugos”, 2018. – 86 p.+25 iliustr. p. : iliustr.

Pasirinkimo nebuvo / Antanas Navackas. – Vilnius : UAB „Visos Reklamos Paslaugos”, 2018. – 60 p.

Prisiminimai tų dienų : [prisiminimai] / Antanas Navackas. – Vilnius : UAB „Visos Reklamos Paslaugos”, 2018. – 54 p.

Vieškelių dulkelės: eilėraščiai/ Antanas Navackas. -Ignalina, 2006.-61 p.

AURIMAS NOVIKOVAS

Nemiegantys : trumpoji proza / Aurimas Novikovas. – Vilnius : Edukologija, 2012 (Vilnius : Edukologija). – 131, [1] p. ; 21 cm. – (Jaunųjų rašytojų proza). – Tiražas 150 egz.. – ISBN 978-9955-20-724-5 (įr.)

Stop. Karo laukas : [novelės] / Aurimas Novikovas. – Vilnius : „Naujosios Romuvos“ fondas, 2017 (Vilnius : Petro ofsetas). – 127, [1] p. ; 21 cm. – Tiražas 500 egz.. – ISBN 978-609-8035-45-2

LOLITA REIFONAITĖ

Sielos lietus : eilėraščiai / Lolita Reifonaitė. – Utena : Utenos Indra, 2017. – 152 p. : iliustr.. – Tiražas 50 egz.. – ISBN 978-609-455-388-2

Veidai be kaukių.- Utena: Kamonada, 2013.- 100 p.

BENEDIKTAS PUODŽIŪNAS

Eilės pamąstymui : poezija / Benediktas Alfonsas Puodžiūnas. – Kaunas : Naujasis lankas, 2016. – 71, [1] p. : portr.. – Tiražas 300 egz.. – ISBN 978-9955-03-990-7

Eilės Tau : poezija / Benediktas Puodžiūnas. – Kaunas : LŽŪU Leidybos centras, 2004. – 56 p.

AGOTA RAMUTĖ RIMŠELIENĖ

Vejuosi vasarą : eilėraščiai/ Agota Ramutė Rimšelienė .- 1996. – 20 p.

Anapus lietaus : [eilėraščiai]/ Agota Ramutė Rimšelienė . – Utena, 1998. – 168 p.

Tylos erškėtynas : [eilėraščiai]/ Agota Ramutė Rimšelienė.- [Alytus], 2001. – 117 p.

Logos incognito:[eilėraščiai] / Agota Ramutė Rimšelienė.-Ignalina [2005].-88 p.

RIMUTĖ SKUNČIKIENĖ

Vidurnakčio švytėjimas : eilėraščiai/ Rimutė Skunčikienė.- Utena, 1996. – 25, [2] p.

DALIA SAVICKAITĖ

Rytų Aukštaitijos keliuose sutiktieji : straipsnių rinkinys apie kūrybingus žmones, jų laiką ir aplinką / Dalia Savickaitė. – Utena : Utenos Indra, 2017. – 252 p.

LINAS STANAITIS

Čia ir dabar : eilėraščiai / Loreta Stanaitytė-Končienė, Linas Stanaitis ; [iliustravo I. Šimonienė]. – Marijampolė : TeleSATpressa, 1997. – 118 p.

BRONIUS ŠABLEVIČIUS

Dugne pasaulis kitoks / Bronius Šablevičius ; [iliustravo ir maketavo Andrius Surgailis]. – Kaunas : Lututė, 1997. – 51, [1] p.

Vabalai / Bronius Šablevičius. – Kaunas : Lututė, [2011]. – 103, [1] p. : iliustr.

Lututė. Gyvenimas drevėje / Bronius Šablevičius.- Kaunas: Lututė, 2013.- 156 p.: iliustr.

Lietuvos paukščiai Aukštaitijos nacionalinio parko gamtoje / Bronius Šablevičius. – Kaunas: Lututė, 2014, – 248 p.: iliustr. 

Nematomoji žmogaus pusė : [memuarai] / Bronius Šablevičius. – Utena : Utenos Indra, 2015. – 293,[3] p. : iliustr.

Pakalbėkime naktimis / Bronius Šablevičius. – Vilnius : „Diemedžio“ leidykla, 2018 (Vilnius : BALTO print). – 319, [1] p. : iliustr. ; 21 cm. – Tiražas [500] egz.. – ISBN 978-9986-23-205-6

Tu meilės vardu pavadinta: eilėraščiai ir dainos apie Ignaliną / sudarė Vanda Berdikšlienė, Vida Sekonienė.-Ignalina, 2006.-61 p.

VERONIKA VARNIENĖ

Duok truputi džiaugsmo ir meilės...: [eilėraščiai]/ Veronika Varnienė.- Vilnius, 2006.-175 p.

Neišpažintos nuodėmės : [prisiminimai, eilėraščiai] / Veronika Varnienė. – [Vilnius : Biznio mašinų kompanija, 2010]. – 227, [18] p.

Langas į praeitį; [eilėraščiai]/ Veronika Varnienė. -Vilnius, 2007.-151 p.

ERVINAS VINKLERIS

Prie laukinės obels: [Eilėraščiai]/ Ervinas Vinkleris.- Utena, 2008.-106 p.

VAIKŲ IR JAUNIMO KŪRYBOS RINKTINĖS

Kūrybos žiedai: vaikų ir jaunimo kūrybos rinktinė = Wenn kreativität blüten treibt: Sammlung der kreativen Arbeiten der Kinder und der Jugendlichen = Blossoms of creativity: selected creative works of children and youth.- Ignalina.- 114 p.

Pasaulis pagal mus…/Ignalinos gimnazistai : savos kūrybos sakmės / redagavo Agnė Gaižutytė ; viršelio iliustracija Galinos Orlovos. – Ignalina : Ignalinos viešoji biblioteka, 2002. – 52 p.

Vaikystė yra gyvenimo poezija. Poezija yra pasaulio vaikystė : Ignalinos rajono moksleivių kūryba / [Ignalinos rajono savivaldybės viešoji biblioteka, Ignalinos kultūros ir sporto centras ; redaktorė Gintarė Adomaitytė]. – Ignalina, 2012. – 52 p.

Vaikystė yra gyvenimo poezija. Poezija yra pasaulio vaikystė : Ignalinos rajono moksleivių kūryba / redaktorė Gintarė Adomaitytė ; rengė Ignalinos rajono savivaldybės viešoji biblioteka ir Ignalinos moksleivių namai ; tekstus rinko ir maketavo Lina Jakubsevičienė ; viršelyje Živilės Urbonaitės karpinys ; leidinys iliustruotas rajono moksleivių darbais. – Ignalina, 2010. – 44p., : iliustr.

Vaikystė yra gyvenimo poezija. Poezija yra pasaulio vaikystė: Ignalinos moksleivių kūryba. – Ignalina, 2008. – 71 p. 

Vaikystė yra gyvenimo poezija. Poezija yra pasaulio vaikystė: Ignalinos moksleivių kūryba.-Utena, 2006.-88 p.

Vaikystė yra gyvenimo poezija, poezija yra pasaulio vaikystė: Ignalinos moksleivių kūryba / parengė Ignalinos moksleivių namai, Ignalinos viešoji biblioteka.-Ignalina: Ignalinos viešoji biblioteka, 2003.-48 p.

Vaikystė yra gyvenimo poezija, poezija yra pasaulio vaikystė: Ignalinos moksleivių kūryba / parengė Ignalinos moksleivių namai, Ignalinos viešoji biblioteka.-Ignalina: Ignalinos viešoji biblioteka, 2002.-46 p

Vaikystė yra gyvenimo poezija, poezija yra pasaulio vaikystė: Ignalinos moksleivių kūryba / parengė Ignalinos moksleivių namai, Ignalinos viešoji biblioteka.-Ignalina: Ignalinos viešoji biblioteka, 2001.-32 p.

Vaikystė yra gyvenimo poezija, poezija yra pasaulio vaikystė :Ignalinos moksleivių kūryba / parengė Ignalinos moksleivių namai, Ignalinos viešoji biblioteka.-Ignalina: Ignalinos viešoji biblioteka, 2000.-38 p.

Vaikystė yra gyvenimo poezija, poezija yra pasaulio vaikystė: Ignalinos moksleivių kūryba / parengė Ignalinos moksleivių namai, Ignalinos viešoji biblioteka.-Ignalina: Ignalinos viešoji biblioteka, 1999.

Siekdama, kad svetainė sklandžiai veiktų ir pagerėtų Jūsų naršymo patirtis, Ignalinos rajono savivaldybės viešoji biblioteka naudoja slapukus. Jei sutinkate, paspauskite mygtuką „Sutinku“ arba naršykite toliau. Sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami savo interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus. Pažymėtina, kad kai kurios svetainės dalys gali neveikti, kaip numatyta, jeigu nesutiksite su slapukų politika.