Leidiniai apie Ignalinos kraštą

2024-04-04

Žalioj girioj paukštės giema / Ignalinos krašto muziejus, Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas. – Utena : Utenos Indra, 2023 (Utena : Utenos Indra). – 302, [1] p. : iliustr. ; 23 cm

Mačiulis, Jonas
Pabaltys : dviejų šimtų metų kaimo istorija : pranokėjai ir dabarties veikėjai / Jonas Mačiulis. – [Klaipėda] : [S. Jokužio leidykla-spaustuvė], 2023 ([Klaipėda] : S. Jokužio leidykla-spaustuvė). – 191 p. : iliustr., faks., portr., žml. ; 25 cm

Gimnazijos Ignalinoje istorija 1946–2021 metais / [sudarytojai Audronė Tijūnėlienė, Lina Ratkevičiūtė, Vida Stundžiaitė, Albinas Marcinauskas, Žydrė Juodagalvienė, Irena Subačienė, Daiva Bielinienė, Danguolė Šimonienė]. – Vilnius : Vyzdys, 2022. – 231, [1] p. : iliustr. ; 31 cm

Ignalinos krašto muziejui – 10 metų / sudarė Renata Veličkienė. – Utena : Utenos Indra, 2022. – 52 p. : iliustr.

Černiauskas, Jonas
Ryžiškės ir Radučio kaimų istorija / Jonas Černiauskas. – Utena : Utenos Indra, 2021 (Utena : Utenos Indra). – 183, [1] p. : iliustr., portr. ; 22 cm

Savickaitė, Dalia
Rytų Aukštaitijos keliuose sutiktieji (2) : straipsnių rinkinys apie kūrybingus žmones, jų laiką ir aplinką / Dalia Savickaitė. – Utena : Utenos Indra, 2020. – 192 p. : iliustr., portr.

Karmonas, Antanas
Dūkšto atminties takais / Antanas Karmonas. – Utena : Utenos Indra, 2020 (Utena : Utenos Indra). – 38, [1] p. : iliustr., portr., žml. ; 21 cm

Ignalinos Švenčiausios Mergelės Marijos gimimo bažnyčia mini statybos pradžios 30-metį ir konsekracijos 20-metį / medžiagą parengė Lina Kovalevskienė, maketavo Marius Vilčinskas. – [Ignalina : Švč. Mergelės Marijos Gimimo parapija, 2019]. – 26 p. : foto iliustr.

Grybėnai istorijos vingiuose ir žmonių prisiminimuose / sudarė Elvyra Šalnaitė-Matačiūnienė. – [Utena] : [Utenos Indra] ; Grybėnai [Ignalinos r.] : Asociacija „Grybėnų kaimo bendruomenė“, 2019 (Utena : Utenos Indra). – 103, [1] p. : iliustr., portr. ; 22 cm

Kai Dievas prakalbina… : tikėjimo liudijimai / Ignalinos Kolpingo šeima. – Vilnius : Firidas, 2018. – 192 p. : foto iliustr.. – Tiražas 300 egz.. – ISBN 978-609-429-041-1

Juraitis, Valentinas (1955-)
Rytų Aukštaitijos kaimai. Namų išorė ir vidus : [fotoalbumas] / Valentinas Juraitis. – Vilnius : Žemės trauka, 2016. – 135, [1] p. : iliustr. ; 22 x 29 cm. – Taip pat vartojama antr.: Namų išorė ir vidus. – Dalis gretut. teksto liet., angl., rus.. – Tiražas [1000] egz.. – ISBN 978-9955-810-13-1 (įr.)

Rojus vakar ir šiandien: profesoriaus Adomo Hrebnickio memorialinis muziejus : [fotoalbumas] / sudarytoja Renata Veličkienė ; vertimas į anglų kalbą Andrzejaus Rejmano ; nuotraukos A. Hrebnicko muziejaus ir Hrebnickio proanūkio AndrzejausRejmano asmeninio archyvo ; knygą puošia tautodailininkių Dalios Pajėdienės karpinys ir Nijolės Trinkūnienės piešiniai. – Švenčionys : Firidas, 2018. – 106 p. : iliustr.. – Dalis teksto gretut. liet., angl.. – Tiražas 500 egz.. – ISBN 978-609-429-043-5

Matkevičius, Romutis (1948-)
Naujojo Daugėliškio parapija / [Romutis Matkevičius (Matusa)]. – [Vilnius] : [BMK leidykla], 2019 (Vilnius : BMK l-kla). – 175, [1] p. : iliustr., faks., portr. ; 21 cm. – Aut. nurodytas virš.. – Turinyje aut.: Bernardas Augaitis, Kazimieras Paulavičius. – Viršelio antr.: Naujojo Daugėliškio parapijos kronika. – Bibliogr.: p. 173-174 (28 pavad.). – Tiražas 300 egz.. – ISBN 978-609-468-186-8

100 Ignalinos krašto gamtos perlų = 100 nature’s pearls in Ignalina district : [leidinys su papildytos realybės elementais] / [sudarytojas Romualdas Barauskas] ; [į anglų kalbą vertė Lina Balsevičienė] ; [teksto autorius Bronius Šablevičius]. – Kaunas : Lututė, 2019. – 151, [1] p. : iliustr. ; 28 cm. – Gretut. tekstas liet., angl.. – Tiražas [600] egz.. – ISBN 978-9955-37-207-3 (įr.)

Dvarų istorija žadina vaizduotę : [albumas] / sudarė Ignalinos rajono savivaldybės viešoji biblioteka. – Utena : Utenos Indra, 2018. – 96 p. : iliustr.. – Tiražas 150 egz.. – ISBN 978-609-455-427-8

Ignalina. Patirk! : jūsų potyrių Ignalinoje vedlys: www.ignalina.info; turizmas@ignnalina.lt; Tel. 867 193 193. – [Ignalina] : [Ignalinos rajono turizmo centras], 2018]. – 1 lankstinys (12 p.) : spalvotas – Instagram.com/visitignalina – twitter.com/visitignalina – LT:facebook.com/Ignalinostic – EN:facebook.com/go.ignalina

Ignalina tourism guide = Путеводитель по Игналинскому краю. – [Ignalina] : [Ignalinos rajono turizmo informacijos centras], [2018]. – 37, [1] p., įsk. virš. : iliustr., žml. ; 20 cm. – Antr. iš virš.

Ignalinos turizmo gidas. – [Ignalina] : [Ignalinos rajono turizmo informacijos centras], [2018]. – 37, [1] p., įsk. virš. : iliustr., žml. ; 20 cm. – Antr. iš virš.. – Tiražas [5000] egz.. – ISBN 978-609-96065-0-7

Ignalina dangaus takais : [fotoalbumas] / [sudarė Valentinas Juraitis, Lina Kovalevskienė]. – Vilnius : Vyzdys, 2019. – 76 p. : iliustr.. – Tiražas 2000 egz.. – ISBN 978-9955-705-33-8

Savickaitė, Dalia (1960-)
Ignalinos miškų urėdija  – krašto turtų sergėtoja / Dalia Savickaitė, Eugenijus Ostašenkovas. – Utena : Utenos Indra, 2018. – 216 p. : iliustr.. – 100 atkurtai Lietuvai; 60-IMU. – Tiražas 500 egz.. – ISBN 978-609-455-387-5

Rimantas Klimas
Ažvinčių kraštas : tolumos ir artumos / [sudarytojai :Rimantas Klimas ; Dalia Savickaitė]. – Vilnius : „Diemedžio“ leidykla, 2017. – 112 p.

Ignalina : 150 metų (1866-2016) : [albumas] / sudarytoja Ignalinos rajono savivaldybės administracija – Vilnius : Eugrimas, 2016. – 112 p. : iliustr.. – Tiražas 2000 egz.. – ISBN 978-609-437-311-4

Papiliakalnės, Ginučių piliakalnis : papiliakalnės, Ginučių piliakalnis su priešpiliu, papiliais ir senovės gyvenvietės vieta- reikšminga Rytų Aukštaitijos ir visos Lietuvos archeologinė vietovė, 2008 metais Vyriausybės nutarimu paskelbta kultūros paminklu. – [2013]. – 8 p., : iliustr
Cimbolininkas Jonas Lechovickas [Garso įrašas] : albumas / Jonas Lechovickas ; sudarytojas Arūnas Lunys ; garso režisierius Rimantas Motiejūnas ; redaktorė Skirmantė Ramoškaitė. – [Ignalina : LLKC : Ignalinos r. savivaldybė : IKM], 2016. – 1 garso diskas (39 min., 03 sek.) : stereo ; 12 cm. – HIT CD 009

Žilėnas, Antanas Kelias : [apie šviesuolį, lietuvybės puoselėtoją, kunigą Juozą Breivą (1891-1939)] / Antanas Žilėnas. – Vilnius [i.e. Zujūnai, Vilniaus r.] : [A. Žilėnas], 2015 (Vilnius : Petro ofsetas). – 471, [1] p. : iliustr

Ramanauskienė Rita Palūšė: savita mažo kaimelio istorija / Rita Ramanaukienė. – Utena : UAB „Utenos Indra”, 2015. – 248 p. : iliustr.

Ignalinos krašto enciklopedinis žinynas, – Vilnius : Žuvėdra, 2015. – 518 p. iliustr., portr.

Žvejyba Ignalinos krašte : [albumas] / teksto autorius prof. habil. dr. Kęstutis Kilkus ; įž. žodis Edmundo Kilkaus ; parengė Marija Kirkienė ; nuotr.: Valentino Juraičio, Aidos Diržauskienės., Edmundo Kilkaus, Luko Kilkaus ; dizainerė Irida Jatkevičienė. – Vilnius : Vyzdys, 2014. – 63, [1] p. : iliustr.

Lietuvos gamtos vertybės Aukštaitijos nacionaliniame parke / [Aukštaitijos nacionalinio parko ir Labanoro regioninio parko direkcija] ; [atsakingoji redaktorė Inesa Oranskytė] ; [tekstų autoriai Bronius Šablevičius, Asta Survilaitė, Tautgirdas Masiulis]. – [Kaunas] : Lututė, [2014]. – [56] p. : iliustr., žml. ; 30 cm

 Žilėnas, Antanas (1942-) Praeities labirintais : [prisiminimai] / Antanas Žilėnas. – Vilnius [i.e. Zujūnai, Vilniaus r.] : [A. Žilėnas], 2014 (Vilnius : Petro ofsetas). – 255, [1] p. : iliustr., faks., portr., žml. ; 22 cm. – Tiražas [500] egz.. – ISBN 978-609-408-546-8 (įr.)

Ignalinos krašto tautodailė ir amatai = Fine arts and crafts of Ignalina region : [fotoalbumas] / Ignalinos rajono savivaldybė. – Vilnius : Vyzdys, 2013. – 77,[1] p. : iliustr.. – Tiražas 2000 egz.. – ISBN 978-9955-705-27-7

Ignalinos krašto paveldo objektai = Objects of local heritage in Ignalina region : [fotoalbumas]. – Vilnius : Vyzdys, 2013. – 71,[1] p. : iliustr.. – Tiražas 2000 egz.. – ISBN 978-9955-705-26-0

Šiaurės Rytų Lietuvos pakraštys istorijos verpetuose : [istorinė kraštotyrinė apybraiža] / Antanas Karmonas ; nuotraukos iš Ignalinos rajono savivaldybės administracijos archyvo ir fotografo Algio Jakšto ; redagavo Marija Kirkienė ; išleista Ignalinos kultūros ir sporto centro projekto LEADER-IGNALINA-01-012. – [Vilnius : UAB „Petro ofsetas”, 2012]. – 32 p. : iliustr.

Yra Rojus žemėje : profesoriaus Adomo Hrebnickio memorialinis muziejus : [fotoalbumas / sudarytoja Renata Veličkienė ; nuotraukos: Giedrius Petkauskas, Jonas Baltakis, Andrej Judin, Iveta Velčkaitė, Šarūnas Velička, Vasilijus Kukonenka]. – [Švenčionys] : Firidas ; [Rojus (Ignalinos r.)] : Profesoriaus Adomo Hrebnickio memorialinis muziejus, 2012 ([Švenčionys] : Firidas). – 96 p. : iliustr., žml. ; 19 x 26 cm

Saplys, Bronius Gyvenimo kelionė: Tverečius–Torontas. Prisiminimai.- Vilnius, Homo liber, 2012, 160 p. , iliustr.

Kaimas prie dvaro : [prisiminimai] / Albinas Cibulskas. – Vilnius : A. Cibulskas, 2011. – 116 p. : iliustr.
Apie Tumelėnų (Ignalinos r.) kaimą

Ignalina : iš praeities – dabarčiai : [albumas / Ignalinos rajono savivaldybės administracija]. – [Vilnius : Petro ofsetas], 2011. – 91, [1] p.

Naujojo Daugėliškio parapijos kronika : leidinys skirtas pirmosios parapijos Daugėliškio krašte įkūrimo 500 metų jubiliejui / Romutis Matkevičius-Matusa. – Ignalina, 2011. – 57 p.

Pašakariškė : Rytų Lietuvos kaimas atsiminimuose / Regina Laimutė Arlauskienė, Bronislava Rimkevičienė, Danutė Sakalauskienė, Marijona Valiūnienė. – Vilnius : Vilniaus pedagoginio universiteto leidykla, 2011. – 220 p.

Dūkšto apylinkių tekstai / sudarė Vytautas Kardelis. – Vilnius : Lietuvių kalbos institutas, 2010 (Vilnius : Logotipas/BALTO print). – 125, [1] p. : žml. ; 22 cm + 1 garso diskas (CD). – (Tarmių tekstynas)

Atsiminimai apie Ožionių kaimą/ GenovaitėPadvaiskaitė-Bankauskienė.- Ignalina, 2009.-48 p.

Ignalina lelijos žiede : fotografijų albumas / [Fotografijų autoriai : Algis Jakštas, Valentinas Juraitis, Rimas Nalivaika, Algirdas Panavas, Jonas Baltakis, Nerijus Medeišis, Rasa Juodagalvienė, Justina Petkevičiūtė, Karolis Kavolėlis, Ramūnas Maniušis. – Vilnius : Vyzdys, 2008. – 104 p.

Lankytini Ignalinos rajono nekilnojamojo kultūros paveldo objektai : katalogas / sudaryt. Rasa Juodagalvienė ; fotogr. aut. R. Juodagalvienė, A. Jakštas. – Panevėžys : UAB” Panevežio spaustuvė”, 2008. – 28 p.

Mielagėnų kraštas / Jonas Bajorūnas. – Ignalina : UAB „Ignalinos spaustuvė”, 2008. – 326 p.

Tverečiaus krašto mokyklos nuo lenkmečio iki mūsų dienų / Sudarytojai: Nijolė Keraitienė ir Stasys Keraitis ; Redakcinė kolegija: Gintarė Jurgelėnienė, Ramunė Kapliukienė, Regina Spėčiuvienė, Elena Sekonienė, Nijolė Berdikšlienė. – Ignalina, 2008. – 144 p.
Šioje knygelėje aprėpiama maždaug devyniasdešimties metų Tverečiaus krašto mokyklų istorija, švietimo tinklo raida, bei punktyriškai nužymimi svarbiausi švietimo kaitos momentai.

Nuo Arklo – prie ginklo/ Valentas Šiaudinis.- Vilnius : Diemedis, 2008.- 224 p.

Augutiškė arba Šiaudiniai/ Valentas Šiaudinis.- Vilnius: Vilniaus pedagoginio universiteto leidykla, 2008.- 120 p.

Lietuvos pakrašty : [istorinė-kraštotyrinė apybraiža] / Antanas Karmonas. – [Vilnius : Firidas], 2008 (Švenčionys : Firidas). – 175, [1] p.

 Ignalinos krašto švietėjai ir lietuvybės puoselėtojai carinės Rusijos ir Lenkijos okupacijų metais / sudarė Vanda Berdikšlienė ; Ignalinos rajono savivaldybės viešoji biblioteka. – Ignalina, 2008. – 58,[2] p. : iliustr. – Leidinio išleidimą finansavo Lietuvos kultūros ministerija

Didžiasalis mano gimtinė/ Liudgarda Savickaitė – Juodkienė. -Utena, 2007.-196p.

Juos pašaukė Tėvynė / Jonas Juodagalvis, Vytautas Lekavičius . – Ignalina : Maketavo ir spausdino VĮ „Visagino poligrafija”, 2007. – 300 p.
Knygos pirmojoje dalyje siekiama paminėti Lietuvos pasieniečius, kilusius iš Ignalinos-Švenčionių krašto. Abėcėlės tvarka glaustai pateikiamos pasieniečių biografijos. Antroji knygos dalis pasakoja apie Rytų Lietuvos sienos apsaugą 1990-2006 metais.

Mielagėnų apylinkių tekstai / sudarė Vytautas Kardelis. – Vilnius : Lietuvių kalbos institutas, 2006 (Vilnius : Logotipas). – 128, [1] p. ; 23 cm + 1 garso diskas (CD). – (Tarmių tekstynas)

Ignalina : sportas ir turizmas : Apybraižos, interviu, turizmo informacija, nuotraukos/ MarytėMarcinkevičiūtė. – Vilnius : Homo liber, 2006. – 216 p.
Knygoje apžvelgiama Ignalinos rajono sporto istorija nuo pat jo ištakų. Rašoma apie žymius ignalinos krašto sportininkus, jų pasiekimus, trenerius, visuomenininkus. Daug vietos skiriama turizmo plėtrai, aktyviam poilsiui Ignalinos krašte.

Senosios Lietuvos šventvietės : Aukštaitija/ Vykintas Vaitkevičius . – Vilnius : Diemedžio l-kla, 2006 (Vilnius : Vilniaus spauda). – 783, [1] p.
Knyga skirta dešumčiai rajonų – Vilniaus, Širvintų, Ukmergės, Molėtų, Švenčionių, Ignalinos, Utenos, Anykščių, Rokiškio, Zarasų. Knygoje šventviečių aprašymai sugrupuoti abėcėlės tvarka pagal jų adresą. Ypatingas dėmesys skiriamas vietų lokalizacijai, ypatumams, tyrinėjimams, sakytinei tradicijai: padavimams, pasakojimams, tikėjimams. Aprašymus iliustruoja žemėlapiai, fotonuotraukos ir schemos.

1941 metų sukilimas Rytų-Pietų Lietuvoje :lietuvių karių ir partizanų 1941 metų sukilimas buvusioje Švenčionių apskrityje: (apžvalgos, aukų, sukilėlių sąrašai, atsiminimai, straipsnių santraukos, nuotraukos)/ Valdas Striužas.- Vilnius : Žaltvykslė, 2006.- 427, [1] p.

Ignalinos girių paunksmėje / sudarė Algirdas Brukas, Edmundas Kapturauskas, Dalia Savickaitė ; recenzavo Rimantas Klimas ; 7-8 skyrių nuotraukos- iš Aukštaitijos nacionalinio parko archyvo (B. Šablevičiaus, A. Panavo, A.Čeponio ir kitų autorių), Vidiškių mokyklos archyvo, asmeninio D. Klimaitės-Gasiūnienės archyvo. – Kaunas : Naujasis lankas, 2006.- 304 p.
Ši knyga apie Ignalinos krašto girių praeitį ir dabartį, miškų ūkio istoriją ir kai kuriuos sociolkultūrinės raidos štrichus.

Bronis Ropė: bibliografijos rodyklė (1982-2004)/ sudarė Stasė Kolėnienė. -Ignalina, 2005.-75 p.

Švenčionių krašto savanoriai 1918-1920 metais : biografinis žinynas / Jonas Juodagalvis ; Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija. – Vilnius : Generolo J. Žemaičio Lietuvos karo akademija, 2005. – 235 p.

Lietuvių genties didkelis (Šiaurės Rytų Lietuva) / Antanas Karmonas. – [Vilnius : Firidas], 2005 (Švenčionys : Firidas). – 261, [2] p.

Prancisiaus ir Nastės Čibirų šeimos atsiminimai: Poezija. Vertimai /Povilas Čibiras. – Vilnius, 2005. – 432 p.
Knygoje pateikta iškilaus Lietuvos gydytojo, Vilniaus krašto lietuvių visuomenės veikėjo, prof. Povilo Čibiro atsiminimai apie Senąjį Daugėliškį, jo apylinkių kaimus bei gyvenusius žmones.

 Atminties kibirkštys : Cijonų kaimo istorija/ Janina Aginytė. – Ignalina, 2005. – 48 p.

Lietuvių ir etninių bendrijų santykiai tarpukario Ignalinoje / Ignalinos rajono gimnazija. – Ignalina : [Ignalinos rajono gimnazija], 2004. – 30, [1] p.

Mielagėnų kraštas : istorija, papročiai, žmonės / Jonas Bajorūnas ; viršelio nuotraukos Jono Baltakio. – Ignalina : UAB „Ignalinos spaustuvė”, 2003. – 265 p.

Lietuvos partizanų Vytauto apygardos Tigro rinktinė (1945-1950 m.): dokumentų rinkinys / Lietuvos archyvų departamentas. Lietuvos ypatingasis archyvas ; [redaktorių kolegija: Kęstutis Remeika (vyr. redaktorius) … [et al.]. – Vilnius : Lietuvos archyvų departamentas, 2003 – 485, [1] p.

Ignalinos žemės spalvos = Colous of Ignalina land : Istorija. Gamta . Administracinis suskirstymas . Žemės ūkis . Verslas . Turizmas . Kultūra . Švietimas . Sportas. – Vilnius : Etnomedijos intercentras, 2003. – 88 p.

Ignalinos krašte… : [fotoalbumas / fotografai Jonas Baltakis, Petras Bilkis, Jonas Danauskas, Indrė Gruodienė, Valentinas Juraitis, Vytautas Knyva, Linas Stanaitis, Algirdas Panavas, Bronius Šablevičius]. – Vilnius : Vyzdys, 2003. – 93, [3] p.

Bronius Šablevičius: bibliografija / sudarė Vanda Berdikšlienė.-Ignalina; Ignalinos viešoji biblioteka, 2002.-27 p.

Ignalinos kraštas : [informacinis leidinys]. – Vilnius : Vyzdys, [2002]. – 33, [4] p.

Žymūs Lietuvos kalbininkai, kilę iš Ignalinos krašto: bibliografija / sudarė Vanda Berdikšlienė.-Ignalina: Ignalinos viešoji biblioteka, 2001.-26 p.

Tverečiaus kraštas: istorija, etnografija, tautosaka : [straipsnių rinkinys / redakcinė kolegija: sudarytoja, kolegijos pirmininkė Irena Seliukaitė … [et al.]. – Vilnius : Diemedis, 2001 (Kaunas : Spindulys). – 567, [1] p. : iliustr., faks., gaid., žml. ; 22 cm

Palinko liepa šalia kelio… : Tverečiaus krašto rezistencijos dalyvių, politinių kalinių ir tremtinių prisiminimai / [medžiagą rinko ir paruošė Elvyra Laurutėnienė]. – 2-asis leid. – Ignalina [i.e. Didžiasalis (Ignalinos raj.) : E. Laurutėnienė ], 2001 (Ignalina : Ignalinos sp.). – 159, [3] p.

Ignalinos krašto bažnyčios : skirta 2000 metų krikščionybės jubiliejui / sudaryt. Stasė Kolėnienė. – Ignalina, 2001. – 36 p.

Žymūs Lietuvos medikai, kilę iš Ignalinos krašto: bibliografija / sudarė Vanda Berdikšlienė.-Ignalina: Ignalinos viešoji biblioteka, 2000.-36 p.

Mūsų kraštas : Lietuvos kraštotyros draugijos leidinys. – 2000, Nr.12. – 164 p.
Šis numeris skirtas Ignalinos rajono tyrinėjimams: pristatomos kaimų istorijos, išnykusių, nykstančių, besikeičiančių kaimų gyvenimas atskleistas ryškiomis detalėmis, išsaugotomis pasakojusių žmonių atmintyje.

Atrask sau Ignalinos kraštą : [ informacinis leid.] / medžiagą paruošė Lina Kovalevskienė ; fotograf. Petro Bilkio. – Ignalina, 1999. – 12 p.

Kukuoja gegiute / Lietuvių etninės kultūros draugija, Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas ; [sudarytojas Rimantas Klimas]. – Vilnius : Diemedžio l-kla, 1999. – 231 p.
Knygoje spausdinamas pluoštas lietuvių – rytų aukštaičių dainų, kurias iš Ažvinčių, Ginučių, Palūšės, Kazitiškio apylinkių kaimų dainininkų užrašė tautosakos rinkėjai. Pateikiama ir Ažvinčių krašto istorinė panorama.

Kalviškė / Balys Dragūnas. – Kaunas : Technologija, 1999 (Kaunas : KTU sp.). – 84 p.

Paslaptingasis Puziniškis/ Kazimieras Lukoševičius. – [Utena : K. Lukoševičius, 1999 (Utena] : UAB „Utenos sp.”). – 27, [3] p.

Mielagėnai : (istorijos bruožai) / Jonas Juodagalvis. – Vilnius : Diemedis, 1998 (Kaunas : Aušra). – 183, [1] p.

Paringio krašto praeitis /Valentas Šiaudinis. – Vilnius : Diemedis, 1997. – 199, [1] p.

Rytų Lietuva : vietovės, organizacijos, įvykiai, žmonės /Veronika Kulbokienė. – Čikaga : ViVi Printing, 1997. – 228

Palūšės bažnyčia ir parapija / Vaclovas Aliulis. – Vilnius : Voruta, 1996 .- 99 p.

Ežerų ir girių viešpatijoje : [Lietuva. Inform. leid.] / fotogr. J. Danauskas. – Vilnius : Atkula, [1994]. – [84] p.

Molykai : istorija, etnografija / Valentinas Šimkūnas. – Vilnius : Vilniaus laikraštis, 1993. – 109, [1] p.

Ignalinos rajonas / Česlovas Kudaba ; fotogr. Vlado Uznevičiaus. – Vilnius : Mintis, 1987. – 57, [2] p.

Ignalinos apylinkės / Česlovas Kudaba. – Vilnius : Mintis, 1975. – 87 p.,

Gaidės ir Rimšės apylinkės / Lietuvos TSR paminklų apsaugos ir kraštotyros draugija ; [redakcinė komisija: … Antanas Tyla (pirmininkas) … [et al.] ; dailininkė Ieva Labutytė]. – Vilnius : Vaga, 1969. – 420, [2]

Ignalinos apylinkės / Tekstas Č. Kudabos ; Nuotraukos V. Sparnaičio ; Dailininkė O. Kirnaitė. – Vilnius : Mintis, 1967. – [71] p.

Ignalinos kraštas / Lietuvos TSR paminklų apsaugos ir kraštotyros draugija ; [redakcinė komisija: … A. Tyla (pirmininkas) … et al.]. – Vilnius : Vaga, 1966

Siekdama, kad svetainė sklandžiai veiktų ir pagerėtų Jūsų naršymo patirtis, Ignalinos rajono savivaldybės viešoji biblioteka naudoja slapukus. Jei sutinkate, paspauskite mygtuką „Sutinku“ arba naršykite toliau. Sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami savo interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus. Pažymėtina, kad kai kurios svetainės dalys gali neveikti, kaip numatyta, jeigu nesutiksite su slapukų politika.