2016 m. žymių Ignalinos krašto datų kalendorius

2016-03-16

Ignalinos krašto žymių datų kalendorius 2016 m.

Sausis

Čepulionis Darius

Gimė 1941 m. sausio 20 Kriaučiukuose (Mielagėnų sen.)Kino režisierius ir dramaturgas. Lietuvos kino studijos antrasis režisierius. Rašė scenarijus televizijos filmams, koncertams. Mirė 1995 m.

Dieninis Jonas

Gimė 1951 m. sausio 1 d. Palūšėje (Ignalinos sen.)Ekonomistas. Socialinių mokslų dr. (1987). 1975-1991 m. VISI Statybos valdymo ir organizavimo katedros dėstytojas, docentas. Buvęs Lietuvos žemės ūkio banko valdybos pirmininkas. AB banko SNORAS Utenos filialo direktorius. Dirba „Registrų centro“ vyriausiuoju buhalteriu. Mykolo Riomerio universitete Strateginio valdymo katedroje. Gyvena Vilniuje.

Luneckaitė Bronislava

Gimė 1921 m. sausio 2 d. Kalvasalyje (Naujojo Daugėliškio sen.).Gydytoja infekcionistė. Medicinos mokslų daktarė (1966 m.). Paskelbė mokslinių straipsnių. Gyvena Vilniuje.

Rastenis Nadas

Gimė 1891 m. sausio 16 d. Stagalėnuose ( Linkmenų sen.).Poetas, vertėjas, teisininkas, kultūros veikėjas. Nuo 1911 m. gyveno JAV. Išleido poemą, vertė V. Šekspyro, O. Chajamo kūrinius. Į anglų kalbą išvertė K. Donelaičio „Metus“, A. Baranausko „Anykščių šilelį“ ir kt. Išrinktas Tarptautinio poetų sambūrio nariu, 1969 m. jam suteiktas Marylando valstijos poeto laureato vardas. Mirė1980 m. gegužės 10 d.

Stanevičius Leopoldas

Gimė 1936 m. sausio 12 d. Krikonyse (Mielagėnų sen.).Poetas, vertėjas. Periodikoje išspausdino humoreskų, satyrų, išleido poezijos rinkinį, sudarė ir suredagavo tremties memuarų leidinių, paskelbė recenzijų, iš rusų ir vokiečių k. išvertė apysakų. Gyvena Vilniuje.

Vasaris

Stankevičiūtė Jolanta

Gimė 1971 m. vasario 21 d. Ignalinoje.Botanikos mokslų daktarė (2000). Lietuvos jaunųjų mokslininkų asociacijos bei Tarptautinės krantų apsaugos asociacijos narė. Dirba Botanikos institute. Gyvena Vilniuje.

Kisielytė Genovaitė

Gimė 1911 m. vasario 2 d. Palūšėje.Švietėja, lietuvybės puoselėtoja ir skleidėja. Lenkų okupacijos metais rūpinosi lietuviais politiniais kaliniais, Vilniaus krašto lietuviškuose kaimuose, šv. Kazimiero draugijos skyriuose skaitė paskaitas. Mirė 2005 m.

Gaižutytė Janina

Gimė 1936 m. vasario 28 d. Paringyje (Naujojo Daugėliškio seniūnija). Tremtinė, kalinta už antitarybinę veiklą. Laisvės kovų dalyvė. Dirbo Lietuvos darbo biržos generalinio direktoriaus pavaduotoja.

Kovas

Cicėnas Juozas

Gimė 1891 m. kovo 27 d. Augutiškėje (Ceikinių sen.). Dramaturgas. Organizavo scenos mėgėjus. 1944 m. pasitraukė į vakarus. Parašė pjesių, skelbė kūrinius spaudoje.

Jakutis Juozas

Gimė 1941 m. kovo 19 d. Kalviškiuose (Dūkšto sen.). Medikas, dr. (biomedicinos m., medicina), doc. VšĮ Alytaus medicininės reabilitacijos ir sporto centro direktorius, Lietuvos mokslininkų sąjungos narys. Suteiktas nusipelniusio Lietuvos sveikatos apsaugos darbuotojo vardas (2007). Gyvena Alytuje.

Saulis Leonas

Gimė 1941 m. kovo 12 d. Naujajame Daugėliškyje.Technologijos m. habil. dr. VGTU Fundamentinių mokslų fakulteto Matematinės statistikos katedros vedėjas, profesorius., VGTU tarybos narys. Gyvena Vilniuje.

Šalna Jonas

Gimė 1921 m. kovo 29 d. Grybėnuose (Kazitiškio sen.).Poetas. 1942 m. pasitraukė į Vakarus. Įgijo gydytojo specialybę, dalyvavo lietuvių organizacijų veikloje. Eilėraščius skelbė periodikoje, išleido poezijos knygų. Gyvena Viskonsine, JAV.

Balandis

Vaiškūnaitė Rasa

Gimė 1976 m. balandžio 20 d. Palūšėje (Ignalinos sen.).Technologijos mokslų dr., Vilniaus Gedimino technikos universiteto Aplinkos inžinerijos fakulteto Aplinkos apsaugos katedros docentė, Aplinkos inžinerijos fakulteto mokslo prodekanė. Parengė ir paskelbė 20 mokslinių publikacijų, iš jų 10 – užsienyje. Vieno patentinio išradimo, 8 mokslinių straipsnių recenzuojamuose periodiniuose leidiniuose bei 12 mokslinių publikacijų konferencijų pranešimų rinkiniuose bendraautorė. Pasiekti moksliniai rezultatai aptarti 8 tarptautinėse (Švedijoje, Graikijoje, Škotijoje, Bulgarijoje, Rusijoje, Latvijoje) ir 4 respublikinėse mokslinėse konferencijose. Gyvena Vilniuje.

Prunskienė-Pundytė Albina

Gimė 1921 m. balandžio 4 d. Kalveliškėje (Tverečiaus sen.).Gydytoja, visuomenės veikėja. 1944 m. pasitraukė į Vakarus. Nuo 1972 m. aktyviai dalyvavo Ilinojaus lietuvių gydytojų draugijos veikloje, buvo šios draugijos vicepirmininkė. Nuo 1989 m. įsijungė į šalpos Lietuvai darbą. Medicinos klausimais skaitė paskaitas, parašė straipsnių. Apdovanota Lietuvos d. Kunigaikščio Gedimino V laipsnio ordinu (1998). Mirė 1998 m.

Gegužė

Gaidelis Valentas

Gimė 1936 m. gegužės 10 d. Šiūlėnuose (Naujojo Daugėliškio sen.).Fizinių ir matematinių mokslų habil. dr. (1985). Ilgametis Elektrografijos instituto „Elmatronas“ darbuotojas, 36 išradimų autorius. Dėsto VU. Gyvena Vilniuje.

Truskauskas Antanas

Gimė 1956 m. gegužės 30 d. Jurgiškių (Zarasų r.) kaime.Mokėsi Gubavos (Ignalinos r.) aštuonmetėje mokykloje ir Ignalinos vidurinėje mokykloje.1979 m. baigė LŽŪA Miškų fakultetą. Dirbo girininku Kazitiškio (Ignalinos r.) girininkijoje.Medžiotojas ir verslininkas, medžiokles visame pasaulyje organizuojančios bendrovės „Felis“ savininkas, LMŽD Medžioklės, medžioklės trofėjų ekspertų ir mokymo komisijos pirmininko pavaduotojas, Tarptautinio Safario klubo (SCI) narys, Lietuvos safario klubo tarybos narys. Tarptautinės medžioklės ir medžiojamųjų gyvūnų apsaugos tarybos (CIC) trofėjų teisėjas. Jo trofėjų kolekcija yra įvertinta garbingiausiais pasauliniais apdovanojimais. Mindūnuose (Molėtų r.) įkūrė medžioklės ir gamtos muziejų. Gyvena Vilniuje.

BirželisLukšėnas Julius.

Gimė 1936 m. birželio 24 d. Vosiūnuose (Didžiasalio sen.)Hidrobiologijos, gamtos mokslų daktaras (1969). VPU docentas. Parengė keletą mokymo priemonių, apie 20 mokslinių straipsnių. Mirė 1998 m.

Liepa

Anskaitienė-Marcinkėnaitė Viktorija

Gimė 1961 m. liepos 11 d. Kančiogine (Ceikinių sen.)Stiklo dizainerė, Lietuvos dailininkų sąjungos narė. Parodose dalyvauja nuo 1991 m. Parodos eksponuotos Lietuvoje ( Kaune, Šiauliuose, Trakuose, Vilniuje ) ir užsienyje (JAV, Vokietijoje, Norvegijoje, Danijoje, Olandijoje). Gyvena Kaune.

Čibiras Leonas

Gimė 1921 m. liepos 14 d. Ceikiškėje (Naujojo Daugėliškio sen.)Miškininkas, kraštovaizdžio architektas. VU, LŽŪA dėstė dendrologiją. Parašė knygų, mokslinių straipsnių. Mirė 1992 m. gruodžio 24 d. Vilniuje

Sakalauskienė-Patiejūnaitė Danutė

Gimė 1931 m. liepos 5 d. Pašakariškėje (Naujojo Daugėliškio sen.).Geologijos ir mineralogijos mokslų daktarė (1973). Dirbo VTU dėstytoja. 1997 m. suteiktas Lietuvos geologų sąjungos Garbės nario vardas. Paskelbė apie 30 mokslinių straipsnių. Gyvena Vilniuje.

Rugpjūtis

Malinauskas Romualdas

Gimė 1961 m. rugpjūčio 3 d. Senajame Daugėliškyje (Naujojo Daugėkiškio sen.).Sporto psichologas, Socialinių mokslų ir edukologijos daktaras (1999 m.), profesorius (2006 m.), LKKA Pedagogikos ir psichologijos katedros vedėjas, Lietuvos sporto psichologijos asociacijos narys. Tarptautinių psichologijos mokslo kongresų dalyvis. Gyvena Kaune.

Čepulėnas Algirdas

Gimė 1941 m. rugpjūčio 7 d. Pečiurkose ( Tverečiaus sen.).Slidininkas, treneris. Socialinių mokslų habil. dr. (2001). LKKI irklavimo, slidinėjimo ir turizmo katedros vedėjas, prof. Lietuvos slidinėjimo rinktinės narys, treneris. Nuo 1995 m. studentų slidinėjimo treneris. 13 leidinių, 70 mokslinių straipsnių autorius. Gyvena Kaune.

Bortkevičius Vincentas

Gimė 1776 m. rugpjūčio 8 d Paliesiuje (Mielagėnų sen.).1794 ir 1831 m. sukilimų Lietuvoje dalyvis. 1831 m. paskirtas Užnerio apskrities karo vadu, 1832 m. suimtas, kalintas, 1833 ištremtas į Vologdos, vėliau į Smolensko guberniją. Mirė 1838 m.

Rugsėjis

Balkevičienė Jolanta

Gimė 1956 rugsėjo 28 d. Vidiškėse.Skulptorė, Lietuvos dailininkų sąjungos narė. Parodose dalyvauja nuo 1981 m. Kuria mažąją plastiką, medalius. Gyvena Vilniuje.

Kardelis Vytautas

Gimė Linkmenų k. 1971 m. rugsėjo 22 d. Linkmenų seniūnijoje.Filologas, humanitarinių mokslų daktaras., prof. 1999 m. apsigynė daktaro disertaciją „Fonetinės slavizmų ypatybės ir jų raida rytinėse lietuvių šnektose“. VU mokslo darbuotojas. Gyvena Vilniuje.

Martinkėnas Gediminas

Gimė 1936 m. rugsėjo 17 d. Strigailiškyje (Ignalinos sen.)Biomedicininių mokslų daktaras, docentas, VU ligoninės Santariškių klinikų Anesteziologijos ir reanimacijos klinikos skyriaus vedėjas. Vadovėlio bendraautoris, 93 straipsnių ir tezių paskelbtų spaudoje autorius.Gyvena Vilniuje

Noreika Remigijus

Gimė 1966 m. rugsėjo 27 d. Kazitiškyje. Biomedicinos m. daktaras, Vilniaus pedagoginio universiteto Gamtos mokslų fakulteto Biologijos katedros vedėjas, profesorius. Paskelbė mokslinių straipsnių Lietuvos ir užsienio spaudoje. Už darbus entomologijos srityje paskirta Tautos Fondo (LAV) premija.

Lapkritis

Paukštė Vaclovas

Gimė 1946 m. lapkričio 29 d. Rukšėnuose (Linkmenų sen.). Lietuvos nusipelnęs artistas, Respublikinių dainų švenčių konsultantas.Nuo 1986 m. Vilniaus pedagoginio universiteto dainų ir šokio ansamblio „Šviesa“ choreografas, nuo 2000 m. Meninio ugdymo katedros docentas ir Vilniaus kolegijos Menų fakulteto, Šokio pedagogikos katedros docentas.

Gulbinskas Albinas

Gimė 1926 m. lapkričio 22 d. Gudapievyje (Tverečiaus sen.)Inžinierius ekonomistas, profesorius, habilituotas daktaras. 7 monografijų transporto problemomis autorius ir bendraautoris. Parašė vadovėlį, žinyną. Mirė 1994 m. balandžio 8 d.

Bubnys Arūnas

Gimė 1961 m. lapkričio 7 d. Ignalinoje. Istorikas, Humanitarinių mokslų dr. (1994). Dirbo Lietuvos ypatingojo archyvo direktoriumi, Lietuvos istorijos instituto Naujausiųjų laikų istorijos skyriaus vyr. mokslo darbuotoju. Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro Genocido ir rezistencijos tyrimo departamento direktorius. Išleido monografijų, paskelbė straipsnių Lietuvos ir užsienio spaudoje. Pagrindinės tyrimų temos: nacių Vokietijos okupacinė politika Lietuvoje, lietuvių antinacinė rezistencija, lenkų pogrindis Lietuvoje 1941-1944 m.

Blažys Vladas

Gimė 1911 m. lapkričio 10 d., Giriniškėje (Ceikinių sen.).Nusipelnęs gydytojas. Dirbo Raudonojo kryžiaus ligoninėje Vilniuje. Po karo pasitraukė į Vakarus, dirbo Čikagos ligoninėse. Vilniaus lietuvių sąjungos narys. Bendradarbiavo spaudoje. Mirė 1980 m. sausio 9 d.

Gruodis

Čekys Jonas, iki 1939 m. Čeikauskas

Gimė 1916 m. gruodžio 22 d. Kaniūkuose ( Dūkšto sen.).Kultūros darbuotojas, Vilniaus krašto visuomenės veikėjas, ilgametis „Vagos” leidyklos darbuotojas, direktorius. Parašė atsiminimų knygą, eilėraščių, išvertė grožinės literatūros kūrinių, kelių rinkinių sudarytojas.

Čekys Jonas, iki 1939 m. Čeikauskas

Gimė 1916 m. gruodžio 22 d. Kaniūkuose ( Dūkšto sen.).Kultūros darbuotojas, Vilniaus krašto visuomenės veikėjas, ilgametis „Vagos” leidyklos darbuotojas, direktorius. Parašė atsiminimų knygą, eilėraščių, išvertė grožinės literatūros kūrinių, kelių rinkinių sudarytojas. Mirė 1999 m. rugsėjo 24 d. Vilniuje.

Rudamina Andrius

Gimė 1596 m. gruodžio 3 d. Senajame Daugėliškyje.Pirmasis Lietuvos misionierius, Kristaus mokslą skelbęs Kinijoje, Indijoje. Parašė kinų kalba knygą „Pasikalbėjimas su kunigu“.Mirė 1631 m.

Siekdama, kad svetainė sklandžiai veiktų ir pagerėtų Jūsų naršymo patirtis, Ignalinos rajono savivaldybės viešoji biblioteka naudoja slapukus. Jei sutinkate, paspauskite mygtuką „Sutinku“ arba naršykite toliau. Sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami savo interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus. Pažymėtina, kad kai kurios svetainės dalys gali neveikti, kaip numatyta, jeigu nesutiksite su slapukų politika.