NAUJOS KNYGOS

Naujos knygos ir kiti dokumentai Ignalinos rajono savivaldybės viešojoje bibliotekoje ir jos filialuose 2021 m. kovo mėn.

Įvairių mokslo sričių literatūra

 1. 111 DUK apie treniruotes / Andrius Pauliukevičius. – Vilnius : BALTO leidybos namai, 2021 (Vilnius : BALTO print). – 348, [3] p.
 2. 80 žingsnių iki šiandien / Trakų viešoji biblioteka ; [sudarytojos Danguolė Banevičienė, Rasa Selickaitė, Loreta Maliužinaitė, Edita Kairaitienė, Julija Pulokienė, Jolanta Abucevičienė]. – [Vilnius] : Asociacija „Slinktys“, [2020] (Vilnius : Petro ofsetas). – 226, [2] p.
 3. Bičių revoliucija : kaip išgelbėti maistą ir žemdirbystę pasaulyje / Monica Pelliccia, Adelina Zarlenga ; [vertimas iš italų kalbos: Toma Gudelytė]. – [Vilnius] : Dvi tylos, [2020] ([Vilnius] : BALTO print). – 151, [1] p.
 4. Dingusios šalys, 1840–1970 / Bjørn Berge ; iš norvegų kalbos vertė Rita Butkutė-Sales. – Vilnius : BALTO leidybos namai, 2020 (Vilnius : BALTO print). – 351, [1] p.
 5. Jeruzalė : miesto biografija / Simon Sebag Montefiore ; iš anglų kalbos vertė Laimantas Jonušys. – 2-asis papild. leid.. – Vilnius : Tyto alba, 2020 (Vilnius : BALTO print). – 711, [1] p.
 6. Kalinio riba : [Gulagas vs mokslas] / Paulius Saudargas, Goda Krukauskienė. – Vilnius : Petro ofsetas, 2020 (Vilnius : Petro ofsetas). – 240 p.
 7. Kūnas : vadovas po žmogaus organizmą / Bill Bryson ; iš anglų kalbos vertė Rūta Montvilienė. – Vilnius : Tyto alba, 2020 (Vilnius : BALTO print). – 363, [1] p.
 8. Laukinė motina gamta / Eglė Aukštakalnytė Hansen. – Vilnius : Tyto alba, 2020 (Vilnius : BALTO print). – 317, [2] p.
 9. Lietuvių būklė Lenkijos Respublikoje 1935–1938 metais : memorialas lenkų visuomenei / Juozas Maceika ; [recenzavo Nastazija Kairiūkštytė, Bronius Makauskas]. – Vilnius : Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras : Valstybingumo studijų centras, 2020 (Vilnius : Spauda). – 679, [1] p.
 10. Lietuvos žydai Štuthofo koncentracijos stovykloje 1943–1945 m. / Arūnas Bubnys, Stanislovas Buchaveckas. – Vilnius : Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras, 2020 (Vilnius : Petro ofsetas). – 179, [1] p.
 11. Man 50. Ir aš dar gyva : [populiarioji psichologija, saviugda] / Virginija Rimkuvienė ; iliustravo Agnė Gintalaitė. – Vilnius : BALTO leidybos namai, 2021. – 451, [5] p.
 12. Naujasis vadovavimas : kaip lyderiaujančios organizacijos griauna nusistovėjusią verslo tvarką / David Burkus ; iš anglų kalbos vertė Dalia Janušaitienė. – Vilnius : Eugrimas, 2020 (Vilnius : Spauda). – 255, [1] p.
 13. Pakalbinti stebuklai : Lietuvos gamtos ir lietuvių įdomybės / Selemonas Paltanavičius. – Vilnius : Mokslo ir enciklopedijų leidybos centras, 2020 (Vilnius : Spauda). – 186, [6] p.
 14. Ponios Smetonienės virtuvė / Jolita Bernotienė, Ingrida Jakubavičienė ; iliustravo Vanda Padimanskaitė. – Vilnius : Aukso žuvys, 2020 ([Vilnius] : Spauda). – 294, [1] p.
 15. Prasiveržti pro geležinę uždangą : (Lietuvos gyventojų pabėgimai iš SSRS) / Darius Juodis. – Vilnius : Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras, 2020 (Vilnius : Petro ofsetas). – 135, [1] p.
 16. Sutramdyta meška / Beata Nicholson, Rosita Kanapeckaitė, Odeta Bložienė. – Vilnius : Beatos virtuvė, 2020 (Vilnius : BALTO print). – 206, [2] p.
 17. Šachmatų gramatika / Rišardas Fichmanas. – Vilnius : Tyto alba, 2020 (Vilnius : Standartų sp.). – 143, [1] p.
 18. Treniruokite smegenis : patikimas būdas gerinti protinius gebėjimus, atmintį, kūrybingumą ir atsparumą stresui / Anders Hansen ; iš švedų kalbos vertė Mantas Karvelis. – Vilnius : BALTO leidybos namai, 2020 (Vilnius : BALTO print). – 253, [2] p.
 19. Valstybės atkūrimo istorijos / Alfonsas Eidintas, Raimundas Lopata. – Vilnius : Mokslo ir enciklopedijų leidybos centras, 2020 (Vilnius : BALTO print). – 551, [1] p.
 20. Žebriūnas. Nutylėjimai ir paradoksai / Rūta Oginskaitė. – Vilnius : Tyto alba, 2020 (Vilnius : BALTO print). – 439, [1] p.
 21. Žuvis medyje : psichologo atsakymai į gyvenimo klausimus / Lina Vėželienė. – Vilnius : Tyto alba, 2020 (Vilnius : BALTO print). – 276, [3] p.

Grožinė literatūra

 1. Agata : romanas / Anne Cathrine Bomann ; iš danų kalbos vertė Ieva Toleikytė. – Vilnius : BALTO leidybos namai, 2021 (Vilnius : BALTO print). – 143, [1] p.
 2. Avarija : psichologinis trileris / Robin Morgan-Bentley ; iš anglų kalbos vertė Daumantas Gadeikis. – Vilnius : BALTO leidybos namai, 2021 (Vilnius : BALTO print). – 319, [1] p
 3. Bevardės mergaitės : romanas / Serena Burdick ; iš anglų kalbos vertė Jūratė Žeimantienė. – 2-as leid.. – Vilnius : BALTO leidybos namai, 2021 (Vilnius : BALTO print). – 382, [2] p.
 4. Draugas : romanas / Sigrid Nunez ; iš anglų kalbos vertė Povilas Gasiulis. – Vilnius : BALTO leidybos namai, 2021 (Vilnius : BALTO print). – 207, [1] p.
 5. Dūmai ir pelenai : trečioji Semo Vindemo byla : romanas / Abir Mukherjee ; iš anglų kalbos vertė Rasa Drazdauskienė. – Vilnius : Tyto alba, 2021 (Vilnius : BALTO print). – 373, [2] p.
 6. Dvynės : romanas / Elin Hilderbrand ; iš anglų kalbos vertė Džilda Jansonaitė. – Vilnius : Tyto alba, 2021 (Vilnius : BALTO print). – 428, [2] p.
 7. Dziedas : romanas / Romas Treinys. – Vilnius : Tyto alba, 2020 (Vilnius : BALTO print). – 342, [1] p.
 8. Franės Langton išpažintis : romanas / Sara Collins ; iš anglų kalbos vertė Leonas Judelevičius. – Vilnius : BALTO leidybos namai, 2020 (Vilnius : BALTO print). – 382, [2] p.
 9. Geras žmogus : psichologinis trileris / Ani Katz ; iš anglų kalbos vertė Regina Šeškuvienė. – Vilnius : BALTO leidybos namai, 2020 (Vilnius : BALTO print). – 271, [1] p.
 10. Gintaro pirklys : [istorinis romanas] / Daniel P.W. Hathaway ; iš anglų kalbos išvertė Kristina Gužauskytė. – Vilnius : Homo liber, [2020]-. – Kn. 1. – [2020] (Vilnius : Petro ofsetas). – 195, [1] p.
 11. Indrė : sužydėję jausmai : romanas / Ramunė Lė. – Vilnius : BALTO leidybos namai, 2020 (Vilnius : BALTO print). – 287, [1] p.
 12. Ispaniška vasara : romanas / Karen Swan ; iš anglų kalbos vertė Vilija Vitkūnienė. – Vilnius : Tyto alba, 2021 (Vilnius : BALTO print). – 396, [3] p.
 13. Izaokas : apysaka / Antanas Škėma. – Vilnius : Odilė, [2020]. – 149, [2] p.
 14. Ką žino vėjas : romanas / Amy Harmon ; iš anglų kalbos vertė Antanina Banelytė ; eilėraščius vertė Vidas Morkūnas. – Vilnius : BALTO leidybos namai, 2020 (Vilnius : BALTO print). – 429, [2] p.
 15. Kažkas prarasto, arba Penktoji aveniu : romanas : romano „Kažkas naujo, arba 47A“ tęsinys / Donata Kontenienė. – Vilnius : BALTO leidybos namai, 2020 (Vilnius : BALTO print). – 365, [2] p.
 16. Kūnai : novelės / Akvilė Kavaliauskaitė. – 3-asis leid.. – Vilnius : BALTO leidybos namai, 2020 (Vilnius : BALTO print). – 157, [2] p.
 17. „Kupranugario“ klubas : [romanas] / David Baldacci ; iš anglų kalbos vertė Donatas Masilionis. – Kaunas : Mileda, 2020 (Vilnius : Spauda). – 459, [3] p.
 18. Kvinė : romanas / Candice Carty-Williams ; iš anglų kalbos vertė Vytautas Petrukaitis. – Vilnius : Tyto alba, 2020 (Vilnius : BALTO print). – 431, [1] p.
 19. Laisvas kambarys : psichologinis trileris / Dreda Say Mitchell ; iš anglų kalbos vertė Jurga Žąsinaitė. – Vilnius : BALTO leidybos namai, 2021 (Vilnius : BALTO print). – 319, [1] p.
 20. Laukiniai žaidimai : mano motina, jos meilužis ir aš / Adrienne Brodeur ; iš anglų kalbos vertė Ieva Sidaravičiūtė. – Vilnius : BALTO leidybos namai, 2020 (Vilnius : BALTO print). – 270, [2] p.
 21. Lovoje su melagiu : [trileris] / Gregg Olsen ; iš anglų kalbos vertė Daumantas Gadeikis. – Vilnius : BALTO leidybos namai, 2020 (Vilnius : BALTO print). – 399, [1] p.
 22. Maloningoji žemė : romanas / William Kent Krueger ; iš anglų kalbos vertė Jovita Parvickienė. – Vilnius : Tyto alba, 2021 (Vilnius : BALTO print). – 511, [1] p.
 23. Mano likimo broliai : romanas / Per Petterson ; iš norvegų kalbos vertė Eglė Išganaitytė. – Vilnius : Tyto alba, 2021 (Vilnius : BALTO print). – 270, [2] p.
 24. Marsietis : romanas / Andy Weir ; iš anglų kalbos vertė Aistis Kelertas. – Vilnius : BALTO leidybos namai, 2020 (Vilnius : BALTO print). – 412, [2] p.
 25. Miestelis prie vandenyno : romanas / Elin Hilderbrand ; iš anglų kalbos vertė Ema Bernotaitė. – Vilnius : Tyto alba, 2020 (Vilnius : BALTO print). – 372, [1] p.
 26. Mylimieji / Juozas Erlickas. – Vilnius : Tyto alba, 2020 (Vilnius : BALTO print). – 511, [1] p.
 27. Mirties angelas : dienoraštis, pasakojantis apie Konstantinopolio užgrobimą 1453-iaisiais, Kristaus laikams baigiantis : romanas / Mika Waltari ; iš suomių kalbos vertė Aida Krilavičienė. – Vilnius : Tyto alba, 2020 (Vilnius : BALTO print). – 460, [3] p.
 28. Mirusiųjų ežeras : kriminalinis trileris / Rachel Caine ; iš anglų kalbos vertė Bronislovas Bružas. – Vilnius : BALTO leidybos namai, 2020 (Vilnius : BALTO print). – 351, [1] p.
 29. Neortodoksiška : kaip skandalingai išsižadėjau savo chasidiškų šaknų : [atsiminimai] / Deborah Feldman ; iš anglų kalbos vertė Ieva Sidaravičiūtė ; konsultavo ir terminų žodynėlį sudarė Lietuvos nacionalinės M. Mažvydo bibliotekos Judaikos tyrimų centro vadovė dr. Lara Lempertienė. – Vilnius : BALTO leidybos namai, 2020 (Vilnius : BALTO print). – 350, [2] p.
 30. Paskui, kai užgeso Koliziejus : neoromanas iš epicentro / Paulius Jurkevičius. – Vilnius : BALTO leidybos namai, 2020 (Vilnius : BALTO print). – 279, [1] p.
 31. Paskutinė ponia Periš : psichologinis trileris / Liv Constantine ; iš anglų kalbos vertė Ilona Šalnienė. – Vilnius : BALTO leidybos namai, 2020 (Vilnius : BALTO print). – 396, [3] p.
 32. Petro imperatorė : [istorinis romanas] / Kristina Sabaliauskaitė. – 2-oji laida. – [Vilnius] : “Baltų lankų” leidyba, [2019]. – 2 t. Kn.2 [antroji laida]. – 2021 (Spausdinta ES). – 333, [1] p.
 33. Picofalkonės šunsnukiai : detektyvas / Maurizio de Giovanni ; iš italų kalbos vertė Endas Deinoravičius. – Vilnius : BALTO leidybos namai, 2021 (Vilnius : BALTO print). – 319, [1] p.
 34. Prarastas vaikas : romanas / Emily Gunnis ; iš anglų kalbos vertė Inga Čepulienė. – Vilnius : Tyto alba, 2021 (Vilnius : BALTO print). – 325, [1] p.
 35. Puolusių angelų namai : romanas / Luis Alberto Urrea ; iš anglų kalbos vertė Aidas Jurašius ir Paula Urbonaitė. – Vilnius : BALTO leidybos namai, 2020 (Vilnius : BALTO print). – 366, [2] p.
 36. Remyga : romanas / Rimantas Kmita. – Vilnius : Tyto alba, 2021 (Vilnius : BALTO print). – 287, [1] p.
 37. Sėkmės Ežeras : romanas / Gary Shteyngart ; iš anglų kalbos Laimantas Jonušys. – Vilnius : BALTO leidybos namai, 2021 (Vilnius : BALTO print). – 382, [1] p.
 38. Sustingę gyvenimai : detektyvinis trileris / Maria Hummel ; iš anglų kalbos vertė Ieva Meškauskaitė. – Vilnius : BALTO leidybos namai, 2020 (Vilnius : BALTO print). – 351, [1] p.
 39. Svajonių medis : romanas / Karen White ; iš anglų kalbos vertė Ieva Albertavičienė. – Vilnius : Tyto alba, 2021 (Vilnius : BALTO print). – 485, [1] p.
 40. Šeimynykščiai : romanas / Stacey Halls ; iš anglų kalbos vertė Gabrielė Gailiūtė-Bernotienė. – Vilnius : BALTO leidybos namai, 2020 (Vilnius : BALTO print). – 335, [1] p.
 41. Tamsi vilionė : trileris / Loreth Anne White ; iš anglų kalbos vertė Eglė Podčašinskienė. – Vilnius : BALTO leidybos namai, 2021 (Vilnius : BALTO print). – 447, [1] p.
 42. Tiudorų saulėlydis : romanas / Philippa Gregory ; iš anglų kalbos vertė Darius Kaunelis. – Vilnius : BALTO leidybos namai, 2020 (Vilnius : BALTO print). – 607, [1] p.
 43. Užverstas dienoraštis : romanas / Jette A. Kaarsbøl ; iš danų kalbos vertė Daiva Sajenkienė. – Vilnius : Tyto alba, 2021 (Vilnius : Standart Impressa). – 655, [1] p.
 44. Visiškas užsidarymas : kriminalinis trileris / Peter May ; iš anglų kalbos vertė Karolina Masaitytė. – Vilnius : BALTO leidybos namai, 2020 (Vilnius : BALTO print). – 287, [1] p.
 45. Žmogus, kuris verkia iš juoko : romanas / Frédéric Beigbeder ; iš prancūzų kalbos vertė Akvilė Melkūnaitė. – Vilnius : Tyto alba, 2020 (Vilnius : BALTO print). – 276, [2] p.
 46. Žmogžudystė batsiuvio dirbtuvėje : pirmoji budelio mokinio byla : senojo Vilniaus detektyvas / Gina Viliūnė. – Vilnius : Tyto alba, 2020 (Vilnius : BALTO print). – 238, [2] p.
 47. Žudymo sezonas : trileris / Mason Cross ; iš anglų kalbos vertė Aidas Jurašius. – Vilnius : Tyto alba, 2020 (Vilnius : BALTO print). – 375, [1] p.

Literatūra vaikams

 1. Apie lapiną, kuris pametė protą / Martin Baltscheit ; iš vokiečių kalbos vertė Rūta Jonynaitė. – [Vilnius] : Odilė, [2020] (Vilnius : Petro ofsetas). – [32] p.
 2. Berniukas, kuris gyveno su drakonais / Andy Shepherd ; iš anglų kalbos vertė Darius Grėbliūnas ; iliustravo Sara Ogilvie. – Vilnius : Tyto alba, 2021 (Vilnius : BALTO print). – 238, [2] p.
 3. Galbūt : [pasakojimas apie neribotas kiekvieno iš mūsų galimybes] / teksto autorius Kobi Yamada ; iliustravo Gabriella Barouch. – [Vilnius] : Apkabink mėnulį, [2020]. – [44] p.
 4. Gandriuko Kuko kelionės po Lietuvą / Rasa Kuncaitė ; iliustracijas piešė Gintarė Markevičienė. – [Prienai] : Su pliusu, 2015-. – 5 kn.- Kn. 5 : [Šiauliai, Rietavas, Šilalė, Telšiai, Plungė, Skuodas]. – 2021 ([Kaunas] : Kopa). – 34, [1] p.
 5. Heimat : vokietė apmąsto istoriją ir kilmę / Nora Krug ; [vertėja Gabrielė Gailiūtė-Bernotienė]. – [Vilnius] : Aukso žuvys, 2020 ([Vilnius] : BALTO print). – [287] p.
 6. Ką padarė šokių salė : eilėraščiai / Violeta Palčinskaitė ; iliustravo Marija Smirnovaitė. – Vilnius : Tyto alba, 2020 (Vilnius : BALTO print). – 87, [1] p.
 7. Mažas kaip vabalėlis / Kotryna Zylė. – [Vilnius] : Dvi tylos, [2020] ([Krokuva] : Grafkarton). – [18] p.
 8. Monstras Numeris Du / Tomas Dirgėla ; iliustravo Eidvilė Viktorija Buožytė. – Vilnius : Tyto alba, 2021. – 56 p.
 9. Neringa ir Naglis : senelio pasaka / Viktoras Miliūnas ; [sudarytoja Eglė Jokužytė] ; [iliustracijas sukūrė Reinoldas Kelpša]. – Klaipėda : Taško istorija [i.e. Verslas ar menas], 2020 ([Kaunas] : Regrafas). – 39, [1] p.
 10. Pamesta siela / Olga Tokarczuk, Joanna Concejo ; iš lenkų kalbos vertė Birutė Jonuškaitė. – [Vilnius] : Odilė, [2020]. – [49] p.
 11. Skambanti ABC : [leidinys su papildytos realybės elementais] / Antanas A. Jonynas ; muzika, balsas – Sigutė Trimakaitė ; piešiniai – Lina Eitmantytė-Valužienė. – Vilnius : Tyto alba, 2020 (Vilnius : BALTO print). – 61, [3] p.
 12. Užkeiktoji pono Kuko knyga / Tomas Dirgėla ; iliustravo Greta Alice. – Vilnius : Tyto alba, 2020 (Vilnius : BALTO print). – 194, [2] p.

Siekdama, kad svetainė sklandžiai veiktų ir pagerėtų Jūsų naršymo patirtis, Ignalinos rajono savivaldybės viešoji biblioteka naudoja slapukus. Jei sutinkate, paspauskite mygtuką „Sutinku“ arba naršykite toliau. Sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami savo interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus. Pažymėtina, kad kai kurios svetainės dalys gali neveikti, kaip numatyta, jeigu nesutiksite su slapukų politika.