Projektai

2017-10-23

Viešoji biblioteka parengė ir dalyvavo šiuose projektuose:

2022 m.

Lietuvos kultūros taryba 2022 m. skyrė dalinį finansavimą prioriteto „Kultūros edukacija“ Ignalinos rajono savivaldybės viešosios bibliotekos projektui   „Pasakų terapija“  (6000.00 Eur). Projektas skirtas aktualizuoti harmoningos ir pozityvios asmenybės kūrybiškumo ugdymą, saviraiškos galimybes, skaitymo skatinimą Ignalinos, Utenos, Anykščių, Molėtų, Zarasų rajonų 5–10 vaikams. Profesionalių aktorių sukurtas ir bibliotekose pristatytas edukacinių programų turinys praplės projekto tikslinės grupės pasaulėžiūrą, skatins pozityvios, daugialypės ir harmoningos asmenybės vystymą, stiprins tarpinstitucinio bendradarbiavimo ryšius, regioninę partnerystę.  

Lietuvos kultūros taryba 2022 m. skyrė dalinį finansavimą prioriteto „Kultūros edukacija“ Ignalinos rajono savivaldybės viešosios bibliotekos projektui  „Būkime pažįstami–2“ (3586.00 Eur).  Projektas įtrauks 7–12 metų Utenos regione nuolatos gyvenančius ir nuo karo Ukrainoje pabėgusius, prieglobstį regione radusius vaikus. Veiklos ugdys tautinę savimonę, skatins pagarbą kultūrų įvairovei, teigiamą tarpusavio ryšį, bendruomeniškumą, supažindins su istorija, tradicijomis, amatais, papročiais, kulinariniu paveldu. Bus ugdomas tikslinės grupės kūrybiškumo, pažinimo, meninės saviraiškos galimybės. Projekto veiklos formuos teigiamą požiūrį į etninės kultūros vertybes, jų puoselėjimą, sklaidą ir populiarinimą.  

2021 m.

Ignalinos rajono savivaldybės viešoji biblioteka 2021 m. gruodžio 1 d. pradėjo koordinatoriaus veiklas tarptautiniame ERASMUS+ projekte „EU-READ&ART. The first European digital library of book trailers and adult creative expressions” („Europa skaito ir kuria. Pirmoji Europos skaitmeninė knygų anonsų ir suaugusiųjų kūrybinių išraiškų biblioteka”). Projekto pavadinimo oficialus trumpinys „EU-READ&ART“.

• Lietuvos kultūros taryba 2021 m. kovo 21 d. sprendimu Nr. 1LKT-40(1.2) „Dėl kultūros rėmimo fondo lėšomis finansuojamos programos „Tolygi kultūrinė raida“ (Tolygios kultūrinės raidos įgyvendinimo Utenos apskrityje prioritetams) projektų dalinio finansavimo 2021 metais“ nusprendė skirti dalinį finansavimą Ignalinos rajono savivaldybės viešosios bibliotekos projektams:
– prioriteto „Kultūros edukacija“
„Kūrybinio rašymo stovykla jaunimui „Pasakoja tekstai“ (6400 Eur),
„Totorių istorija žadina vaizduotę“ (2000 Eur),
– prioriteto „Kultūrinių inovacijų partnerystė“
„Menų dūzgės kūrybingai vaikyste 2“ (6500 Eur).

• Ignalinos rajono savivaldybės viešoji biblioteka, kaip partnerė, kartu su Šmarjės prie Jalšų biblioteka Slovėnijoje ir Prachaticės miesto biblioteka Čekijos Respublikoje 2021–2023 metais kovo mėnesį vykdo tarptautinį ERASMUS+ projektą „Legendų ir liaudies pasakų svarba socialiniam suaugusiųjų besimokančiųjų reaktyvavimui ir „COVID-19“ pasekmių įveikimui“.

2020 m.

Ignalina – lietuvių kalbos dienų sostinė 2020

2019 m.

• Lietuvos kultūros taryba 2019 m. gruodžio 11 d. sprendimu Nr. 1LKT-128(1.2) „Dėl kultūros rėmimo fondo lėšomis finansuojamos programos „Tolygi kultūrinė raida“ (Tolygios kultūrinės raidos įgyvendinimo Utenos apskrityje prioritetams) projektų dalinio finansavimo 2020 metais“ nusprendė skirti dalinį finansavimą prioriteto „Kultūros edukacija“ Ignalinos rajono savivaldybės viešosios bibliotekos projektui „Bažnyčių istorija žadina vaizduotę“ (4700,00 Eur).

• Lietuvos kultūros taryba 2019 m. gruodžio 11 d. sprendimu Nr. 1LKT-128(1.2) „Dėl kultūros rėmimo fondo lėšomis finansuojamos programos „Tolygi kultūrinė raida“ (Tolygios kultūrinės raidos įgyvendinimo Utenos apskrityje prioritetams) projektų dalinio finansavimo 2020 metais“ nusprendė skirti dalinį finansavimą prioriteto „Kultūros edukacija“ Ignalinos rajono savivaldybės viešosios bibliotekos projektui „Būkime pažįstami“ (2000,00 Eur).

• „Erasmus+“ suaugusiųjų švietimo 1 pagrindinio veiksmo finansuojamų projektų sąraše Ignalinos rajono savivaldybės viešosios bibliotekos projektas „Sociokultūrinės atskirties mažinimas Ignalinos rajone, remiantis Italijos patirtimi“. Jo veikloms įgyvendinti skirta 43 352 Eur.
Ignalinos rajono savivaldybės viešoji biblioteka rengdama projektą, kuriuo siekiama mažinti vyresnio amžiaus žmonių sociokultūrinę atskirtį Ignalinos rajone, į konsorciumą pakvietė Ignalinos rajono savivaldybės administraciją ir Ignalinos trečiojo amžiaus universitetą.
Pagrindiniai projekto tikslai:
– susipažinti su skirtingų kultūros, vietos savivaldos įstaigų, bendruomenių, Trečiojo amžiaus universitetų veiklomis, aktyvinant konsorciumo narių bendradarbiavimą kultūros ir mokymosi visą gyvenimą srityse Ignalinos rajone;
– įvertinti kitų šalių viešojo sektoriaus ir bendruomenių potencialą, siejant jį su Ignalinos rajono kultūros ir savivaldos įstaigų patirtimi ir problemomis;
– pritaikyti galimas naujas iniciatyvas rajono įstaigose, nevyriausybinėse organizacijose.

• Europos Komisijos atstovybė Lietuvoje finansavo Ignalinos rajono savivaldybės viešosios bibliotekos projektą Europos dienai paminėti „ES drauge saugiau“.

• Lietuvos kultūros taryba 2019 m. vasario 14 d. sprendimu Nr. 1LKT-36(1.2) „Dėl kultūros rėmimo fondo lėšomis finansuojamos programos „Tolygi kultūrinė raida| (9 finansuojama veikla – Utenos apskritis) projektų dalinio finansavimo 2019 metais“ skyrė dalinį finansavimą (12460,00 Eur) Ignalinos rajono savivaldybės viešosios bibliotekos projektui „Menų dūzgės kūrybingai vaikystei“.
Šio projekto tikslas pasitelkiant profesionalius meno kūrėjus, bibliotekos darbuotojus, meninėmis priemonėmis plėsti vaikų kūrybinių raiškų įvairovę, stiprinti regiono kultūrinį tapatumą, skatinti bendradarbiavimą bei partnerystę. Ignalinoje, Molėtuose, Utenoje, Visagine, Zarasuose bus organizuojami susitikimai su profesionaliais menininkais, spektakliai, kūrybinės dirbtuvės, šešėlių teatras, vaikų literatūros knygelių pristatymai, edukacijos. Projektas startuos 2019 m. kovą ir tęsis 11 mėnesių.

• Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos (toliau NMA), išnagrinėjusi Ignalinos rajono savivaldybės viešosios bibliotekos paraišką gauti paramą pagal Ignalinos rajono vietos veiklos grupės (toliau – VVG) kaimo ir žuvininkystės plėtros strategijos 2014-2020 m. (toliau – VPS) priemonės ,,Kultūros savitumo išsaugojimas, tradicijų tęstinumas Nr. LEADER-19.2-SAVA-4 ir vadovaudamasi NMA 2019 m. vasario 28 d. sprendimu, projektui ,,Amatai atgyja pasakose“ Nr. IGNA-LEADER-6B-JKSV-8-2-201 8 (toliau – Vietos projektas) įgyvendinti skyrė 7415, 00 Eur (septynių tūkstančių keturių šimtų penkiolikos ir 00 centų) dydžio paramą: iš Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai lėšos sudaro 6 302,75 Eur (šeši tūkstančiai trys šimtai du eurai ir 75 centai), t. y. 85 proc. paramos sumos, Lietuvos valstybės biudžeto lėšos – 1112,25 Eur (vienas tūkstantis šimtas dvylika eurų ir 25 centai), t. y. 1 5 proc. paramos sumos.
Pagrindinės projekto „Amatai atgyja pasakose“ veiklos

2018 m

• Lietuvos kultūros taryba 2018 m. gruodžio 14 d. sprendimu Nr1LKT-17(1.2) „Dėl kultūros rėmimo fondo lėšomis finansuojamos programos „Dėl kultūros rėmimo fondo lėšomis finansuojamos programos „Atminties institucijos (muziejai, bibliotekos, archyvai)“ (4, 5, 6 finansuojamos veiklos) projektų dalinio finansavimo 2018 metais“ skyrė dalinį finansavimą (3200,00 Eur) Ignalinos rajono savivaldybės viešosios bibliotekos projektui „Dvarų istorija žadina vaizduotę“.

• Europos Komisijos atstovybė Lietuvoje finansavo Ignalinos rajono savivaldybės viešosios bibliotekos projektą Europos dienai paminėti „Paveldas Lietuvoje ir Europoje“.

2017 m.

• Lietuvos kultūros taryba 2017 m. gruodžio 15 d. sprendimu Nr. 1LKT-1741.2) „Dėl kultūros rėmimo fondo lėšomis finansuojamos programos „Skaitymo skatinimo iniciatyvos“ projektų dalinio finansavimo 2018 metais“ skyrė dalinį finansavimą (2380,00 Eur) Ignalinos rajono savivaldybės viešosios bibliotekos projektui „Knyga ieško draugo“, kuris bus vykdomas Didžiasalio filiale.

• 2017 m. liepos 12 d. Švietimo mainų ir paramos fondo direktorius patvirtino 2017 m. programos „Erasmus+“ suaugusiųjų švietimo sektorių 2 pagrindinio veiksmo strateginės partnerystės finansuojamus projektus. Tarp jų – Ignalinos rajono savivaldybės parengtas tarptautinis projektas „Mokymasis, išmaniosios technologijos ir kūrybiškumas“.
Projekto partneriai Lietuvoje – Ignalinos trečiojo amžiaus universitetas, partneriai Čekijos Respublikoje – Ignalinai gerai žinomo miesto Prachaticės miesto biblioteka ir Senjorų pilietinė organizacija, Norvegijoje – Ostfoldo apskrities biblioteka bei „Inspiria“ mokslo centras.
Projekto vertė – 80 020 EUR, veiklos vyks 22 mėnesius.

• Lietuvos kultūros taryba 2016 m. gruodžio 28 d. sprendimu Nr. 1LKT-104(1.2) „Dėl kultūros rėmimo fondo lėšomis finansuojamos programos „Pilietinio, tautinio, lituanistinio ugdymo ir atminties įprasminimo projektai“ (I finansuojama veikla) projektų dalinio finansavimo 2017 metais“ skyrė dalinį finansavimą (3900,00 Eur) Ignalinos rajono savivaldybės viešosios bibliotekos projektui „Rytų Lietuvos X faktoriai (žmonės, renginiai, objektai) – turiningai valstybės šimtmečio šventei“.

• Europos Komisijos atstovybė Lietuvoje finansavo Ignalinos rajono savivaldybės viešosios bibliotekos projektą Europos dienai paminėti „Europa – mūsų namai“.

• Lietuvos kultūros taryba 2017 m. sausio 5 d. sprendimu Nr. 1LKT-1(1.2) „Dėl kultūros rėmimo fondo lėšomis finansuojamos programos „Atminties institucijos (muziejai, bibliotekos, archyvai)“ (III-VI finansuojamos veiklos) projektų dalinio finansavimo 2017 metais“ skyrė dalinį finansavimą (2000,00 Eur) Ignalinos rajono savivaldybės viešosios bibliotekos projektui „Piliakalnių istorija žadina vaizduotę“.

• Lietuvos kultūros taryba 2017 m. sausio 5 d. sprendimu Nr1LKT-1(1.2) „Dėl kultūros rėmimo fondo lėšomis finansuojamos programos „Kultūros edukacija“ projektų dalinio finansavimo 2017 metais“ skyrė dalinį finansavimą (1500,00 Eur) Ignalinos rajono savivaldybės viešosios bibliotekos projektui „Kūrybos ABC“.

2016 m.

• Lietuvos kultūros tarybos 2016 gegužės 19 d. sprendimu Nr. 1LKT-53 dalinai finansuotas Ignalinos rajono savivaldybės viešosios bibliotekos projektas „Mano dienoraščio puslapiai“. Projekto įgyvendinimui  iš Kultūros rėmimo fondo lėšų skirta 3000 Eur.

• Balandžio 6 d. Europos Komisijos atstovybė Lietuvoje pranešė, kad finansuotas Ignalinos rajono savivaldybės viešosios bibliotekos projektas Europos dienai paminėti „Tautų įvairovė“. Projekto veikloms vykdyti skirta 1000 Eur.

pazangai

• Gegužės mėnesį paskirtas finansavimas Ignalinos rajono savivaldybės viešosios bibliotekos projektui „Vidutinio, vyresnio ir pagyvenusio amžiaus žmonių informacinių, socialinių ir sveikatingumo įgūdžių ugdymas naudojant naujausias kompiuterines technologijas Ignalinos rajono ir Visagino miesto bibliotekose”. Projekto veiklos vyks nuo 2015 m. liepos 1 d. iki 2016 m. spalio 31. Jo tikslas Ignalinos rajono ir Visagino miesto bibliotekose skatinti ir motyvuoti socialinį-kultūrinį komunikavimą bei aktyvaus, sveiko gyvenimo įgūdžių gerinimą, sudarant geresnes sąlygas gyventojams susipažinti ir naudotis naujausiomis informacinėmis ryšių priemonėmis (IRT). Visas šio projekto biudžetas – 29.640 Eur, dalinio finansavimo suma – 20.621 Eur, o lėšos iš kitų šaltinių sudaro 9.019 Eur.

• Balandžio 9 d. gautas finansavimas (1000 Eur) Ignalinos rajono savivaldybės viešosios bibliotekos projektui „Mes europiečiai”, kuris skirtas Europos dienos paminėjimo veikloms vykdyti.

• Kovo 17 d. Lietuvos kultūros tarybos sprendimu, Ignalinos rajono savivaldybės viešosios bibliotekos projektui „Inovatyvių technologijų ir kūrybiškumo taikymas populiarinant bibliotekos paslaugas jaunimui” skirtas dalinis finansavimas (1500 Eur).

logot

• Kovo 5 dieną kultūros ministro įsakymu patvirtintas finansavimas Europos ekonominės erdvės (EEE) finansinio mechanizmo programos LT07 „Europos kultūros paveldo kultūros ir menų įvairovės skatinimas“ projektams įgyvendinti. Finansavimą gavo ir Ignalinos rajono savivaldybės viešosios bibliotekos projektas „Kultūrinis bendradarbiavimas tarp Ignalinos rajono savivaldybės viešosios bibliotekos (Lietuva) ir Ostfoldo apskrities bibliotekos (Norvegija), siekiant skaitmeninti kraštotyrą“.

2014 m.

• 2014 m. Ignalinos rajono savivaldybės viešoji biblioteka kaip partneris dalyvauja Utenos A. ir M. Miškinių viešosios bibliotekos vykdomame projekte „Šiuolaikinių technologijų taikymas ir kūrybiška partnerystė populiarinant kultūros paslaugas jaunimui“.

• Lietuvos kultūros tarybos 2014 m. liepos 14 d. sprendimu Nr. 1LKT-59(1.2) finansavimas skirtas Ignalinos rajono savivaldybės viešosios bibliotekos projektui „Literatūriniai etiudai – 6“. Tai – tęstinis projektas, kuris kiekvienais metais į bibliotekos renginius, skatinančius lietuvių autorių kūrybą, sukviečia daug įvairaus amžiaus lankytojų. Šių metų veiklose didelis dėmesys bus skirtas lietuvių literatūros klasikai.

2013 m.

CR

  • Liepos 1 d. Švietimo mainų paramos fondas informavo, kad finansuojamas Ignalinos rajono savivaldybės parengtas Comenius Regio partnerystės projektas „Skaitymo skatinimas ugdant kūrybiškumą”. Šiame 2 metų trukmės turtingame skaitymo skatinimo veiklomis projekte dalyvauja: Ignalinos rajono savivaldybės administracija, Ignalinos rajono savivaldybės viešoji biblioteka, Ignalinos rajono gimnazija, Ignalinos kultūros ir sporto centras, Ignalinos rajono pagalbos mokiniui, mokytojui ir mokyklai centras. Projektas vykdomas kartu su Vokietijos Biureno miesto savivaldybe. Projekto tikslas – įvairiais būdais skatinti vaikų skaitymą, ugdant kūrybiškumą, taip pat skatinti tarpinstitucinį bendradarbiavimą. Visoms veikloms skirta 45. 000 Eur. Biblioteka per dvejus metus įsipareigoja organizuoti 12 susitikimų su autoriais, 20 knygų skaitymo popiečių, organizuoti konkursus, seminarus… Bibliotekos indėlis šiame projekte – didžiausias tarp visų partnerių. 
• Kultūros rėmimo fondo tarybos 2012 m. gruodžio 21 d. sprendimu (protokolas Nr. EK 42-17) Ignalinos rajono savivaldybės viešoji biblioteka gavo dalinį finansavimą (3000 Lt) tradiciniam literatūros sklaidos projektui „Literatūriniai etiudai Ignalinoje – 5“.Projekto vykdymo metu, iki 2013 m. liepos mėnesio, ignaliniečiai vėl turės galimybę susitikti su žinomais Lietuvos rašytojais, balandžio–gegužės mėnesiais vyks renginiai, skirti Tarmių metams (kaimo bibliotekose – renginių ciklas „Tarp kalbos lobių – gimtoji tarmė“, Ignalinoje – konferencija „Rytų Aukštaitijos regiono tarmės“). 
• Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2013 m. sausio 16 d. įsakymu Nr. ĮV-26 „Dėl 2013 m. valstybės biudžeto lėšų skyrimo vaikams ir jaunimui skirtų kultūros ir kultūrinės edukacijos projektų daliniam finansavimui“ paskirtas dalinis finansavimas (6000 Lt) Ignalinos rajono savivaldybės viešosios bibliotekos projektui „Jauno žmogaus akimis“. Projekto vykdymo metu (2013 m. vasario 1 d. – rugsėjo 30 d.) bus organizuojami susitikimai su rašytojais, aktoriais, fotomenininkais, dailininkais, iliustratoriais, vykdomi edukaciniai užsiėmimai ir garsiniai skaitymai, rengiamos kūrybinės dirbtuvės, vyks perskaitytų knygų iliustracijų, komiksų kūrimo ir fotodarbų konkursai (pagal amžiaus grupes).

2012 m.

• Balandžio pabaigoje Europos Komisijos atstovybė Lietuvoje finansavo Ignalinos rajono savivaldybės viešosios bibliotekos projektą „Kartu mes – jėga“ (4000 Lt), skirtą paminėti Europos aktyvaus senėjimo ir kartų solidarumo metams ir Europos dienai.

• Kultūros rėmimo fondas teigiamai įvertino teiktą projektą „Literatūriniai etiudai Ignalinoje – 4“, įgyvendinimui skirta 5000 litų. Šis projektas – tęstinis, kiekvienais metais pakviečiantis ignaliniečius, suaugusius ir vaikus, susitikti su populiariais, žinomais lietuvių rašytojais, aktoriais. Projekto veiklas vykdysime iki 2012 m liepos 1 d.

2011 m.

• 2011 m. sausio 14 d. pasirašyta bendradarbiavimo sutartis su asociacija „Viešieji interneto prieigos taškai“, kuri pagal asociacijos „Langas į ateitį“ projektą „Lietuvos e. piliečiui – paslaugos internete“, kartu su bibliotekomis (mūsų rajone dalyvauja Dysnos, Gilūtų, Kazitiškio, Meikštų, Mielagėnų, Rimšės, Dietkauščiznos, Šiūlėnų, Tverečiaus, Linkmenų, Vidiškių filialai) per organizuojamus kompiuterinio raštingumo kvalifikacijos kursus siekia padėti vietos bendruomenės nariams įgyti žinių ir e. paslaugų taikymo pagrindų kasdieninėje veikloje.

2010 m.

• Kovo 15 d. Kultūros rėmimo fondas informavo, kad dalinai finansuotas Ignalinos viešosios bibliotekos projektas „Literatūriniai etiudai Ignalinoje – 2“. Skirta suma – 3000 Lt. Ignaliniečiai ir šiais metais galės džiaugtis įdomiais susitikimais su lietuvių prozos kūrėjais.

2009 m.

• 2009 m. vasario mėnesį gautas Kultūros rėmimo fondo dalinis finansavimas viešosios bibliotekos projektui „Literatūriniai etiudai Ignalinoje”. Tai lietuvių literatūrą populiarinantis projektas, kurio metu skaitanti Ignalinos bendruomenė bus skatinama domėtis lietuvių autorių knygomis bei pačiomis asmenybėmis. Vyksiančių kūrybinių vakarų metu skaitytojai turės galimybę pabendrauti su autoriais, pasidalinti nuomonėmis apie perskaitytas knygas.
• 2009 m. pasirašyta keturšalė bendradarbiavimo sutartis Ignalinos rajono savivaldybės administracijos teikto Comenius Regio partnerystės projekto „NETtiguette – Nett im Net“ įgyvendinimui. Projekto partneriai – Ignalinos rajono gimnazija (šio projekto iniciatorė), Ignalinos moksleivių namai ir Ignalinos rajono savivaldybės viešoji biblioteka Lietuvoje bei Biureno miesto savivaldybė, Mauricijaus gimnazija, Paderborno apskrities informacinių technologijų centras ir Diuseldorfo filmų muziejus Vokietijoje. Projekto veiklos vykdomos 2009-08-01–2011-07-31. Projekto veikla finansuojama iš Mokymosi visą gyvenimą programos, kurią Lietuvos Respublikoje administruoja Švietimo mainų paramos fondas.
• Iš Europos Komisijos atstovybės Lietuvoje Informacijos centro gautas finansavimas (700 Lt) Ignalinos viešosios bibliotekos projektui Europos dienai paminėti. Šio projekto dėka Ignalinos Laisvės aikštėje vyks margaspalvė Europos dienos šventė.

2008 m.

• 2008 m. vasario mėn. laimėtas viešosios bibliotekos parengtas projektas „Pažadink snaudžiantį talentą“ Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos skelbtame vaikų ir jaunimo kultūrinės edukacijos projektų dalinio finansavimo konkurse. Projekto metu vaikams bus sudarytos galimybės parodyti savo gebėjimus, išreikšti save kūrybinėje veikloje. Bus išleista vaikų ir jaunimo kūrybos rinktinė „Vaikystė yra gyvenimo poezija, poezija yra pasaulio vaikystė“. Projekto partneriai – Ignalinos moksleivių namai.
• 2008 m. vasario mėn. parengtas ir LR Kultūros ministerijos skelbtame Valstybės švenčių, atmintinų dienų ir istorinių datų minėjimo projektų dalinio finansavimo iš biudžeto lėšų konkurse laimėtas viešosios bibliotekos projektas „Atkurta Lietuvos nepriklausomybė – tai visų dvasinė vienybe ir susitelkimu pasiektas rezultatas“. Projekto metu buvo organizuotas renginys Kovo 11-ajai – Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dienai, parengtas ir išleistas leidinukas „Žymūs Ignalinos krašto žmonės, kovoję už lietuvybę carinės Rusijos ir Lenkijos okupacijų metais“.
• 2008 m. kovo mėnesį gautas rajono savivaldybės dalinis finansavimas viešosios bibliotekos Vaikų ir jaunimo socializacijos projektui „Kūrybos versmė“. Projekto metu bibliotekos lėlių teatro „Mįsliukas“ jaunieji aktoriai statys spektaklį, kurs dekoracijas. Lėles pagamins profesionali dailininkė Ligita Skukauskaitė. Su spektakliais teatriukas lankysis Didžiasalio, Dūkšto, Kazitiškio, Linkmenų ir Daugėliškio filialuose. Baigiamajame renginyje susitiks su aktore Saule Degutyte. Aktyviausi vaikai bus paskatinti išvyka į Keistuolių teatrą.
• 2008 m. kovo mėn. viešoji biblioteka, Bernotų, Daugėliškio, Dūkšto, Linkmenų, Šiūlėnų ir Vidiškių filialai teikė paraiškas ir laimėjo finansavimą (10 paraiškų) Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos vykdomame skaitymo metų projekte „Viešieji skaitymai“. Rajono bibliotekų vykdomose viešuosiuose skaitymuose netradicinėse erdvėse dalyvaus Filomena Taunytė, Kęstutis Kasperavičius, Galina Dauguvietytė, Virginija Kochanskytė, Algis Jakštas, Petras Panavas, Irena Kriauzaitė, A. R. Rimšelienė, Bronius Povilaitis, literatų klubo „Lelija” atstovai.

2007 m.

• Parengtas ir laimėtas Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos ir partnerių: Asociacijos „LĮA“, UAB S4ID ir Kauno technologijos universiteto vykdomas projektas „Viešųjų interneto prieigos taškų tinklo plėtra“. Viešosios bibliotekos Bernotų, Ceikinių, Dysnos, Gilūtų, Kazokinės, Mažėnų, Meikštų, Šiūlėnų, Tverečiaus, Vidiškių kaimo filialuose bus įrengti, o Dūkšto miesto filiale modernizuotas viešojo interneto prieigos taškas. Bibliotekos bus aprūpintos kompiuteriais, daugiafunkciais įrenginiais, programine įranga, kompiuteriniais baldai, įdiegtas internetinis ryšys. (LR Vidaus reikalų ministerija)
• Projektą „Bibliotekos pažangai“ 2008 – 2011 m. įgyvendina Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka, Lietuvos Respublikos kultūros ministerija, Bilo ir Melindos Geitsų fondas. Šis projektas, kuriame dalyvauja ir Ignalinos rajono savivaldybės viešoji biblioteka, suteiks galimybę Ignalinos viešojoje bibliotekoje bei Dūkšto, Naujojo Daugėliškio, Didžiasalio, Dietkauščiznos, Grybėnų, Kazitiškio, Linkmenų, Mielagėnų, Rimšės, Strigailiškio filialuose įdiegti ar modernizuoti nemokamą interneto prieigą. Visi projekte dalyvaujantys bibliotekos filialai bus įtraukti į vartotojų mokymo, el. paslaugų vartojimo skatinimo, konsultavimo bei poveikio vertinimo veiklas.
• 2007 m. gegužės mėn. Viešosios bibliotekos vaikų literatūros skyrius ir Daugėliškio, Didžiasalio, Vidiškių, Dūkšto filialai pateikė paraiškas ir lapkričio mėnesį dalyvavo Šiaurės Ministrų Tarybos biuro Lietuvoje skelbtame projekte „Šiaurės šalių bibliotekų savaitė 2007“. Savaitės tema – „Moterys šiaurės šalyse“.


2006 m.

• „Gyveno diedukas i bobutė“ (Kultūros ministerija)• Šiaurės šalių bibliotekų savaitė „Kvapą gniaužiančios istorijos“ (Šiaurės šalių asociacija ir Šiaurės Ministrų Taryba)


2005 m.

• Šiaurės šalių bibliotekų savaitė „Keliaujam po šiaurės šalis“ (Šiaurės šalių asociacija ir Šiaurės Ministrų Taryba)


2004 m.

• Viešojo interneto prieigos taškų kaime steigimas (Kazitiškio, Linkmenų, Mielagėnų, Rimšės filialai) (Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie LR Vyriausybės, VRM)
• Šiaurės šalių bibliotekų savaitė „Seku, seku pasaką“ (Šiaurės šalių asociacija ir Šiaurės Ministrų Taryba)
• Konkursas „Knygos kaimo bendruomenei“ (Švietimo kaitos fondas, leidykla „Alma littera“ ir bendrovė Bizpak)
• A. Karmono istorinės apybraižos „Lietuvių genties didkelis“ leidimas (Kultūros ministerija)

2003 m.

• Informacinis leidinys „Ignalinos krašto enciklopedija“ (LR Kultūros ministerija)• „Mūsų regionas – ES narystėje“ (Europos Komisijos Delegacija Lietuvoje)Šiaurės šalių bibliotekų savaitė „Šiaurės šalys – jūrų platybėse (Šiaurės šalių asociacija ir Šiaurės Ministrų Taryba)
• Viešojo interneto centro įrengimas Dūkšto filiale (Aljansas „Langas į ateitį“)

2002 m.

• „Socialinės atskirties ir nepasitikėjimo mažinimas disfunkcinėse šeimose“ (ALF)
• „Informacija apie Europos Sąjungą Lietuvos bibliotekose“ (Europos Komisijos Delegacija Lietuvoje)


2001 m.

• „Užsienio kalbų skaitykla Ignalinos viešojoje bibliotekoje“ (PHARE)• „Internetinė skaitykla“ (LR Kultūros ministerija)

Siekdama, kad svetainė sklandžiai veiktų ir pagerėtų Jūsų naršymo patirtis, Ignalinos rajono savivaldybės viešoji biblioteka naudoja slapukus. Jei sutinkate, paspauskite mygtuką „Sutinku“ arba naršykite toliau. Sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami savo interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus. Pažymėtina, kad kai kurios svetainės dalys gali neveikti, kaip numatyta, jeigu nesutiksite su slapukų politika.