2015 m. žymių Ignalinos krašto datų kalendorius

2015-01-22

Ignalinos krašto žymių datų kalendorius2015 m.      

Sausis

Kandratavičius Česlovas

Gimė 1950 m. sausio 1 d. Kaneišiuose (Vidiškių sen.).Slidininkas, 1968-1976 m. Lietuvos slidinėjimo rinktinės narys, 4 kartus Lietuvos slidinėjimo čempionas, apdovanotas KKSK I ir III laipsnio medaliais „Už aukštus sporto pasiekimus“. Sporto vadybininkas, dėstytojas, Medicinos mokslų daktaras (1992), VU docentas (1996)Mirė 2009 m. 

 Bagdonas Vilhelmas

Gimė 1935 m. sausio 1 d. Buckūnuose (Mielagėnų sen.).Inžinierius statybininkas, technikos mokslų daktaras. Vilniaus Gedimino technikos universiteto Verslo vadybos fakulteto Įmonių ekonomikos ir vadybos katedros docentas.Mirė 2002 m.

Jakutis Boleslovas

Gimė 1890 sausio 14 d. Kalviškiuose (Dūkšto sen.).Lietuvos karinis veikėjas, Generalinio štabo pulkininkas. Nuo 1948 m. gyveno AnglijojeMirė 1969 rugsėjo 28 d.

Rastenis Vincas

Gimė 1905 m. sausio 16 d. Juozapinėje (Dūkšto sen.).Teisininkas, politikas, žurnalistas. 1944 m. pasitraukė į Vakarus. JAV leido laikraštį “Dirva”. Buvo Lietuvos žurnalistų sąjungos pirmininkas. Išleido 3 knygas.Mirė 1982 m.

Smagurauskas Mykolas

Gimė 1935 m. sausio 16 d. Kančioginos (Ceikinių sen.).Lietuvos akademinio dramos teatro aktorius. Nusipelnęs artistas. Sukūrė ryškių vaidmenų spektakliuose.Mirė 1992 m.

Vasaris

Matkevičius Petras

Gimė 1910 m. vasario 6 d. Ligūnuose (Dūkšto sen.).Humanitaras, bibliofilas. Sovietinės okupacijos ir griežtos cenzūros sąlygomis platino ir leido draudžiamą literatūrą.Mirė 1985 m.

Mateika Petras

Gimė 1955 vasario 16 d. Teliukiškėje (Kazitiškio sen.).Klarnetininkas, pedagogas, Muzikos akademijos docentas. Vadovavo lietuvių liaudies muzikos ansambliui „Žvelsa“, su juo koncertavo daugelyje užsienio šalių, įrašė 4 kompaktines plokšteles. Vakarų Lietuvos regiono pučiamųjų instrumentų asociacijos įkūrėjas, buvęs jos prezidentasMirė 2002 m. balandį.

Mirzienė-Daukšaitė Alma

Gimė 1950 m. vasario 20 d. IgnalinojeDailininkė, keramikė. Dailininkų sąjungos narė (2005). Dalyvauja parodose Lietuvoje ir užsienyje.Gyvena Vilniuje

Kovas

Jankauskienė Rūta

Gimė 1960 m. kovo 3 d. Ignalinoje.Biologė, biomedicinos mokslų dr. (1993). Paskelbė mokslinių straipsnių.

Ruokis Viktoras

Gimė1885 m. kovo 11 d. Daubariškėje (Daugėliškio sen.).Dirvožemininkas, agrochemikas, nusipelnęs mokslo veikėjas, profesorius. 1958–1970 m. Lietuvos dirvožemininkų draugijos pirmininkas. Sukūrė Lietuvos dirvožemių klasifikaciją, parašė knygų.Mirė 1971 m.

Baliūnienė Angelė Meilutė

Gimė 1935 m. kovo 26 d. Kukutėliuose (Tverečiaus sen.).Botanikė, biomedicinos mokslų dr. (1966), vyriausioji mokslo darbuotoja. Lietuvos gėlininkų sąjungos valdybos pirmininkė.

Balandis

Rutkauskas Petras

Gimė 1945 m. balandžio 2 d. Ignalinoje.Matematikas, fizinių mokslų dr. (1978). Dirbo Vilniaus universitete dėstytoju. Už nuopelnus matematikos mokslui 1980 m. buvo pakviestas dirbti į Vokietijos Leipcigo universitetą. Dirbo Vilniaus apskrities pašto direktoriumi.Gyvena Vilniuje.

Saplys Bronius

Gimė 1920 m. balandžio 8 d. Tverečiuje.Vilniaus krašto švietėjas. Po karo pasitraukė į Vakarus. Aktyviai dalyvauja Vilniaus krašto lietuvių sąjungos veikloje. Vilniaus krašto lietuvių sąjungos centro valdybos pirmininkas.Gyvena Kanadoje.

Cicėnaitė Bronė

Gimė 1900 m. balandžio 12 d. Senajame Daugėliškyje (Naujojo Daugėliškio sen.)Mokytoja, visuomenės veikėja. Lenkų okupacijos metais Švenčionių apskrityje organizavo lietuviškus vakarėlius, režisavo spektaklius. Nuo 1938 m. iki II-o pasaulinio karo dirbo Lietuvos pasiuntinybėje Lenkijoje.

Matonis Juozas

Gimė 1945 m. balandžio 12 d. Buiviliškėje (Kazitiškio sen.).Režisierius, kino operatorius, prodiuseris, dokumentinių filmų autorius. Lietuvos kinematografininkų sąjungos narys. Nufilmavo apie 200 dokumentinių kino filmų, kino žurnalų, sukūrė 15 TV filmų apie žymius Lietuvos žmones. Apdovanotas diplomais, prizais, aukso medaliu. Nuo 1996 m. – LNK TV darbuotojas.Gyvena Vilniuje

Ropė Bronis

Gimė 1955 m. balandžio 14 d. Degutėliuose (Dūkšto sen.).Ignalinos rajono meras. Lietuvos savivaldybių asociacijos viceprezidentas. Europos tarybos kongreso Lietuvos delegacijos sekretorius. Ignalinos AE regiono plėtros tarybos pirmininkas. Europos Parlamento narys.Gyvena Ignalinoje.

Mančinskas Česlovas

Gimė 1940 m. balandžio 18 d. Birdekšniuose ( Rimšės sen.).Humanitarinių mokslų dr. (1969)., Mykolo Romerio universiteto profesorius. Atkūrus Lietuvos nepriklausomybę prisidėjo prie pirmosios aukštosios policijos mokyklos Lietuvoje kūrimo. 1990–2005 m. Lietuvos policijos akademijos (dabartinis Mykolo Romerio universitetas) dėstytojas, Filosofijos katedros vedėjas, profesorius, Senato pirmininko pavaduotojas. Parašė apie 90 mokslinių straipsnių, monografijų bendraautoris.Gyvena Vilniuje.

Šiaudinis Valentas

Gimė 1930 m. balandžio 21 d. Agutiškėje (Ceikinių sen.).Publicistas, matematikos mokytojas metodininkas. Parašė knygų, paskelbė straipsnių spaudoje.Gyvena Vilniuje

Guigaitė Audronė

Gimė 1955 m. balandžio 22 d. Šiškiniuose (Linkmenų sen.).Žurnalistė. Dirbo „Jaunimo gretų”, „Adomo” redakcijose, leidykloje „Politika”, leidyklos „Pašekšta” direktore. Vaidino Vilniaus universiteto teatre. Parašė knygą, eilėraščių rinkinį. Valstybinės darbo inspekcijos Inspektavimo organizavimo, priežiūros ir informavimo skyriaus vyr. specialistė.Gyvena Vilniuje

Gegužė

Dundulis Aleksandras

Gimė 1910 m. gegužės 5 d. Trilusčiuose (Mielagėnų sen.).Pedagogas, kalbininkas. Mokytojavo Vilniaus krašte. 1944 m. pasitraukė iš Lietuvos. Dirbo Čikagos pedagoginio lituanistikos instituto direktoriumi. Redagavo knygas.Mirė 1994 m.

Ruolia Juozas

Gimė 1950 m. gegužės 18 d. Čižiškiuose (Ceikinių sen.)Fitoterapeutas, žolininkas, profesorius, Slaugos darbuotojų tobulinimosi ir specializacijos centro generalinis direktorius, Vilniaus universiteto Onkologijos instituto Reabilitacijos skyriaus vaistažolių laboratorijos vedėjas.Gyvena Vilniuje

Birželis

Čepulis Stasys

Gimė 1910 birželio 1 d. Šukeliškėje (naujojo Daugėliškio sen.).Gydytojas, stomatologas. Medicinos mokslų daktaras, profesorius. Parašė knygų, mokslinių straipsnių. Buvo ilgametis stomatologų draugijos pirmininkas.Mirė 1989 m.

Kisielytė-Matulionienė Antanina

Gimė 1895 m. birželio 4 d. PalūšėjeŠvietėja, lietuvybės puoselėtoja ir skleidėja .Mirė 1977 m

Varnas Jonas

Gimė 1900 m. birželio 24 d. Juodagalviuose (Mielagėnų sen.)Vilniaus krašto švietėjas, mokytojas. Mokytojavo Bernotuose, įkūrė Šv. Kazimiero skyrių. 1997 m. įkurta jo vardo premija.Mirė 1930 m.

Martinkėnaitė-Stankevičienė Virginija

Gimė 1950 m. birželio 25 d. Gervelėse (Naujojo Daugėliškio sen.)Dailininkė, knygų iliustratorė. Daugiausiai dirbo knygų grafikos, plakato ir kitose taikomosios grafikos srityse. Yra sukūrusi diafilmų, apipavidalinusi spektaklių.Mirė 2002 m. 

Liepa

Pakalka Julius

Gimė 1915 m. liepos 1 d. Paringyje (Naujojo Daugėliškio sen.).Visuomenininkas, tautodailininkas. Nuo 1949 m. gyveno Čikagoje. 1962 ir 1966–1967 m. Amerikos lietuvių tarybos Čikagos skyriaus pirmininkas. 1983 m. Vilniaus krašto lietuvių sąjungos atstovas ALT-o valdyboje. Daugelio lietuvių renginių iniciatorius ir rėmėjas. 2002 m. apdovanotas Lietuvos kariuomenės kūrėjų savanorių medaliu.Mirė 2002 m.

Skrabutėnas Rimantas

Gimė 1945 m. liepos 5 d. Makaniškėje (Vidiškių sen.).Matematikas, fizinių mokslų dr. (1978), Vilniaus pedagoginio universiteto docentas, Lietuvos matematikų draugijos Valdybos narys. Mokslinių ir metodinių darbų sąraše daugiau nei 60 pozicijų.

Stankienė (Stankus) – Panavaitė Vanda

Gimė 1925 m. liepos 5 d. Puziniškyje (Linkmenų sen.).Dainininkė, tautinių šokių vadovė, poetė. 1944 m. pasitraukė į Vakarus. Gyveno JAV, Kanadoje. Eilėraščius skelbė periodikoje, rašė tekstus dainoms.Gyvena Kanadoje

Dubaka Juozas

Gimė 1890 m. liepos 15 d. Girdžiūnuose (Rimšės sen.).Lietuvių kultūros veikėjas, karininkas, štabo kapitonas.Žuvo kautynėse 1915 m.

Valeckas Kazimieras

Gimė 1885 m. liepos 20 d. Juodalaukio kaime (Kazitiškio sen.).Vilniaus krašto veikėjas. Dalyvavo Vilniui vaduoti sąjungos veikloje. Ilgus metus buvo Lietuvių laikinojo komiteto narys. 1944 m. pasitraukė į Lenkiją.

Stakauskas Juozapas – 115 metų

Gimė 1900 liepos 24 d. (rugpjūčio 6 d.) Degsnėje ( Mielagėnų sen.).Istorikas, kunigas. 1943-1940 m. dirbo Lietuvos centrinio archyvo direktoriumi. Parašė knygą, paskelbė straipsnių.Mirė 1972 m.

Rugpjūtis

Jakutis-Pagulbis Kazimieras

Gimė 1960 rugpjūčio 21 d. Kalviškiuose (Dūkšto sen.)Dainininkas, bardas, poezijos bei prozos kūrėjas, verslininkas. Išleido poezijos knygą, kompaktinių plokštelių. Įsteigė kūrybinę sodybą Pagulbio kaime (Molėtų raj.).

Rukšėnas Kazimieras

Gimė 1935 m. rugpjūčio 26 d. LinkmenyseKalbininkas, istorikas, humanitarinių mokslų dr. (1971), VGTU docentas. Dirbo VGTU Užsienio kalbų katedros vedėju. Išvertė knygų, paskelbė straipsnių spaudoje.Gyvena Vilniuje.

Rugsėjis

Mirinas Slavomiras

Gimė 1940 m. rugsėjo 23 d. Magūnuose (Rimšės sen.).Biomedicinos mokslų dr. (1978), LŽŪA Miškų ūkio fakulteto Taikomosios ekologijos katedros docentas.   Paskelbė apie 60 straipsnių, daugiau kaip 25 metodinių priemonių LŽŪA studentams bendrosios ekologijos ir aplinkosaugos klausimais autorius.Gyvena Kaune.

Spalis

Narkeliūnaitė Salomėja

Gimė 1920 m. spalio 7 d. Salomiankoje (Mielagėnų sen.)Žurnalistė, spaudoje bendradarbiavo nuo 1939 m., 1944 m. pasitraukė į Vakarus. Iki 1949 m. gyveno Vokietijoje, vėliau JAV, Niujorke. Dalyvavo lietuvių žurnalistų sąjungos veikloje, buvo Pasaulio lietuvių žurnalistų organizacijos narė, centro valdybos sekretorė, leidinio „Lietuvos žurnalistas” redaktorė. Dirbo reporterės darbą. Išleido 2 monografijas.Mirė 2000 m. gegužės 31 d. Brooklyne, JAV. 2002 m. palaikai perlaidoti Mielagėnų kapinėse.

Kalmantas Mykolas ( iki 1928 m. Kalmatavičius)

Gimė 1895 m. spalio 5 d. Mešonyse (Mielagėnų sen.).Kariškis, kapitonas, nepriklausomybės kovų dalyvis, 1923 m. Klaipėdos sukilimo dalyvis, žymus Lietuvos karinis, skautų ir politinis veikėjas. Apdovanotas 14 aukštų ordinų bei medalių. 1944 m. pasitraukė į Vakarus. Gyveno JAV, Čikagoje.Mirė 1976 m.

Cicėnas Jeronimas – 105 metai

Gimė 1910 m. spalio 13 d. Astraviškiuose (Tverečiaus sen.).Užsienio lietuvių veikėjas. Vilniaus krašto lietuvių sąjungos Toronte narys, sąjungos sekretorius. Prisidėjo leidžiant išeivijos knygas.Mirė 1992 m.

Vitkauskas Povilas

Gimė 1930 m. spalio 31 d. Kylatrakyje (Ignalinos sen.).Istorikas. Istorijos mokslų dr. (1971). VU docentas. Parašė knygų. Sudarė ir parengė spaudai aklųjų raštu dokumentų rinkinį.Mirė 1991 m. lapkričio 13 d. 

Lapkritis

Taškūnas Vincentas

Gimė 1880 lapkričio 11 d. Žąsiniuose (Dūkšto sen.).Kunigas, profesorius. Vilniaus krašto lietuvių kultūros veikėjas. Leido ir redagavo savaitraštį “Vilniaus aušra”.Mirė 1967 m.

Baubinas Ričardas

Gimė 1960 m. lapkričio 15 d. Bikėnuose (Dūkšto sen.).Geografas. Dr. (fizinių mokslų daktaras). Dėstė VU. Nuo 1995 m. buvo Lietuvos geografų d-jos prezidentas. 2000–2002m. Geologijos ir geografijos instituto Tarybos pirmininkas. Monografijos bendraautoris, parašė mokomųjų knygų, vadovėlių.Mirė 2009 m. kovo 17 d.

Žilėnas Algimantas

Gimė 1930 m. lapkričio 15 d. Ažvinčiuose ( Kazitiškio sen.).Inžinierius hidrotechnikas. Technikos mokslų kandidatas (1967). Paskelbė mokslinių straipsnių. Domėjosi kraštotyrine veikla, vadovavo Zarasų paminklų apsaugos ir kraštotyros draugijai, kultūros fondui, įkūrė energetikos muziejų Zarasų rajone.Mirė 1993 m.

Paukštys Vincas (Čibiras)

Gimė 1880 lapkričio 18 d. Senajame Daugėliškyje (Naujojo Daugėliškio sen.).Spaudos darbuotojas, publicistas, vertėjas. Nuo 1911 m. gyveno JAV. Dirbo spaustuvėse. Parašė 4 knygas, išvertė grožinės literatūros kūrinių.Mirė 1956 m.

Gruodis

Lastakauskaitė Violeta

Gimė 1965 m. gruodžio 12 d. Ignalinoje.Lietuvos irklavimo meistrė, irklavimo rinktinės narė. XXIV olimpinių žaidynių X vietos, 1994 m. Pasaulio čempionato VIII vietos laimėtoja.

Petrauskas Kipras

Gimė 1885 m. gruodžio 22 d. Ceikiniuose.Operos dainininkas, tenoras. Sukūrė apie 80 vaidmenų, daug gastroliavo užsienyje, dėstė dainavimą konservatorijoje.Mirė 1968 m.

Varnaitė ReginaG

imė 1940 m. gruodžio 25 d. Pasamanėje (Dūkšto sen.).Botanikė, biomedicinos mokslų, habil. dr.(1994). Botanikos instituto vyresnioji mokslo darbuotoja, instituto tarybos, atestacinės komisijos narė. 3 išradimų, 12 rac. pasiūlymų, daugelio straipsnių autorė.Gyvena Vilniuje.

Tikslios gimimo datos nežinomos

Mikulėnienė Marija

Gimė 1925 m. Vasiuliuose (Naujojo Daugėliškio sen.)Biomedicinos mokslų dr. (1969). VU Medicinos fakulteto pediatrijos katedros docentė. Lietuvos pediatrų draugijos garbės narė. Parašė knygų, paskelbė straipsnių spaudoje.Gyvena Vilniuje

Skrebutėnienė Kristina

Gimė 1855 m. Sekonyse (Didžiasalio sen.)Liaudies dainininkė, dainų karalienė. Iš jos užrašyta apie 500 dainų, 20 pasakų ir kitų tautosakos kūrinių.Mirė 1943 m.

Žemaitis Vladas

Gimė 1900 m. Mielagėnuose.Pedagogas. Nusipelnęs mokytojas.Mirė 1980 m.

Siekdama, kad svetainė sklandžiai veiktų ir pagerėtų Jūsų naršymo patirtis, Ignalinos rajono savivaldybės viešoji biblioteka naudoja slapukus. Jei sutinkate, paspauskite mygtuką „Sutinku“ arba naršykite toliau. Sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami savo interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus. Pažymėtina, kad kai kurios svetainės dalys gali neveikti, kaip numatyta, jeigu nesutiksite su slapukų politika.