Paslaugų ir asmenų kokybės gerinimo projekto veiklos planuojamos ir 2020 metais

2020-01-05

Ignalinos rajono savivaldybės administracija įgyvendina projektą „Paslaugų ir asmenų aptarnavimo kokybės gerinimas Ignalinos rajono savivaldybėje“. Projekto tikslas – gerinti Ignalinos rajono savivaldybės administracijos ir Ignalinos rajono savivaldybės viešosios bibliotekos, kuri yra projekto partnerė, teikiamų paslaugų ir asmenų aptarnavimo kokybę, didinti gyventojų pasitenkinimą.

Įgyvendinant projekto veiklas buvo atlikta savivaldybės administracijos paslaugų teikimo procesų ir asmenų aptarnavimą reglamentuojančių nacionalinių ir administracijos vidinių teisės aktų analizė, siekiant nustatyti esamo vidinio teisinio reglamentavimo apribojimus ir galimybes tobulinti vidinį teisinį reglamentavimą. Įvertintos administracijos asmenų aptarnavimo ir teikiamos administracinės ir viešosios paslaugos. Savivaldybės administracijai pateiktos išvados ir pasiūlymai dėl darbo tobulinimo, elektroninių paslaugų prieinamumo, dokumentų pateikimo, gyventojų aptarnavimo standarto parengimo ir kt.

Siekiant tobulinti savivaldybės administracijos veiklos procesus ir procedūras, įdiegtas Bendrojo vertinimo modelis (BVM). Dabuotojai supažindinti su pagrindiniais kokybės vadybos modeliais, jie turėjo galimybę patys vertinti organizacijos veiklą, išryškinti stiprybes ir keistinus dalykus. Iš 10 savivaldybės administracijos darbuotojų sudaryta Įsivertinimo grupė, kuri savaitę laiko analizavo duomenis ir parengė Įsivertinimo ataskaitą. Ji buvo pristatyta vadovybei, darbuotojams ir kitiems suinteresuotiems asmenims. Atsižvelgiant į tai parengtas ir patvirtintas veiklos tobulinimo planas ateinantiems 2-3 metams, paskirstytos užduotys savivaldybės administracijos skyriams. Planas pristatytas savivaldybės administracijos darbuotojams.

Ignalinos viešojoje bibliotekoje 2019 m. spalio-lapkričio mėnesiais vyko organizacinės struktūros ir veiklų analizė, paslaugų teikimą matuojančių rodiklių ir kitų duomenų rinkimas. Organizuota vartotojų apklausa, parengta jos suvestinė. Lapkričio 20,21 ir 22 dienomis vyko mokymai, kuriuose dalyvavo 25 bibliotekos darbuotojai. Mokymų dalyviai aktyviai įsitraukė į lektorių pateiktų užduočių vykdymą. Darbas vyko grupėmis. Susipažinta su LEAN metodu, kur ir kokiu tikslu jis taikomas. Buvo analizuojamos bibliotekos teikiamos paslaugos, jų teikimo efektyvumas, kalbama apie teikiamų paslaugų standartizavimą. Aptartos bibliotekos ateities gairės, numatyta, sukurta bibliotekos vizija. 

Pateikti siūlymai teikiamoms paslaugoms  – kiekvienais metais atlikti metinę standartizuotą gyventojų apklausą (vietos gyventojų poreikių išsiaiškinimui – perkant knygas, spaudą, organizuojant renginius ar kitas veiklas, kad nedarytume nereikalingų gyventojams sprendimų), gerinti darbuotojų žinias ir gebėjimus dirbant su turima technika, įsivertinti ne tik pagal statistinius duomenis, bet atlikinėti ir kokybinius vertinimus. Kokybinis vertinimas yra labai svarbus ir aktualus (teikiant kokybiškas paslaugas yra patenkinami vietos gyventojų poreikiai, lūkesčiai, keliamas įstaigos prestižas, ji savaime tampa reikalinga ir patraukli). Pasiūlyta eiti ne į kiekybę, bet į kokybę. Tai sudarys sąlygas geresniam paslaugų teikimui, užtikrins darbuotojo pasitenkinimą savo vykdoma veikla, kurs  sveiką mikroklimatą kolektyve.

Projekto veiklas finansuoja Europos socialinis fondas. Projektas tęsis iki 2021 metų. 2020 metais bus rengiama Piliečių chartija ir įsigyjama Ignalinos viešajai bibliotekai reikalinga kompiuterinė įranga, knygų išdavimo ir grąžinimo įrenginys, knygų lipdės.

Ignalinos rajono savivaldybės administracija

Siekdama, kad svetainė sklandžiai veiktų ir pagerėtų Jūsų naršymo patirtis, Ignalinos rajono savivaldybės viešoji biblioteka naudoja slapukus. Jei sutinkate, paspauskite mygtuką „Sutinku“ arba naršykite toliau. Sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami savo interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus. Pažymėtina, kad kai kurios svetainės dalys gali neveikti, kaip numatyta, jeigu nesutiksite su slapukų politika.